Globeteam

Sourcing

Peder Lind Sørensen - Globeteam
Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere
sourcing

Vi sikrer vores kunder klare, sammenhængende IT-kontrakter

I Globeteam oplever vi en stigende efterspørgsel fra både eksisterende og nye kunder på hjælp til sourcing. Det drejer sig især om hjælp til konkurrenceudsættelse af eksisterende kontrakter, outsourcing af intern IT, anskaffelser samt hjemtagning af allerede outsourcet IT.

Ligeledes møder vi også behov for hjælp til mere specialiserede discipliner, blandt andet i forbindelse med virksomhedssammenlægninger eller frasalg, hvor der er behov for at få strømlinet eller udskilt et teknologi- og leverandørlandskabet med tilhørende økonomiske analyser og kontrakter.

Vi tilbyder sourcingprojekter, hvor alle, som arbejder på projektet, har samme mål og arbejder efter samme metode. Vores stærke mindset blandt vores professionelle konsulenter sikrer en høj performance gennem hele projektet, som slutteligt udmønter sig i IT-leverancer af høj kvalitet.

Vores rådgivningsydelser inden for sourcing adskiller sig betydeligt i markedet på grund af to markante fordele:

  • For det første dækker og integrerer vi alle fire nødvendige faglige discipliner i sourcingprojekter: Strategi, teknologi, økonomi samt jura.
    Vi oplever, at især jura og økonomi har tendens til at blive gennemført som separate spor i sourcingprojekter af repræsentanter fra forskellige rådgivningsvirksomheder, som har hver deres individuelle mål og metoder. Det medfører manglende – og ofte invaliderende – sammenhæng i centrale dele af den efterfølgende sourcing og IT-kontrakt.
  • For det andet åbner vi for projektforløb, hvor kunden kan stille kompetente medarbejdere til rådighed med henblik på at indgå i et sourcingprojekt.
    Et vellykket sourcingprojekt viser først sin værdi, når projektet er afsluttet, og en eller flere leverandører eller en intern IT-organisation har overtaget ansvaret og har påbegyndt leverancerne efter hensigten og/eller kontrakten. Mængden af viden, som bliver i organisationen, efter at have deltaget i et sourcingprojekt, er derfor afgørende for projektets succes. Med aktiv deltagelse af virksomhedens medarbejdere i projektet sikrer vi en dyb viden om hensigterne i en leveranceaftale allerede fra aftalens starttidspunkt.

Globeteam leverer naturligvis erfarne seniorkonsulenter indenfor alle fire faglige discipliner, som danner projektets rygrad, samt alle øvrige specialistområder, hvor kunden ikke ønsker eller har mulighed for selv at tilføre ressourcer.

sourcing

Solid og dokumenteret effektiv projektmetode

For at opnå et vellykket sourcingprojekt med en effektiv og smidig IT-kontrakt som slutresultat, handler det om at organisere de nødvendige fire faglige discipliner i projektet gennem ensartede mål, mindset samt en solid og dokumenteret effektiv metode.

Størstedelen af vores sourcing konsulenter har tidligere arbejdet hos de klassiske rådgivningshuse og kan deres håndværk, både teoretisk og praktisk i forbindelse med sourcingprojekter i alle størrelser.

I Globeteam har vi destilleret alle vores erfaringer fra rådgivningshusene og udviklet en enkel fire-trins metode for IT-sourcing, som alle vores konsulenter arbejder efter. Metoden er særligt kendetegnet ved, at vi har skåret alle ikke værdiskabende aktiviteter fra, og vi gennemfører derfor kun aktiviteter, som skaber værdi for både kunde og leverandør.

Metoden kan tilpasses efter opgavens størrelse, kompleksitet og ikke mindst udbudsform og kan bruges som køreplan fra start til slut for et fuldt sourcingprojekt. Metoden danner også et integreret arbejdsfundament i de situationer, hvor kunden selv ønsker at bistå med kompetente medarbejdere i sourcingprojektet.

Sourcing projektmodel

Det første skridt mod en ny kontrakt handler om at
opgøre virksomhedens nuværende aktiver, blandt andet:

  • Licenser
  • Teknologiaktiver
  • Kontrakter

Aktiverne danner grundlag for en økonomisk analyse af, hvilke services en ny kontrakt bør indeholde. Endvidere skal eventuelle kontraktuelle forpligtelser fra tidligere afdækkes

En vigtig aktivitet er at
formulere ambitionen for
den nye IT-kontrakt. Skal den
levere det samme som den gamle, eller opstår der gode ideer om nye måder at levere IT-services på?

Der udarbejdes en behovs-opgørelse, som afspejler idéer og ønsker til den nye kontrakt. Opgørelsen kommer til at danne grundlag for, hvilke mulige leverandører som inviteres til dialog efterfølgende. Opgørelsen skal være så præcis, at tilbud efterfølgende kan sammenlignes.

Der identificeres, afhængig
af opgavens størrelse og type,
normalt 3-5 leverandører.

Leverandørerne præsenteres for virksomhedens behovsopgørelse og begynder at udarbejde tilbud. Undervejs skabes et godt samarbejdsklima og afholdes spørgsmål/svar runder. Slutteligt afleverer leverandørerne deres tilbud, som normaliseres og sammenlignes.

Sammenligningen af
leverandørernes tilbud
resulterer ofte i yderligere dialog med afledte forhandlingsrunder.

Når det bedste tilbud er fundet, sluttes aftale og transitionen til ny leverandør kan påbegyndes. Det er også her, at resten af organisationen skal inddrages.

Peder Lind Sørensen - Globeteam
Peder Lind Sørensen
Salgsansvarlig

Kan jeg hjælpe ?

Kontakt mig gerne, hvis du ønsker mere information eller en præsentation og gennemgang af vores metode for sourcingprojekter, på tlf. +45 3074 7474 eller pls@globeteam.com

Vi hjælper naturligvis både offentlige og private kunder. For offentlige kunder er Globeteam med på SKI-aftale 17.11 – delaftale 2 – som passer til denne type opgave.

Er det tid til at genbesøge jeres outsourcingkontrat?

Har jeres IT-leverandør valgt at regulere prisen på jeres outsourcingkontrakt med henvisning til de stigende energipriser?

Så skal I måske benytte lejligheden til at indgå i en dialog med jeres leverandør omkring den oplevede kvalitet og få genbesøgt de IT-services, der leveres.

Læs artikel om, hvilke forbedringer I kan opnå ved en genforhandling

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler