Globeteam

Digitaliserings-strategi

Henrik Szokody - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

digitaliseringsstrategi

Få en digitaliseringsstrategi, der skaber sammenhæng mellem forretningsmål og digitale tiltag

Hvilke digitale tiltag er afgørende for konkurrencekraften i jeres branche? Hvordan kan I give jeres kunder og partnere bedre, hurtigere og billigere service? Hvordan kan I integrere digitale løsninger i jeres produkter og services?

Globeteams management konsulenter kan hjælpe din virksomhed med at udforme en klar digitaliseringsstrategi, som skaber sammenhæng mellem jeres forretningsmål og digitale tiltag. Samtidig kan vi sikre, at jeres IT-afdeling og forretning er tæt integreret og har samme mål og fokus. 

digitaliseringsstrategi

Mangler I en digitaliseringsstrategi?

Det store udbud af digitale løsninger giver mange muligheder for at skabe forretningsmæssige fordele, men mange organisationer mister overblikket og får ikke etableret en digitaliseringsstrategi. Der er ingen klar sammenhæng mellem digitale tiltag og forretning og intet billede af, hvorledes IT-afdelingen skaber forretningsværdi. I stedet bruges IT-ressourcerne på at vedligeholde gamle løsninger, som ikke er fleksible og brugervenlige, og det skaber udfordringer både for forretningen og for IT-afdelingen.

Forretningen oplever eksempelvis, at:

Samtidig oplever IT-afdelingen ofte, at:

Kort sagt: Utilfredsheden i både IT og forretning er stor, og de digitale muligheder udnyttes ikke optimalt – til skade for alle.

digitaliseringsstrategi

Udnyt de digitale muligheder til at opnå forretningsmæssige fordele

Mange organisationer ønsker at ændre denne situation, men har ikke de nødvendige redskaber til at få klarhed over situationen, få lagt en digitaliseringsstrategi og få etableret et organisatorisk setup, der understøtter og muliggør dette.

I Globeteam kan vi hjælpe dig med at afklare, i hvor høj grad din organisation udnytter de digitale muligheder i dag – og sammen kan vi etablere en ny fælles digitaliseringsstrategi, der beskriver vejen frem mod, at de digitale tiltag og jeres IT-organisation skaber synlig forretningsværdi.

digitaliseringsstrategi

Processen bag en digitaliseringsstrategi

En digitaliseringsstrategi sikrer, at du opnår en direkte kobling mellem organisationens strategiske mål og de digitale tiltag – og hermed hvordan konkrete digitale tiltag f.eks. kan forbedre din indtjening samt øge kundeoplevelsen og kundetilfredsheden.

Processen indledes typisk med en analysefase, hvor:

På denne baggrund fastlægges den fremtidige digitale ambition for organisationen, som skal muliggøre og understøtte de vigtigste forretningsmæssige og strategiske fokusområder for de kommende år. 

Sluttelig beskriver vi:

digitaliseringsstrategi

Vores erfaring sikrer, at du kan have ro i maven

Vi gennemfører typisk analysen i et forretningsmæssigt, organisatorisk og teknisk spor, men det præcise indhold tilpasses den enkelte organisations behov og fokus. Digitaliseringsstrategien udvikles i tæt samarbejde med nøgleressourcer i it og resten af organisationen, og vores proces er baseret på en klar og velafprøvet metode.

Globeteam råder over meget erfarne management konsulenter med stor erfaring i at rådgive om digitalisering samt etablering af digitaliseringsstrategier og forretningsdrevne IT-organisationer. Globeteams konsulenter har gennemført tilsvarende opgaver for mange offentlige og private organisationer, f.eks. Dansk Industri, CPH (Københavns Lufthavn), Dovista (Velux), Socialforvaltningen Københavns Kommune, KL, NCC, og RPC Superfos.

digitaliseringsstrategi

Skab overblik med et IT-review

Som en del af arbejdet med at skabe en tæt integration mellem forretningen og IT-organisationen vil det ofte give mening, at Globeteam gennemfører et IT-review. Det er et 360 graders eftersyn af virksomhedens IT-anvendelse og IT-organisation, der klarlægger de nuværende udfordringer og modenhed.

Læs mere om vores IT-review 

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler