Globeteam

AI og data

ai & data

Tag Globeteam med på jeres rejse med AI og data

I både Danmark og udlandet går det stærkt med udviklingen af AI- og dataløsninger. De dukker op overalt, transformerer arbejdsgange og bliver mere og mere tilgængelige. Derfor er de fleste organisationer også nødt til at have en plan for, hvordan de vil udnytte mulighederne i AI og data. Uden en plan er der stor risiko for, at man bruger unødige ressourcer på at jagte perifere forretningsgevinster.

Datatilgængelighed, datakvalitet, datasikkerhed, dataklassificering og dataintegration er alle vigtige aspekter, når man opsætter AI-løsninger. En generativ AI-løsning kan eksempelvis trække på data fra organisationens Microsoft 365-suite, fra interne systemer, fra tredjepartssystemer – eller fra det hele på én gang. At holde styr på datastrukturen i en AI-løsning er med andre ord en nøgledisciplin.

I Globeteam bygger og leverer vi forskellige løsninger baseret på AI og data. Vi har kompetencerne til at dække alle aspekter i et AI- og dataprojekt – fra indledende strategi og behovsafklaring, over teknisk opsætning og valg af teknologier, til etablering af en sikkerhedsmodel, implementering, uddannelse af medarbejdere samt forankring af nye workflows i organisationen.

Når I anvender Globeteam som leverandør, kan vi træde ind i samarbejdet på forskellige niveauer. I kan vælge at lade os håndtere hele projektet end-to-end, eller I kan købe specifikke AI- og data-ydelser, der hvor I ser det bedste match.

En AI-strategi er forretningens ledestjerne

AI er et kraftfuldt værktøj med et stort potentiale for både at effektivisere og innovere arbejdsgange. Af samme årsag kræver anvendelsen af AI også, at I udvikler en AI-strategi. Jeres AI-strategi skal levere svar på, hvordan AI skal understøtte jeres forretningsmål: Om AI eksempelvis skal bruges til automatiseret dataindsamling, avanceret dataanalyse eller som værktøj til at booste produktiviteten? I skal overveje, om I vil bruge en af markedets standard AI-løsninger, eller om I vil få udviklet jeres egen. Og I skal tage stilling til, hvilke risikoscenarier anvendelsen af en AI-løsning medfører, og hvordan I etablerer en passende sikkerhedsmodel.

Globeteams management-konsulenter er eksperter i at koble organisationens specifikke behov med de mange teknologiske muligheder i AI.

Få bygget en organisationsspecifik AI-platform

Vi har udviklet vores egen generative AI-platform – Globeteam AI In-A-Box. Globeteam AI In-A-Box er en integrationsplatform, der er baseret på Microsoft Azure AI-standardkomponenter, og som kan beriges med data fra interne og eksterne systemer. AI-platformen giver jer mulighed for at udnytte alle fordelene i generative sprogmodeller på jeres egne data i et sikkert cloudmiljø hos Microsoft eller endda i en on premise-variant.

Høj tryghed og sikkerhed med Microsoft 365 Copilot

Globeteam var blandt de første leverandører i Danmark, der leverede AI projekter baseret på Microsoft 365 Copilot. I projekterne har vores primære opgave været at sikre, at Microsoft 365 Copilot blev implementeret på et solidt grundlag, hvor der var styr på sikkerhed og compliance. Læs mere om vores Microsoft 365 Copilot-ydelser.

Globeteam leverer to typer af Microsoft 365 Copilot Readiness Assessments. I den tekniske Readiness Assessment gennemgår vi organisationens tekniske fundament i Microsoft 365. Dermed får I et komplet overblik over jeres nuværende modenhedsniveau relateret til Microsoft 365 Copilot samt en rapport med prioriterede anbefalinger over de indsatser, der er nødvendige for at implementere Microsoft 365 Copilot.

I den organisatoriske Readiness Assessment hjælper vi med at konsekvenstænke implementeringen af Microsoft 365 Copilot i en organisation. I får afdækket de forretningsstrategiske aspekter af teknologien – herunder forandringsledelse, forandringskommunikation, kompetenceudvikling, procesoptimering samt gevinstrealisering.

ai & data

Ny podcastserie om AI

I en kommende podcastserie, SpecialistHjørnet, sætter vi fokus på, hvordan forskellige organisationer helt konkret høster masser af erfaringer med AI.

Over tre afsnit kommer vi rundt om, hvordan man bedst muligt får implementeret AI-løsninger i sin organisation, og hvilke muligheder det giver.

Gæster i studiet er: Lars Filstrup, Vice President, Group IT hos Uhrenholt, Nils Høgsted, sekretariatsleder i Danmarks Miljøportal og Mogens Kiær, som er Teamlead for Microsoft Infrastructure & Cloud i Sund og Bælt.

Styr på sikkerhed, risici og governance

At håndtere AI-sikkerhed er ikke anderledes end at håndtere sikkerhed på så mange andre teknologiområder. Og så alligevel. For AI opererer på data – jeres data. Det betyder, at det hurtigt kan føre til sikkerheds- og datakompromitteringer, hvis I ikke tidligt i et AI-projekt får etableret den rette sikkerhedsmodel og governance-struktur. Her spiller EU’s forordning vedrørende kunstig intelligens – den såkaldte AI Act – også ind på, hvilke retningslinjer og standarder, der kommer til at regulere udviklingen, implementeringen og anvendelsen af jeres fremtidige AI-løsninger.

Vi kan bl.a. hjælpe jer med at foretage risikovurderinger af konkrete use cases og andre AI og data tiltag. Vi kan analysere jeres nuværende sikkerhedsarkitektur og kigge på, hvordan I styrer adgange, datapolitikker, filer, enheder og brugere. Og vi kan hjælpe jer med at udarbejde politikker for anvendelsen af AI og opsætte et program for monitorering og kontrol af jeres AI-løsninger.

Sørg for at forankre jeres AI-implementering i organisationen

Den tekniske implementering af AI-løsninger bør aldrig stå alene. Hvis I vil opnå det fulde udbytte og realisere gevinsterne, kræver det, at løsningerne forankres i organisationen. Det omfatter både, at I får organisationens forståelse for og opbakning til de forandringer, som den nye teknologi medfører, samt at de medarbejdere, som skal anvende løsningerne, bliver klædt på med den nødvendige uddannelse og kompetenceudvikling.

Globeteam har mange års erfaring med at lede organisatoriske forandringsprocesser og stor indsigt i de elementer, der er med til at sikre den organisatoriske AI-implementering. Her kan vi bl.a. bistå med kompetencer inden for uddannelse, change management, procesoptimering mv.

Læs mere om Globeteams tilgang til organisatorisk AI-implementering og uddannelse

Vi tilbyder også en organisatorisk Readiness Assessment, som er skræddersyet til at afdække de organisatoriske aspekter ved implementeringen af Copilot for Microsoft 365.

Data bliver med rette kaldt for vores tids råstof. Der bliver hver dag genereret enorme mængder af data i både struktureret og ustruktureret form. Det spændende og relevante i en organisatorisk kontekst er at forvandle bunkerne af data til værdifulde indsigter, der kan øge den interne effektivitet, optimere kunderejsen, udvikle nye produkter osv.

I Globeteam hjælper vi med at definere og udrulle datastrategier, der kan veksles til konkrete forretningsgevinster. Vi benytter en standardiseret tilgang, der sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om de forskellige teknologiske og organisatoriske discipliner i et dataprojekt.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe med en datastrategi

Et solidt datafundament er afgørende, hvis man skal skabe forretningsværdi gennem avancerede analyser, realtidsstreaming, AI/ML og IoT. En Lakehouse dataplatform tilbyder den nødvendige skalerbarhed og fleksibilitet til at håndtere komplekse krav, hvilket gør den til en kernekomponent i enhver moderne datastrategi.

I Globeteam hjælper vi organisationer med at bygge sikre og fleksible dataplatforme, der fungerer som referencepunktet for deres AI-løsninger. Vi etablerer typisk dataanalyseplatforme med Microsoft Fabric eller Databricks afhængigt af organisationens eksisterende it-landskab.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at etablere en Lakehouse dataplatform

ai og data
Stærkt hold af konsulenter inden for AI og data

Globeteams specialister har kompetencerne til at hjælpe din organisation i alle faser af et AI- og dataprojekt. Hvad enten det handler om at lægge en strategi for, hvordan I anvender og skaber værdi med AI og data, eller vi skal stå for selve implementeringen af en AI- eller dataplatform med alt, hvad det indebærer af sikkerhed og specifikke tilpasninger.

I Globeteam har vi konsulenter på tværs af alle vores forretningsområder, som har indgående kendskab til anvendelsen af kunstig intelligens, maskinlæring og GPT-teknologi. Vi tilbyder både at udvikle virksomhedsspecifikke AI-platforme, ligesom vi har stor erfaring med Copilot for Microsoft 365 og hele den omkringliggende M365-platform. Her understreges vores ekspertise af, at vi er udnævnt til Microsoft Jumpstart partner på Copilot for Microsoft 365.

Globeteam er også officiel Databricks partner, hvilket er en blåstempling af vores kompetencer inden for platformen og med til at sikre, at vi kan tilbyde vores kunder de mest avancerede og fremtidssikre dataløsninger.

Globeteams kunder inden for AI og data tæller virksomheder og organisationer af alle størrelser, heriblandt Danmarks Miljøportal, Sund & Bælt og Uhrenholt.

GlobeAcademy er Globeteams kursusvirksomhed, hvor vores erfarne rådgivere og eksperter deler ud af deres dybdegående viden inden for bl.a. AI og data.

Deltag fx på kurset AI og sprogteknologi og få indsigt i, hvordan du kan udnytte AI’s potentiale til at transformere din organisation og skabe forretningsmæssig værdi.

Du kan også komme på kursus i Databricks og Fabric Lakehouse og lære, hvordan du etablerer en solid dataplatform, der kan takle fremtidens teknologiske udfordringer og understøtte din organisations behov i relation til AI. 

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler