Cybersikkerhed

Integreret risikostyring

Risikoledelse og styring på tværs af organisationen

Kernen i nutidens og fremtidens risikostyring er risikoinformation, der kan danne grundlag for kompetenceudvikling og indsigt – og den deraf følgende evne til at træffe rettidige og rigtige beslutninger. Det gælder på tværs af alle niveauer i organisationen og ikke kun de centrale funktioner.

Trusselsudviklingen mod virksomheders kerneaktiver er en følge af øget kompleksitet, stigende hastighed og mere og mere digitale arbejdsgange. En yderligere dimension til sikkerhedsopgaven er, at modstanderne i stigende grad arbejder på tværs af den fysiske og virtuelle angrebsvektor, hvilket afføder behov for stærkere horisontalsamarbejder på tværs af de centrale stabsfunktioner.

Integreret risikostyring symboliserer derfor både den vertikale og den horisontale integration mellem den strategiske, taktiske og operationelle risikostyring.  Den hidtidige præmis om, at risikostyring kan kontrolleres og faciliteres fra centralt hold, er en illusion. De decentrale forretningsenheder har for længst hjemtaget digitaliseringsdagsordenen.

Hvad er integreret risikostyring?

Integreret risikostyring er en styringsmodel, der tager højde for den grad af ​​risiko, der findes på alle niveauer inden for en given organisation. Tanken er, at man vurderer den risiko, der er forbundet med operationen generelt – herunder hvordan risikofaktorer i ét område af operationen kan udløse specifikke svar i andre områder af operationen. Denne holistiske tilgang til risikostyring kan ofte hjælpe med at minimere faktorer, der løbende kan skabe operationelle udfordringer med langsigtede konsekvenser for virksomheden.

Hvordan bruges integreret risikostyring?

Når det bruges effektivt, er integreret risikostyring en meget proaktiv proces. Som det første trin i processen er det nødvendigt at identificere risici, da de forekommer på forskellige niveauer i virksomheden. Derfra skal den konkrete risiko vurderes ud fra, hvad den betyder for hver fase af operationen. Når vurderingen er afsluttet, er det vigtigt at adressere risikoen på hvert trin i forretningsprocessen og fastlægge, hvilke muligheder der er levedygtige til at håndtere den risikofaktor. Endelig skal der tages skridt til at reducere risikoen indenfor hvert område af operationen, hvilket igen fører til øget effektivitet og produktivitet og samtidig begrænser potentialet for tab.

Integreret risikostyring er ikke en teoretisk øvelse. Det er den risikostyringsmodel, der bedst og på det bredest mulige spektrum imødeser nutidens og fremtidens udfordringer. For at få fuld effekt af risikostyringen er det centralt at have den rette kompetencesammensætning. I Globeteam har vi en række sikkerhedsprofiler, hvis kompetencer komplementerer hinanden, og som derfor har alle forudsætninger for at gøre en reel og varig forskel for vores kunder.

Herunder kan du se et udpluk af vores ydelser inden for integreret risikostyring:

Klassificering af data

Den voksende datamængde kan i tilfælde af en datakompromittering komme til at koste virksomhederne dyrt og give ridser i imagelakken. Vi tilbyder hjælp med at klassificere virksomhedens data efter gældende compliance regulativer og dermed minimere konsekvenserne ved en datakompromittering.

Læs om hvordan vi kan hjælpe jer 

Security Asset Discovery

CISO-services

Fejl eller mangler i IT-sikkerheden kan have vidtrækkende konsekvenser såsom tab af data, manglende adgang til systemer, øgede omkostninger eller bødestraffe. Med vores erfarne specialister inden for cybersikkerhed kan vi tilbyde et bredt udvalg af CISO-services, der kan sammensættes og tilpasses efter behov.

Læs om vores CISO-services

Gorm Grosen Christiansen, Globeteam

For mere information, kontakt:

Stay safe, start smart, temarække

Globeteam stiller skarpt på cybersikkerhed under temaet “Stay safe, start smart”.

Læs artikelserie med 4 artikler om integreret risikostyring.

Hent også e-bogen “Sådan beskytter Region Midtjylland 36.000 brugere mod cyberkriminalitet” og brug deres erfaringer i jeres eget sikkerhedsarbejde

I e-bogen fortæller CISO i Region Midtjylland, Kenneth Becker, hvordan de har defineret deres Security Operations Center (SOC) som en virtuelt forankret styringskapabilitet, der på tværs af fire områder i it-afdelingen kan identificere, analysere og respondere på sikkerhedshændelser.

 

Stay safe, start smart, temarække

Globeteam stiller skarpt på cybersikkerhed under temaet “Stay safe, start smart”.

Her kan du gennem fagligt inspirerende webinarer, dybdegående artikler, erfaringsudveksling og indblik i virksomheders daglige arbejde få hjælp og inspiration til at håndtere den komplekse sikkerhedsopgave.

Læs mere her om vores nye temarække

 

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?