Globeteam

Sourcing

henrik600x400
Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere
sourcing

Opnå en klar, sammenhængende sourcing-aftale ved at integrere strategi, teknologi, økonomi og jura

Vi oplever en stigende efterspørgsel fra både eksisterende og nye kunder på hjælp til sourcing. Især outsourcing, anskaffelser og hjemtagning af allerede outsourcet IT, men vi møder også behov for hjælp til mere specialiserede discipliner. Blandt andet i forbindelse med virksomhedssammenlægninger eller frasalg, hvor der er behov for at få strømlinet teknologi- og leverandørlandskabet med tilhørende økonomiske analyser og kontrakter.

Derfor tilbyder Globeteam sourcing, der som rådgivningsområde adskiller sig betydeligt i markedet på grund af to markante fordele:

  • For det første dækker og integrerer vi alle fire nødvendige faglige discipliner i sourcingprojekter: Strategi, teknologi, økonomi samt jura.

    Vi oplever, at især jura og økonomi har tendens til at blive gennemført som separate spor i sourcingprojekter af repræsentanter fra forskellige rådgivningsvirksomheder, som har hver deres individuelle mål og metoder. Det medfører manglende – og ofte invaliderende – sammenhæng i centrale dele af den efterfølgende sourcing og IT-kontrakt.

  • For det andet åbner vi for projektforløb, hvor kunden kan stille kompetente medarbejdere til rådighed med henblik på at indgå i et sourcingprojekt.

    Et vellykket sourcingprojekt viser først sin værdi, når projektet er afsluttet, og en eller flere leverandører eller en intern IT-organisation har overtaget ansvaret og påbegyndt leverancerne efter hensigten og/eller kontrakten. Mængden af viden, som bliver i organisationen, efter at have deltaget i et sourcingprojekt, er derfor afgørende for projektets succes. Med aktiv deltagelse af virksomhedens medarbejdere i projektet sikrer vi en dyb viden om hensigterne i en leveranceaftale allerede fra aftalens starttidspunkt.

Globeteam leverer naturligvis erfarne seniorkonsulenter indenfor alle fire faglige discipliner, som danner projektets rygrad, samt alle øvrige specialistområder, hvor kunden ikke ønsker eller har mulighed for selv at tilføre ressourcer.

sourcing

Solid og dokumenteret effektiv projektmetode

For at opnå et vellykket sourcingprojekt med en effektiv og smidig IT-kontrakt som slutresultat, handler det om at organisere de nødvendige fire faglige discipliner i projektet gennem ensartede mål, mindset samt en solid og dokumenteret effektiv metode.

Globeteam sourcing tilbyder sourcingprojekter, hvor alle, som arbejder på projektet, har samme mål og arbejder efter samme metode. En tilgang som sikrer en høj kvalitet. Vores stærke mindset blandt vores professionelle konsulenter sikrer en høj performance gennem hele projektet.

Vi har i Globeteam sourcing udviklet en fire-trins metode for sourcingprojekter, som alle vores konsulenter arbejder efter. Metoden kan tilpasses efter opgavens størrelse, kompleksitet og ikke mindst udbudsform og kan bruges som køreplan fra start til slut for et fuldt sourcingprojekt. Metoden danner også et integreret arbejdsfundament i de situationer, hvor kunden selv ønsker at bistå med kompetente medarbejdere i sourcingprojektet.

Kontakt os meget gerne, hvis I ønsker mere information eller en præsentation og gennemgang af vores metode for sourcingprojekter.

Vi hjælper naturligvis både offentlige og private kunder. For offentlige kunder er Globeteam med på SKI-aftale 17.11 – delaftale 2 – som passer til denne type opgave.

Vidste du, at sourcing er en oplagt mulighed for at eliminere nogle af de tekniske barrierer der er, for at realisere jeres digitaliseringsinitiativer?

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler