Globeteam

Business Process Management

Henrik Sølvsten - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

bpm

Hold styr på krav og specifikationer gennem hele projektet med Business Process Management

Står din virksomhed overfor at skulle anskaffe og implementere en ny it-løsning? Digitaliseringsprojekter er komplekse, og I risikerer let at miste styringen undervejs i forsøget på at omsætte forretningens krav til en konkret løsning. Derfor kan I med fordel anvende Business Process Management (BPM) til at understøtte jeres digitale transformation.

I Globeteam tilbyder vi et koncept, som vi kalder ’løsningsstyring’. Med Business Process Management som metode hjælper vi jer med at samle de forretningsmæssige og tekniske krav og dokumentere vejen fra ide til implementering på en sammenhængende måde. Det betyder, at I opnår fuld kontrol med løsningen igennem hele projektets livscyklus.

Hvad er løsningsstyring?

Et væsentligt element i digitaliseringsprojekter er den løsning, som projektet skal tilvejebringe og implementere. Desværre er arbejdet med kravsspecifikationer typisk fragmenteret og skifter hænder undervejs gennem projektets faser, når forskellige interessenter involveres og tager over.

Den manglende sammenhæng betyder, at der opstår risiko for inkonsistens, og at man mister sporbarheden, når krav løbende ændres, efterhånden som projektet skrider frem. Endvidere mister man noget af den viden, der bliver skabt gennem projektet, fordi den ikke bliver “genbrugt” og forankret solidt hos virksomheden selv. I sidste ende kan det resultere i, at der sker en afkobling mellem forretningens oprindelige visioner for løsningen og projektets faktiske prioriteter.

Globeteams Business Process Management-konsulenter understøtter jeres projektledere ved at tage styring over den del af projektet, der centrerer sig om de forretningsmæssige og tekniske krav og specifikationer. Med vores koncept for løsningsstyring sikrer vi, at alle deltagere arbejder sammen fra ide til færdig implementering, så den leverede løsning lever op til forventningerne.

bpm

Det starter med processerne…

Udgangspunktet for enhver forandring er virksomhedens processer. De er fundamentet for at skabe indsigt i, hvordan forandringer i it-systemer og i organisationen vil påvirke forskellige dele af jeres forretning, og hvor der kan skabes optimeringer.

Grundlæggende handler Business Process Management om at effektivisere virksomhedens processer ved at forstå og dokumentere dem på en struktureret og styret måde samt forbedre samarbejdet omkring dem.

BPM er således altid en integreret del af vores arbejde med løsningsstyring og bidrager til at gøre komplekse sammenhænge gennemskuelige og give et fuldt overblik over, hvad kravene fra interne og eksterne aktører vil medføre af ændringer.

Fordelene med løsningsstyring

Med løsningsstyring og anvendelse af Business Process Management-metodikker får virksomheden etableret et solidt fundament af data i egen organisation, som udbygges i takt med, at viden omkring løsningen udvides og dokumenteres gennem projektets faser. Samtidig kan I på en kontrolleret måde understøtte dynamikken i projektet ved effektivt at holde alle data opdaterede og konsistente, efterhånden som I bliver klogere på den løsning, der skal anskaffes. I opnår følgende fordele:

Minimerer risici omkring løsningen

 • Ved at sikre fælles forståelse og enighed med kunde og interessenter om løsningen
 • Ved at dokumentere og opdatere hvad vi laver fra start til aflevering

Øger kvaliteten af løsningen

 • Ved at styre løsningen – som supplement til projektledelsen
 • Ved at skabe et sæt sammenhængende løsningsdokumentation gennem alle projektets faser

Dokumenterer overholdelse af compliance krav

 • Ved at få genereret konsistent:
  • Systemdokumentation
  • Brugerdokumentation
  • Drift- og vedligeholdsdokumentation
 • Ved at få skabt fuld sammenhæng og overblik over dokumentationen

Øger kvaliteten af løsningen

 • Ved at binde projektets tekniske specifikationer og dokumentation sammen   ​
 • Ved genbrug af viden på tværs af projektets deltagere/teams
 • Ved at kunne skalere til multi-team setup​
bpm

Metode, værktøj og model

Konceptet løsningsstyring er en del af Globeteams BPM-platform

Løsningstyring består af:

 1. et metodeværk, der beskriver, hvordan projektets deltagere anvender
 2. vores løsningsstyringsværktøj,
 3. der indeholder den underlæggende løsningsstyringsmodel. 

Læs mere om vores metode, værktøj og model til løsningsstyring her

Erfarne Business Process Management specialister inden for alle projektets faser

Vores BPM-konsulenter har alle mere end 20 års erfaring med styring af processer og løsninger gennem udarbejdelse af forretningsdokumentation og tekniske specifikationer. Samtidig har vi 15 års erfaring med metoder, modeller og værktøjer til at etablere en BMP-platform.

 Vi har stor forretningsforståelse og procesviden inden for en række brancher:

 • Entreprenør- og rådgivningsvirksomhed
 • Back Office, Investeringsforeninger
 • Bank, Markets & Asset Management
 • Bank, Realkredit
 • Case Management processer
 • Feriehusudlejning
 • Leasing standardaftaler


Teamets certificeringer tæller:

 • Projektledelse: IPMA, Prince2
 • Compliance: Data Protection Officer

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler