konsulent

Hvorfor arbejde som konsulent i Globeteam?

konsulent

Bliv konsulent i Globeteam og arbejd med de bedste

Som konsulent i Globeteam får du mulighed for at arbejde sammen med branchens allerbedste og mest erfarne konsulenter. Den særlige forretningsmodel, som er en middelvej mellem en fast stilling og et uafhængigt set-up, giver dig mulighed for sparring med dedikerede og dygtige kolleger. Det er en attraktiv samarbejdsmodel, hvor der er fokus på vidensdeling, samarbejde og samtidig god plads til det sociale.

Du bliver tilknyttet et stærkt fagteam med en teamleder, hvor I har rig mulighed for at inspirere og udfordre hinanden fagligt; bl.a. afholdes der regelmæssigt teammøder og virtuelle fagfora. Samtidig giver Globeteams forretningsmodel og tværgående koncepter dig en unik mulighed for at arbejde tæt sammen med andre dygtige konsulenter omkring interessante og udfordrende opgaver på tværs af teams og faglige kompetencer.

Flere af vores udviklingsopgaver gennemføres i tæt samarbejde med vores partner i Vietnam, som sætter os i stand til at løse endnu større og mere komplekse opgaver hos kunder på højt kvalitetsniveau og til konkurrencedygtige priser.

Samarbejdet på tværs af teams og kompetencer betyder, at vi leverer stor forretningsmæssig værdi til kunderne, da vi kan være med hele vejen fra strategi, behovsafklaring, udvikling og implementering af den tekniske løsning samt ikke mindst den organisatoriske implementering. Samarbejdet betyder også, at du får adgang til spændende og større opgaver i både offentlige og private virksomheder og i forskellige brancher.

Globeteams særlige model holder virkelig – også på langt sigt. Efter 8 år synes jeg stadig, at Globeteam er det bedste af begge verdener – både et fantastisk fagligt og kollegialt miljø (som de traditionelle konsulenthuse), og samtidig frihed og indflydelse til at tage de opgaver, som jeg synes allerbedst om (som selvstændig konsulent). Vi adskiller os fra de traditionelle konsulenthuse, og har beholdt det bedste.”

Betroet rådgiver for kunder

Globeteams konsulenter ser på det fulde billede og yder tillidsskabende rådgivning, hvilket har ført til en konstant strøm af interessante højtprofilerede projekter for førende offentlige og private virksomheder.

Som konsulent i Globeteam fungerer du som kundens betroede rådgiver og byder ind med faglighed og erfaring. Vores konsulenter er drevet af projekter og opgaver, som gør en forskel for den organisation, de udføres i, hvad enten det drejer sig om specialudvikling, at løse en problemstilling eller at skabe forandringer i organisationen. Selvom du som konsulent selvfølgelig altid er serviceorienteret, så er det også utrolig vigtigt at turde udfordre kunden og på den måde synliggøre og tilvejebringe værdi for kunderne.

Globeteam er kendt for, at vores konsulenter er de allerbedste på deres felt, hvilket blandt andet sikres gennem den særlige forretningsmodel, som er en middelvej mellem en fast stilling og et uafhængigt set-up, og vi møder stor anerkendelse for den værdi, det skaber for vores kunder. Der er desuden en høj grad af vidensdeling og sparring på tværs af Globeteams forretningsområder, hvilket gør, at du får indblik i alt, hvad der rører sig, hvad enten det er teknologi eller forretningsmæssige trends.

konsulent

Fællesskab og det fulde ansvar

Som konsulent i Globeteam får du det bedste af to verdener. Gennem den særlige forretningsmodel nyder du godt af fordelene ved at ”drive egen virksomhed”, og samtidig er du en del af et professionelt fællesskab, hvor alle har en klar målsætning om tilsammen at være de bedste i branchen. Det giver et stærkt partnerskab og samarbejde med dygtige kolleger, sociale arrangementer samt personlig og faglig udvikling gennem sparring, vejledning og vidensdeling.

Den gyldne middelvej mellem en fast stilling og et uafhængigt set-up betyder, at du kan fordybe dig i det, du er bedst til, mens du får hjælp fra organisationen til de mere tidskrævende og administrative opgaver; den centrale administration tager sig af opgaver som salg, rammeaftaler, markedsføring, økonomi, fakturering m.m. Du får med andre ord mulighed for at være specialist og levere den ydelse, du er allerbedst til.

Som en del af Globeteam får du adgang til mange forskelligartede opgaver hos virksomheder i mange forskellige brancher, ligesom du får adgang til at deltage i større opgaver og offentlige udbud, end det ville være muligt på egen hånd. Det kræver en høj faglighed at være en del af Globeteam, og du skal være indstillet på at dele ud af den faglighed og bidrage til fællesskabet. Derudover skal du være åben for samarbejde på tværs af fagområder og stille dig selv og dit netværk til rådighed.

Ud over at have det faglige i orden skal du kunne arbejde sammen på tværs af mange forskellige fagområder og ”kulturer”, samtidig med at du skal kunne drive projekter selvstændigt.

Vi stiller store krav til dine faglige kompetencer og dit commitment over for kunden og din evne til at skabe varige relationer, men samtidig har du stor medbestemmelse over din arbejdssituation under ansvar for opgaven og kunden.

Globeteam har for mig en optimal model, og efter 8 år har jeg fortsat ikke nogen planer om at søge andre udfordringer. Jeg vægter faglighed, fælles sparring og sociale aktiviteter utrolig højt, og det opnår jeg igennem Globeteams særlige model. Friheden til, at jeg selv kan bestemme, hvilken vej jeg vil gå, og hvor langt jeg vil gå, gør vores set-up helt unikt i mine øjne”

konsulent

En belønnende aflønningsstruktur

Globeteams forretningsmodel er en mellemting mellem et traditionelt konsulenthus og en freelance-model, hvor den enkelte konsulent og teamet er selvstændige ”cost centre”, og hvor aflønningen således er ligefrem proportional med resultatskabelsen.

Det vil sige, at du som konsulent i Globeteam er selvstændig, og du får dermed en variabel aflønning, som typisk er højere end i markedet. Til gengæld løber du selv risikoen på eventuel tomgang.

Det er et system, der belønner resultater, evner, samarbejde og afbalancerer interesser. Det betyder, at vi kan honorere vores konsulenter rigtig godt, samtidig med at der er fleksibilitet til at skalere op og ned for at imødekomme forskellige livssituationer.

Yderligere har Globeteam et attraktivt konsulentincitamentsprogram. Kort fortalt betyder det, at du kan blive tilbudt at investere og få andel i Globeteams overskud.
Du kan læse mere om Globeteams nøgletal her.

Globeteams forretningsmodel giver dig mulighed for en moderne professionel trivsel og en fleksibel levevis. Den bæredygtige forretningsmodel, som Globeteam har haft succes med, siden virksomheden blev stiftet i 2001, har medført højt specialiserede, selvmotiverende og maksimalt ydende konsulenter, som bringer kunder ind og fastholder kundedialogen, og det har gjort Globeteam til et af Danmarks mest anerkendte konsulenthuse.

Bliv konsulent

Bliv en del af Globeteam

Er du interesseret i at blive konsulent i Globeteam, så udfyld formularen eller send en ansøgning og dit CV til blivkonsulent@globeteam.com.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Philip Dall - Globeteam
Philip Dall
HR Direktør

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler