Globeteam

NIS2

Morten Eeg Ejrnæs Nielsen - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

Compliance

NIS2 betyder skærpet sikkerhed til samfundskritiske tjenester

Vi har tidligere været igennem NIS og GDPR, og nu skal vi i gang med NIS2. GDPR var for mange en lang, opslidende og dyr proces at komme igennem. Én af de vigtigste erfaringer fra dengang var, at de fleste først kom relativt sent i gang med forberedelserne. Man undervurderede opgavens omfang og betydning for kerneforretningen. Derfor er der ekstra god grund til at tage hul på NIS2-arbejdet allerede nu. Også selvom I først skal leve op til de nye lovkrav d. 18. oktober 2024.

Globeteam hjælper virksomheder og organisationer med at blive klar til NIS2. Vores kompetencer går på tværs af den strategiske risikostyring, de operationelle systemer (OT-miljøet) og de forretningsunderstøttende systemer. Vi kan træde ind som én af mange leverandører i et NIS2-projekt, eller vi kan drive hele projektet for jer fra start til slut.

Compliance

Hvad er NIS2 og hvem er omfattet af NIS2-direktivet

NIS2 er et EU-direktiv, som har til formål at sikre infrastrukturen og de samfundskritiske tjenester mod nedbrud og cybertrusler via et højt, ensartet niveau af cyber- og informationssikkerhed på tværs af EU. Vedtagelsen af direktivet betyder skærpede krav til cyber- og informationssikkerhed hos alle store organisationer, der leverer væsentlige eller vigtige tjenester til samfundet.

De væsentligste forskelle til NIS-direktivet er, at langt flere sektorer nu bliver omfattet. At kravene til sikkerhedsforanstaltninger bliver skærpet. At der bliver ført skarpere tilsyn. Og at ledelsen kan blive holdt direkte ansvarlige for brud på loven.

Små virksomheder, der har en omsætning på mindre end 10 mio. euro eller færre end 50 ansatte, bliver som udgangspunkt ikke omfattet af lovgivningen. Der er dog adskillige undtagelser. Derfor bør virksomheder i de omfattede sektorer hurtigst muligt få afklaret, hvorvidt de er omfattet af NIS2-direktivet.

De omfattede sektorer er:

Energi, Transport, Bankvirksomhed, Finansielle markedsinfrastrukturer, Sundhed, Drikkevand, Spildevand, Digital infrastruktur, Offentlig forvaltning, Forvaltning af IKT-tjenester, Rummet, Post, Affaldshåndtering, Kemikalier, Fødevarer, Digitale udbydere, Fremstilling af medicinsk udstyr, elektroniske produkter, maskiner og køretøjer, Forskning.

Du kan se en detaljeret liste her

Hvilke lovkrav stiller NIS2?

NIS2-direktivet stiller nye krav til organisationernes cyber- og informationssikkerhed, samt krav om tilsyn og rapportering. Kravene er:

Som noget nyt får ledelsen et mere direkte ansvar for, at ovenstående regler bliver overholdt, og kan derfor også sanktioneres direkte.

I denne video fortæller sikkerhedsrådgiver i Globeteam, Morten Eeg Ejrnæs Nielsen, om formålet med NIS2, hvorfor direktivet er fornuftigt fra et samfundsperspektiv og om de skærpede krav til ledelse, risikostyring, sikkerhedspolitikker mm. 

 

Kom godt fra start

Hvis I er omfattet af NIS2-direktivet, anbefaler vi, at I allerede nu påbegynder arbejdet med implementering af de nye lovkrav. I Globeteam har vi særlig ekspertise i compliance og stor erfaring med implementering af nye krav til cyber- og informationssikkerhed.

En af de vigtigste komponenter i en effektiv implementering er at tage udgangspunkt i virksomhedens konkrete udfordringer og situation. På den måde skaber I et helhedsorienteret overblik, og I kan håndtere risici med en fælles forståelse for opgavens formål og omfang. 

Konkret tilbyder Globeteam en række services, som kan sammensættes, så de passer præcis til jeres behov:

Compliance

360 grader rundt om NIS2

Ved hjælp af en parathedsvurdering, der betragter jeres modenhed udefra, laver vi et 360 graders overblik ud fra NIST CSF rammeværktøjet, hvor vi kommer hele vejen rundt om fem af de primære funktioner i informationssikkerhed:

Identify: Organisatorisk forståelse for styring af sikkerhedsrisici

Protect: Foranstaltninger, der sikrer levering af kritisk infrastruktur

Detect: Opsporing af sikkerhedshændelser

Respond: Handlinger ved en opdaget sikkerhedshændelse

Recover: Evner til at få en tjeneste tilbage i drift efter nedbrud

Dette overblik giver en samlet indikation af jeres generelle modenhedsniveau på cyber- og informationssikkerhed, herunder NIS2, ligesom det giver et overblik over de forskellige underkategorier af jeres informationssikkerhed. Derved får vi mulighed for at identificere, hvor modenheden er lav, og hvor I med fordel kan fokusere, for at sikre NIS2-compliance.

Læs mere her om vores parathedsvurdering og prøv vores gratis NIS2 assessment tool

Compliance

Vi hjælper med at sikre din virksomheds NIS2-compliance

I Globeteam er vi kendt for vores kompetencer inden for sikkerhed og risikostyring. Vi har bl.a. fokus på risikovurderinger, beredskabsplaner, beredskabstests og hybrid sikkerhed.

Vores tilgang sikrer, at I opnår compliance med de nye krav, samtidig med at der er fokus på, hvilke risici, der har størst betydning for organisationen som helhed. Dermed skaber vi et grundlag for prioritering af risici fra ledelsens side.

I Globeteam er vi mere end 50 sikkerhedseksperter, der kan hjælpe jer i mål med NIS2-opgaven og sikre jeres fortsatte drift på trods af nedbrud og cybertrusler.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler