Globeteam

Infrastructure as Code

Peter Langvad - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

IaC & GitOps

Få styr på dine udfordringer med konfiguration og udrulning af services og applikationer

Kæmper din organisation med stigende kompleksitet i jeres drift og infrastruktur, hvor det at rulle en applikation ud hurtigt ender med at blive en uoverstigelig udfordring? Alle mellemstore og store virksomheder med egen it-drift og applikationsudvikling kæmper med at sikre et konsistent forløb omkring det at rulle en applikation og/eller service ud og efterfølgende vedligeholde den. Ved at anvende Infrastructure as Code som metode, får du bedre styr på infrastrukturen samt forøget kvalitet og sikkerhed ifm. udrulninger af applikationer og services.

Konfiguration og udrulning af services og applikationer består af flere og flere elementer med flere og flere afdelinger involveret. Det bliver dermed mere og mere komplekst. Uden et rammeværk og uden overordnet styring kan det medføre en ”skrøbelig” infrastruktur, hvor enhver ændring kan føre til uheldige udrulninger, forringet sikkerhed og stigninger i driftsomkostningerne.

Globeteam tilbyder hjælp til at få styr på dine konfigurations- og udrulningsudfordringer. Ved hjælp af metodikken Infrastructure as Code (IaC) og rammeværket GitOps sikrer vi en konsistent beskrivelse til alle dele af din infrastruktur og et sæt af spilleregler, der tilvejebringer konsistente processer.

IaC & GitOps

Hvorfor Infrastructure as Code?

Infrastructure as Code er et begreb, der oftest bruges til at forklare, hvorledes alle infrastrukturelle elementer (netværk, servere, roller, applikationer etc.) kan beskrives ved hjælp af kode. IaC omtales ofte sammen med GitOps, som beskriver et rammeværk for processer, roller og teknologier.

IaC kan dermed bibringe en standardisering af, hvorledes alle elementer i infrastrukturen beskrives, og hvordan deres sammenhæng er. Dette vil reducere kompleksiteten, forbedre kvaliteten og dermed driftsøkonomien.

Der findes en række værktøjer, der både definerer en standard metodik, et sæt af beskrivelser af de elementer, der indgår, og et script- eller programmeringssprog. Disse har hver deres målgruppe og hver deres styrker.

IaC & GitOps

Hvordan hænger Infrastructure as Code og GitOps sammen?

GitOps sætter som nævnt rammerne for en fælles, struktureret måde at arbejde på i udvikling og drift. GitOps består af et sæt af processer, teknologier og roller/ansvarsområder, som sikrer en effektiv udrulning og vedligeholdelse af jeres infrastruktur og applikationer.

GitOps beskriver også et sæt spilleregler for, hvorledes driftsorganisationen håndterer elementerne i infrastrukturen, samt hvordan man administrerer ændringer i beskrivelserne af de elementer, der skal rulles ud, og deres sammenhænge. At etablere en GitOps kultur er en investering i fremtiden.

GitOps er kort sagt en præskriptiv tilgang til brugen af Infrastructure as Code, og kombinerer filosofien bag DevOps med et sæt af infrastrukturfokuserede metodikker og teknikker. Det er derfor vigtigt at vælge de rigtige værktøjer i forhold til jeres behov og sikre, at I får etableret en GitOps kultur.

IaC & GitOps

Infrastructure as Code skaber forretningsværdi for din virksomhed

Med Infrastructure as Code og GitOps får din virksomhed:

IaC & GitOps

Erfarne konsulenter

Infrastructure as Code er desværre ikke en entydig størrelse, og det rigtige valg af teknologi og værktøjer afhænger af din organisations infrastruktur og generelle kompetencer. God rådgivning er derfor essentielt i forhold til at kunne vurdere, om IaC er en farbar vej at gå eller ej, og hvorledes en GitOps praksis kan etableres.

Globeteams konsulenter har bred erfaring med implementeringen af IaC metodikker samt rammeværk som DevOps og GitOps. Vi kan derfor rådgive din organisation i valget baseret på jeres behov og jeres styrker.

Globeteam har hjulpet en række kunder med at implementere en GitOps kultur og et internt rammeværk, ligesom vi har bistået med at vælge de rigtige værktøjer til at beskrive deres infrastruktur og rulle ændringer ud.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler