globeteam

Nøgletal

globeteam

2021 var et specielt år

2021 var et begivenhedsrigt år for Globeteam. Vi fik ny majoritetsejer, og der var fortsat god vækst inden for vores konsulentforretning. Men samtidig lagde en opbremsning i opgavestrømmen og en faldende omsætning på SKI- og rammeaftaler et pres på vores forretning. Samlet set lander vores omsætning på 326 mio. kr. og resultatet efter skat på 15.8 mio. kr.

Tallene i vores konsulentforretning viser, at vi i 2021 har haft travlt med at levere til vores kunder. Her steg omsætningen med 10% og lander på 228 mio.kr. sammenholdt mod 207 mio. kr. året før.
Modsat er vores underleverandøromsætning faldet med ca. 20 %. Det skyldes, at de underleverandører, som benytter sig af Globeteams SKI- og rammeaftaler har haft lavere omsætning end tidligere år, da corona-situationen satte flere kundeopgaver på hold.

Samlet set ender Globeteams omsætning for 2021 med en minimal vækst på ca. 1 % i forhold til 2020, og lander på 326 mio. kr. Resultatet efter skat blev 15.8 mio. kr., hvilket er et fald sammenlignet med året før. Det er der dog en naturlig forklaring på. Vi indfriede et incitamentsprogram, så vores konsulenter på den måde får del i virksomhedens overskud. Dette incitamentsprogram har kostet 12 mio. kr. i 2021. Så korrigerer vi for det i årsregnskabet, ender vi på ca. samme niveau som sidste år, hvilket er tilfredsstillende.

Langsigtede kunderelationer

Globeteams omsætning i 2021 er drevet af langsigtede tilbagevende kunderelationer og af ikke færre end 53 nye kunder i løbet af året.I 2021 var mere end 90 pct. af vores omsætning drevet af langsigtede tilbagevendende kunderelationer.

Globeteam har gennem årene investeret løbende i kundefastholdelse, og sammenlignet med andre virksomheder er graden af vores kundeloyalitet ekstremt høj. Faktisk kommer mere end 65 pct. af vores omsætning fra virksomheder, der har været kunder hos os i mindst syv år, fra 2014 eller før.

Ny hovedaktionær

For Globeteams CEO, Claus Moldow, var en af årets vigtigste begivenheder, at den nordiske investeringsfond, Norvestor i sommeren 2021 blev majoritetsejer af Globeteam og samtidig indtrådte i bestyrelsen.

”Norvestor så en sund virksomhed med masser af vækstmuligheder, og som bygger på en særlig forretningsmodel, der består af selvstændige og stærkt committede konsulenter.

Med Norvestor fik vi i Globeteam tilført ekstra ressourcer og nye kompetencer, som i dag er med til at drive og udvikle vores forretning fremad i et tæt samarbejde med ledelsesteamet i Globeteam og Kirk Kapital, som fortsat er medejere af Globeteam.

Siden Norvestor kom ombord i sommeren 2021 har organisationen arbejdet hårdt for at lægge fundamentet for den nye rejse, og vi er optimistiske for det kommende år, hvilket også afspejler sig i vores positive forventninger til 2022.

Salget af Globeteam har krævet stor involvering fra ledelsen og har i perioder flyttet vores fokus væk fra driften og udvikling af vores forretning. Det har påvirket årets vækst, som er reduceret i forhold til tidligere, hvor den gennemsnitlige årlige vækst har været 20% siden 2014”, siger Claus Moldow.

 

Læs mere i pressemeddelelsen: Norvestor køber sig ind i Globeteam

For yderligere information kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen, PressConnect, mobil +45 53 85 07 70.

Globeteam

Globeteams "Årsberetning i overblik 2021"

I årsberetningen kan du bl.a. læse:

Kontakt os

Vil du vide mere?

Kontakt os gerne via formularen, hvis du vil høre mere om, hvordan Globeteam kan hjælpe din virksomhed eller organisation.

Du finder flere kontaktoplysninger her

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler