Globeteam

Fremtidens detailhandel skal vinde kunderne digitalt

datastrategi

Transformationen af fysisk detailhandel er i fuld gang

Fysisk detailhandel er midt i en transformationsproces. Hvor forretningsstrategien tidligere kunne hvile på begrænset viden om kundernes adfærd, skal strategien for fremtidens detailhandel baseres på detaljeret, databaseret indsigt i hver enkelt kundes bevægelsesmønstre, personlige præferencer og købshistorik. Til det formål har Globeteam udviklet en digital brancheløsning til fremtidens detailhandel “Digital Retail Intelligence”, der kan understøtte overgangen fra brændende platform til fremtidssikret forretningsmodel.

Det strategiske skifte i detailhandlen er primært drevet af bevægelsen væk fra fysiske købsoplevelser til onlinekøbsoplevelser. Onlinebutikkerne lokker med bekvemme shoppingmuligheder, skarpe priser, hurtige leveringstider og et digitalt univers, der kan skræddersyes til den enkelte kundes personlige præferencer. Det synes næsten at være en unfair konkurrencesituation.

Men selvom fysisk detailhandel ikke er et voksende marked, er det stadig et marked med muligheder. Det slår Finn Sture Madsen, Chief Operations Officer i Danske Shoppingcentre, fast i dette interview, hvor han kommer ind på fremtidens detailhandel, og på hvordan man kan binde fysiske butikker og onlinehandel sammen i en form for connected retail- eller omnichannel-strategi, der kan levere exceptionelle kundeoplevelser.

For der skal intet mindre end exceptionelle kundeoplevelser til, hvis man som udlejer eller lejer af et butikslokale skal have en fremtid indenfor detailhandel.

Datastrategi

Digital brancheløsning til fremtidens detailhandel

Nøglen til at levere unikke kundeoplevelser – fysisk eller online – er at forstå kunderne bedre. Det giver ikke nok indsigt i kundeadfærd at opstille tællere ved indgangene og foretage traditionelle spørgeskemaundersøgelser. Der skal et helt andet detaljeniveau til for at blive klogere på kundernes bevidste og ubevidste købsmønstre. Og der skal tværgående dataanalyser til for eksempelvis at placere butikkerne i et shoppingcenter på de lokationer, hvor hver butiks primære kundesegment befinder sig.

Derfor har Globeteam designet en digital brancheløsning til fremtidens detailhandel “Digital Retail Intelligence”, som ved hjælp af sensorer og kunstig intelligens kan registrere og kvantificere kundeadfærd i stor skala. Det gør det muligt at se, hvor mange der besøger en butik, hvor gamle de er, hvilket køn de har, hvad de kigger på, hvor længe de kigger på det, hvordan deres humør er og meget meget mere.

Formålet er ikke at belemre kunderne med irriterende henvendelser; formålet er at levere relevante og berigende oplevelser, der giver fysisk detailhandel en reel berettigelse i markedet.

Dybdedyk i forretningen

I fysisk detailhandel er det ikke nok at have en god fornemmelse for kundeadfærd. Der skal viden til, og den skal være detaljeret. Med Globeteams brancheløsning til fremtidens detailhandel kan centerejere, butiksindehavere og butikslejere se, hvordan, hvornår og hvor længe kunderne bevæger sig rundt i hver eneste krog af en butik eller et shoppingcenter og få nye værktøjer til at øge omsætningen

Se her, hvordan I øger ejendommens værdi, får et solidt beslutningsgrundlag og skaffer flere kunder i butikken

Datastrategi

Sådan kommer du i gang

Du kan læse mere om, hvordan I helt konkret tager de første skridt i et dataprojekt, der skal levere ny indsigt i kundernes adfærd indenfor detailhandel. Globeteam har udviklet en metode og en proces, der udgør en operationel ramme fra start til slut.

Du kan også hente mere inspiration i en case-beskrivelse af, hvordan danske shoppingcentre er i gang med at transformere den fysiske shoppingoplevelse.

Se video om Globeteams brancheløsning til detailhandlen

I videoen fortæller Globeteams  Jacob Elkjær  mere om løsningen, der er baseret på avanceret sensorteknologi og kunstig intelligens. Med løsningen kan butikker, handelsstrøg, shoppingcentre m.m. få et realtidsoverblik over kundernes bevægelsesmønstre, adfærd, præferencer og andre parametre, der kan tjene som datagrundlag for strategiske ledelsesbeslutninger.

Jacob Elkjær - Globeteam
Jacob Elkjær
Projektansvarlig

Kan jeg hjælpe ?

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere om, hvordan I får værdifuld viden om jeres besøgendes færden. Tlf. +45 2465 0165 eller jae@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler