globeteam

Content-guf

Vi publicerer løbende e-bøger og afholder webinarer og events. Vi kalder det content-guf og har samlet det hele her på siden, hvor du kan hente det indhold, som er interessant for dig. Foruden e-bøger og webinarer kan du følge vores temaserier, hvor du kan læse fagligt berigende artikler om højaktuelle emner.
Sæt dig godt til rette og lad dig inspirere

E-bøger

4. januar 2024

Få eksperternes anbefalinger til den organisatoriske implementering af Microsoft 365 Copilot og en gennemtænkt strategi for gevinstrealisering

Virksomheders digitaliseringsudfordringer kan have mange ansigter. To af de største stopklodser forbundet med implementering af ny teknologi forbinder sig til sikkerhed og compliance. For er der nu også helt styr på alle risici forbundet med eksempelvis at flytte data eller et system i skyen? Og hvordan sørger man for, at det er forretningsbehov og ikke tekniske detaljer, der bliver styrende for virksomhedens teknologiske udvikling? Download e-bog.

Hvorfor er det svært at binde den strategiske, taktiske og operationelle risikostyring sammen på tværs af organisationen? Hvorfor kører forretningsdigitaliseringen ud af et centralt og decentralt spor, der rent sikkerhedsmæssigt er frakoblet hinanden? Og hvorfor er virksomheder generelt dårligt rustet til at modstå hybride trusler, der kombinerer angreb i den fysiske verden med angreb i den digitale? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver rejst og besvaret i fire dybdegående artikler skrevet af Gorm Grosen Christiansen, leder af Globeteams forretningsenhed for cyber- og informationssikkerhed.

Mange taler om det. Færre kan det. Få mestrer det. Etableringen og driften af et effektivt Security Operations Center (SOC) er en størrelse med mange ubekendte. Her fortæller CISO i Region Midtjylland, Kenneth Becker, hvordan de har defineret deres SOC som en virtuelt forankret styringskapabilitet, der på tværs af fire områder i it-afdelingen kan identificere, analysere og respondere på sikkerhedshændelser.

Webinar-optagelser og events

12. februar 2024

Se denne webinar-optagelse og bliv klogere på, hvordan du kan forberede din virksomhed på et forestående cyberangreb, eller hvilke muligheder I har, hvis I

NIS2-direktivets skærpelse af krav og sanktionering af cybersikkerhed i EU betyder, at din organisation nu skal forholde sig til risikoanalyser, beredskabsplaner, tilsyn og rapportering. I denne webinar-optagelse gennemgår vi NIS2-direktivets indhold, så du får en bedre forståelse af, hvilke krav din organisation kigger ind i, hvis I er omfattet af direktivets krav.

Er der styr på virksomhedens tværorganisatoriske kriseberedskab? Se interaktiv seance og paneldebat. På dette webinar var deltagerne inviteret til at at deltage i en realistisk cyber/krise case, hvor de blev udfordret på deres tværorganisatoriske beslutningsevne. Der blev anvendt en online Crisis Simulator fra Immersive Labs, som gør det muligt at træne en lang række handlinger inspireret af konkrete hændelser og kan tilpasses en hybrid og helhedsorienteret trusselssituation.

På webinaret præsenterer Globeteam et nyt cloud compliance koncept, Fit for Cloud. Konceptet er designet til at imødekomme og dokumentere compliance-krav, generere gennemsigtige risikovurderinger og skabe større forståelse for digitaliseringsprojekter på tværs af forretningen, it-afdelingen, den juridiske afdeling og topledelsen.

På fjerde webinar i rækken om Zero Trust kan du møde Karsten Kongstad Jakobsen og Bo Snitkjær Nielsen, der giver dig et indblik i hvordan du bedst sikrer Endpoints og adgange til systemer, funktioner og data i jeres IT-miljø. De kommer blandet andet ind på disse spørgsmål:

Hvilke Endpoints tilgår virksomhedens data?
Kan vi sætte betingelser for Endpoints adgange?
Skal et Endpoint være Donmain Joined?
Skal adgangen valideres og med hvilke kriterier og hvor ofte?

På tredje webinar i rækken om Zero Trust sætter Flemming ArperKasper Nørregaard og Kim Svane Pedersen fokus på beskyttelse af information og data – også kaldet “Information Protection”. De kommer blandet andet ind på spørgsmål som:

Hvordan sikrer du bedst data, også selvom de forlader de enheder, apps, infrastruktur og netværk, som organisationen kontrollerer?
Hvordan klassificeres, mærkes og krypteres data?
Hvordan begrænser du adgangen til data baseret på roller og konditioner, så hackere ikke slipper ind og værdifuld information slipper ud?

På dette webinar får du klarhed over de organisatoriske opgaver, der ligger frem mod implementeringen af NSIS-standarden i efteråret 2022 og bliver klogere på, hvordan din organisation kan bruge tiden til at kommer godt i mål med at etablere og dokumentere de nødvendige kontroller og processer.

Thomas Vangsaa, som driver Vangsaa Consult, tegner et overblik over de væsentligste arbejdsopgaver og udfordringer, der ligger i forhold til den organisatoriske implementering af NSIS og de tilhørende revisionskrav. Dernæst demonstrerer Bjarne Dollerup fra Globeteam vores løsning til IT-understøttelse af forskellige NSIS-kontroller. Herunder processerne for indrullering og validering af brugere.      

På dette webinar får du klarhed over de IT-tekniske opgaver, der ligger frem mod implementeringen af NSIS-standarden i efteråret 2022 og bliver klogere på, hvordan din organisation kan bruge ventetiden til at få designet en løsningsplatform, der sidder lige i skabet i forhold til jeres behov og infrastruktur. Med udgangspunkt i Digitaliseringsstyrelsens roadmap og de tekniske krav til NSIS skitserer Jesper Hvid og Bjarne Dollerup fra Globeteam forskellige løsningsdesigns og giver vores bud på, hvordan I  opnår den bedste brugeroplevelse og administration af brugeridentiteter på baggrund af jeres eksisterende setup.

Andet webinar i rækken om Zero Trust handler om vigtigheden af at skabe sikkerhed omkring identiteter og brugere og styring af disse. Globeteams sikkerhedskonsulenter Jesper Hanno Hansen og Jesper Krogh dig et indblik i, hvordan du, med Zero Trust arkitekturen som metode, bedst sikrer identiteter og deres adgange til ressourcer i jeres IT-miljø. På webinaret kommer vi ind på spørgsmål som:

Hvilke eksisterende konti har vi?
Hvem må tilgå hvilke funktioner, systemer, data og fra hvilken enhed, placering eller geografi?
Hvornår skal adgangen valideres og med hvilke kriterier?
Hvor ofte skal kriterier og konditioner for identiteter og adgange evalueres?

På dette webinar får du et indblik i NIST frameworkets Zero Trust-arkitektur, og hvordan vi anvender Zero Trust i vores tilgang til sikkerhed i et it-miljø. I Zero Trust arkitekturen er der ingen implicit adgang. Brugere og aktiver skal autenticeres og autoriseres. Adgangskontroller gennemtvinges og sker så granuleret som muligt og altid med færrest mulige rettigheder for øjet. Hvordan passer det ind i en moderne it-verden, hvor arbejdet er uafhængig af tid, sted og enhed?

Med afsæt i Zero Trust-arkitekturen giver Globeteams sikkerhedskonsulenter Jesper Hanno Hansen og Jesper Krogh dig et indblik i, hvordan vi anlægger en pragmatisk tilgang til cyber security.

Hør hvordan fremtidens inspirerende arbejdsplads kan se ud og få konkrete eksempler på, hvordan teknologien kan understøtte indretningen og driften af den moderne samarbejdsplads. Vi tager udgangspunkt i DFDS’ nye domicil på Marmormolen. Henrik Svane fra DFDS fortæller om DFDS’ vision og deres mange overvejelser i bestræbelserne på at skabe ”the future workplace”. Anne Heinsvig fra RITA arch kommer med konkrete bud på, hvordan de fysiske arbejdspladser ser ud og fungerer i fremtiden og Jacob Elkjær fra Globeteam gør dig klogere på, hvordan digital understøttelse af indretning og bæredygtig drift af moderne kontorfaciliteter kan være med til at skabe verdens bedste arbejdsplads

Detailhandlens relation til kunderne ændrer sig efter coronakrisen. Nøglen til at levere unikke kundeoplevelser – såvel fysisk som online – er at lære sine kunder bedre at kende gennem data og ikke mindst blive bedre til at udnytte eksisterende data til at øge kundeloyaliteten og salget.

På dette webinar giver Nicolai Wichmann fra Frankly, Kim Hein fra RetailTech Lab i Lyngby og Jakob Elkjær fra Globeteam dig et indblik i, hvordan fysiske butikker og onlinehandlen kan gøre bedre brug af eksisterende data til at forbedre kundeoplevelsen og øge værdien af deres aktiver

Hør hvordan Syddjurs Kommune har nyttige og dyrekøbte erfaringer med at afprøve nye teknologier i samspil med kendte IT-værktøjer. Og få indsigt i, hvad det kræver af parathed, og hvordan din organisation kan undgå faldgruber, når Inge Bograd, der er forretningskonsulent i Globeteam, fortæller om organisationens digitale modenhed og metoden til at måle denne.

På denne webinar-optagelse viser Boye Vanell og Jesper Hanno Hansen fra Globeteams cyber- og sikkerhedsteam, hvordan I kan løfte vidensniveauet i jeres organisation med et aktivt online, gamified læringsmiljø. På webinaret vil du bl.a. også se de seneste trusler udfolde sig, og hvordan I i læringsmiljøet løser udfordrende opgaver, der tester og måler på den tilegnede viden.

På denne webinar-optagelse får du inspiration til at tage næste skridt i brugen af Microsoft Teams og udnytte platformens fulde forretningsmæssige potentiale. Bo Overgaard-Høifeldt vil dele konkrete værktøjer og gode råd til, hvordan din virksomhed kan bringe jeres Teams- og M365-implementering og -brug videre med aktiv involvering af IT-organisationen, ledelsen og brugerne.

På denne webinar-optagelse gennemgår Thomas Juhl Olesen og Carsten Lund Meilbak de muligheder og fordele, I som virksomhed kan opnå ved at binde markedets førende kommunikations- og samarbejdsplatform, Microsoft Teams, sammen med jeres møderum og telefoni. En af de store fordele er, at I med Teams kan styrke produktiviteten og samarbejdet i virksomheden.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler