Mark Ørum Barnkob, konsulent hos Globeteam
Konsulent

Mark Ørum Barnkob

Om Mark Ørum Barnkob

Mark er software- og enterprisearkitekt med omfattende erfaring inden for udvikling, arkitektur, sikkerhed og cloud-teknologier.

Han har en praktisk tilgang til design og implementering af komplekse softwareløsninger på tværs af flere platforme. Med bred erfaring fra især den finansielle sektor i både ind- og udland samt ekspertise i cloud og Kubernetes sikrer han pålidelige, skalerbare og sikre løsninger.

Mark evner at forbinde forretning og it på en måde, der skaber værdi for begge parter. Hans ekspertise i applikationsarkitektur og cloudteknologi kombineret med hans evne til at forstå forretningsbehov gør ham i stand til at designe softwareløsninger, der ikke kun er teknisk robuste, men også understøtter virksomhedens overordnede strategi.

Mark er kendt for sin vedholdenhed og evne til at levere resultater. Han er ikke bange for at tage udfordringer op og arbejder hårdt for at sikre, at tingene bliver gjort. Med en praktisk tilgang til softwareudvikling og en stærk forankring i agile principper, fokuserer han på at sikre, at der er en klar vej fra koncept til produktion.

Med anvendelse af DevOps, SRE og GitOps er Mark i stand til at automatisere og skalere softwareløsninger, der kan håndtere forretningskritiske belastninger. Han har ledet etableringen af systemer med høje tilgængelighedskrav og har desuden udviklet et rammeværk for udvikling systemer med høj tilgængelighed og resiliens.

Af konkrete teknologier inkluderer Marks kompetencer bl.a.:

  • Azure-platformen, Kubernetes (Azure Kubernetes Services og OpenShift).
  • Inden for udvikling har han primært arbejdet med Java og Java Spring Boot – men også Python, .Net samt Node.js.
  • I forhold til automatisering (CI/CD) og GitOps har Mark erfaring med Jenkins, Azure DevOps og ArgoCD.
  • Han brænder desuden for omkostningseffektiv observability med især Prometheus, Grafana og Mimir.
Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler