globeteam

Om Globeteam

globeteam

Konsulenthus med høj faglighed, vækst og tilfredse kunder

Globeteam er et konsulenthus med høj faglighed, konstant vækst og særligt glædeligt: Meget tilfredse kunder. Som end-to-end leverandør kan vi tilbyde at være med på hele kundens digitaliseringsrejse fra rådgivning og udvikling til implementering og drift. Til vores kunder tilslut står med en løsning, som støtter op om forretningens behov og skaber værdi, konkurrencekraft og tilfredshed hele vejen til slutbrugerne.

Globeteam fik ved indgangen af 2018 en af erhvervslivets sværvægtere ind i ejerkredsen. Kirk Kapital, Lego-familiens holdingselskab, købte 34 pct. af Globeteam og kom dermed til at eje hele 46 pct. af konsulentvirksomheden.

I 2021 køber Norvestor VIII, en fond forvaltet af den nordiske private equity-aktør Norvestor, sig til majoritetsaktieposten via Kirk Kapital og selskabets ledelse, Claus Moldow og Morten Strunge Nielsen. Både Kirk Kapital og Globeteams ledelse er fortsat med som aktionærer med henholdsvis 25 pct. og godt 20 pct. af aktierne i selskabet.

Læs mere om Globeteam og vores historie her

globeteam

Professionel samarbejds-partner

Globeteam er modsat andre konsulenthuse leverandøruafhængige og har konsulentkompetencer, der strækker sig fra tunge forretningskonsulenter over sikkerhedsrådgivere til dybe teknologispecialister. Det gør os i stand til at løse komplekse projekter både på tværs af kundens forretning og it, samt at gennemføre specialiserede tekniske løsninger, som samtidig understøtter kundens forretning, forbedrer kundeoplevelsen og øger virksomhedens indtjening.

Synergien mellem konsulenternes stærke kompetencer kombineret med Globeteams unikke forretningsmodel differentierer os i markedet, og gør Globeteam til en kompetent og professionel samarbejdspartner for din virksomhed.

At Globeteam som ét konsulenthus har kunnet bringe den palette af kompetencer i spil i projektet, har haft stor værdi for os. Og så er de lykkedes med at gennemføre en total udskiftning af hele vores digitale infrastruktur ude i bilerne og i vores datacenter på mindre end 10 måneder midt i en global pandemi. Endda indenfor budgettet. Det er supergodt gået og meget tilfredsstillende.”

globeteam

Om Globeteams ydelser og leverancer

Som betroet strategisk partner hjælper vi vores kunder gennem den digitale transformation, så de kan udvikle virksomheden og stå stærkt i den nye digitale verden. Globeteam tilbyder ydelser inden for og på tværs af vores tre kernekompetenceområder: It & Digitalisering, Sikkerhed og Strategisk Rådgivning. Du kan læse mere om de tre områder herunder.

globeteam

It & Digitalisering

Den digitale omstilling styrker virksomheders konkurrenceevne, skubber til den grønne omstilling og skaber effektive arbejdspladser. Digitalisering dækker over en lang række forskellige muligheder, og både offentlige og private virksomheder har i forskellig grad været gode til at drage nytte af dem.

Det gode udgangspunkt, som eksempelvis hjalp mange virksomheder gennem COVID-19, skal fastholdes og udvikles, så virksomheder står endnu stærkere i brugen af ny teknologi og innovation. Og det kan Globeteam hjælpe jer med. Vi dækker en bred palette af ydelser inden for it & Digitalisering.

Hvordan kan cloud accelerere virksomhedens udvikling? Har I et behov for at bygge en mere fleksibel og sikker, hybrid arbejdsplads? Ønsker I at effektivisere og digitalisere konkrete arbejdsgange og forretningsprocesser ved anvendelse af nye teknologier? Eller agere på data til bedre beregninger, beslutninger og kundeservice? Det er blot nogle af de svar og kompetenceområder, vi kan hjælpe jer med.

Læs mere om vores forskellige indgangsvinkler til cloud og hybrid arbejdsplads

Se hvordan vi ellers kan hjælpe jer inden for it & Digitalisering

globeteam

Sikkerhed

I takt med digitaliseringen bliver virksomhederne i stigende grad afhængige af, at deres it-infrastruktur fungerer. Og jo flere data virksomheder genererer og jo flere processer, der bliver digitaliseret, desto mere udsatte bliver virksomheder.

Digitaliseringens konsekvenser og det komplekse trusselbillede, der i dag handler om meget mere end cyberkriminalitet, stiller nye krav til virksomhederne om at gå mere helhedsorienteret til værks i sikkerhedsarbejdet.

Hos Globeteam kan vi hjælpe jer med at håndtere den komplekse sikkerhedsopgave, så risikoen for angreb, datatab og nedbrud nedsættes. Vi er mere end 50 sikkerhedseksperter, som arbejder med risikostyring på højeste niveau. Vores kompetencer favner bredt. Vi hjælper bl.a. med: Integreret risikostyring, etablering af en tværgående sikkerhedsarkitektur, efterlevelse af compliance, udformning af sikkerhedspolitikker, opbygning af governance-struktur, krisestyring, overvågning og organisatorisk kompetenceudvikling.

Læs mere om vores sikkerhedsydelser her

globeteam

Strategisk rådgivning

Digitalisering er en afgørende vækstmotor i mange virksomheder. Men hvad skal der til, for at I udnytter de digitale muligheder optimalt? Hvilken strategi skal din virksomhed følge? Hvordan sikrer I, at it-afdelingen leverer de services, der understøtter forretningens strategi og vision? Hos Globeteam kan vi hjælpe jer med at skabe sammenhæng mellem it og forretning. Som betroet strategisk partner sikrer vi, at I opnår de ønskede gevinster ved virksomhedens digitale omstilling.

Vi dækker en bred ydelsespalette inden for strategisk rådgivning. Fra udformning af en klar digitaliseringsstrategi, identificering og prioritering af konkrete transformationsprojekter over optimering af forretningsprocesser ved anvendelse af nye teknologier, til projekt- og programledelse og hjælp til opnå en sammenhængende sourcing-aftale blandt andet i forbindelse med frasalg eller sammenlægning af virksomheder.

Se vores kernekompetencer inden for strategisk rådgivning

globeteam

Fokuserede løsninger og synergier mellem kompetencer

Globeteams dybt tekniske konsulenter arbejder tæt sammen med Globeteams strategi- og sikkerhedskonsulenter og sikrer dermed dig som kunde en helhedsorienteret rådgivning. Teknologien er ikke et mål i sig selv, men et middel til at forbedre forretningen og dermed øge værdien for vores kunder.
Globeteams leverancer har allerede vist værdi hos eksisterende kunder og resulterer typisk i længerevarende samarbejdsrelationer, hvor stadig nye opgaver løses af vores konsulenter.

Vil du vide mere om Globeteam, er du velkommen til at kontakte os

Du kan se eksempler på vores kunder her

Kontakt os

Vil du vide mere?

Kontakt os gerne via formularen, hvis du vil høre mere om, hvordan Globeteam kan hjælpe din virksomhed eller organisation.

Du finder flere kontaktoplysninger her