Lars Holm Sørensen - Globeteam
Konsulent
Lars Holm Sørensen

Lars Holm Sørensen er en af pionererne inden for IT-sikkerhed og compliance, og han har arbejdet professionelt hermed siden 1985, hvor det faglige fundament blev lagt i London. Han har dedikeret sig dette lige siden og har bl.a. været partner indenfor områderne i 20 af de 27 år, han var i Deloitte.

Lars har hovedsageligt arbejdet indenfor følgende fagdiscipliner:

  • IT-risk management. Gennemført opgaver indenfor compliancemålinger, implementering og certificering af informationsledelsessystemer i overensstemmelse med anerkendte risikostyringsmetodikker bl.a. ISO27xxx-serien. Lars har her især interesse indenfor ledelse, virksomhedskultur og  teknologi.
  • Data privacy. Gennemført opgaver inden for tekniske, processuelle og juridiske foranstaltninger til beskyttelse af private data, herunder særligt i forbindelse med lovgivningen omkring persondata/GDPR. Lars’ primære interesse indenfor feltet er den praktiske tilgang til risikovurderinger og implementering af foranstaltninger.
  • IT-revision. Gennemført mangfoldige IT-revisioner hos virksomheder af varierende størrelse og kompleksitet. Såvel infrastruktur, applikationslag som processer har været i scope.  Lars har her specielt interesse i at anvende sin viden om IT-revision i rådgivningsmæssige sammenhænge.
  • ISAExxxx-revisionserklæringer. Gennemført opgaver omhandlende IT-sikkerhed på vegne af såvel outsourcing-udbydere som -kunder. Lars har dybdegående og stor erfaring i revisionserklæringer fra såvel modtager-, afsender- som revisorside.

Lars’ erfaringsbase er opnået internationalt med afsæt i metodeudvikling, opgaveløsning og networking indenfor ovennævnte områder. Lars har opnået certificeringer som CISA, CGEIT, CRISC, CDPSE, ISO/IEC27001 Lead Implementer, og han er medlem af en række internationale interesseorganisationer.

Lars beskæftiger sig med både store og små virksomheder inden for mange brancher. Lars’ primære fokus har dog været store og stærkt regulerede virksomheder, dvs. indenfor finanssektoren, forsyningssektoren, den offentlige sektor og politiske/statslige organer. Virksomheder som er underlagt komplekse compliancekrav indenfor IT-området nyder godt af Lars’ dybe indsigt og erfaring.

Lars er kendt for sin præcision i forbindelse med opgaveløsning, sit gode humør og for at have en holistisk og pragmatisk tilgang til de opgaver, som han påtager sig.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler