Globeteam

BPM-platform

BPM

Etabler et omdrejningspunkt for virksomhedens digitale transformation med vores BPM-platform

Har din virksomhed en model for, hvordan I gennemfører digitale forandringer? Globeteam kan hjælpe jer med at etablere en BPM-platform, en ”base” i organisationen, som danner grundlag for en ensartet og effektiv styring i og på tværs af digitaliseringsprojekter, hvor I sikrer deling og genbrug af viden.

BPM (Business Process Management) er en forretnings- og ledelsesmæssig disciplin, som har til formål at effektivisere og strømline virksomhedens processer. Herunder at sikre en konsistent og sammenhængende procesdokumentation.

Vores BPM-platform består af en metode, et værktøj og en digital model til at (ind)samle og konsolidere information om virksomheden og dens processer – på alle niveauer.

Vores BPM-platform kan anvendes til styring af:

I bund og grund handler Business Process Management ikke nødvendigvis om, at I skal gøre tingene anderledes, end I plejer, men om at I skal gøre det mere struktureret og bevidst. Til det skal I bruge en platform, der kan håndtere kompleksiteten i eller på tværs af projekterne og tilvejebringe overblik og den nødvendige dokumentation.

Læs mere om den digitale transformation her

Hvad er forretningsværdien af Globeteams Business Process Management-platform?

Efterhånden som vi kobler viden og processer ind i jeres BPM-platform, får I skabt en fuld digital kopi af virksomheden, jeres data og processer – en ”digital tvilling”. Den digitale tvilling styrker jeres beslutningsgrundlag og evne til at forstå og implementere digitale forandringer ensartet i organisationen.

Det betyder, at I bl.a. kan opnå:

BPM

+15 års erfaring med etablering af BPM-platforme

Vores Business Process Management-konsulenter har alle mere end 20 års erfaring med styring af løsninger gennem udarbejdelse af forretningsdokumentation og tekniske specifikationer. Samtidig har vi +15 års erfaring med metoder, modeller og værktøjer til at etablere en BPM-platform.

Vi har stor forretningsforståelse og procesviden inden for en række brancher:

  • Entreprenør- og rådgivningsvirksomhed
  • Back Office, Investeringsforeninger
  • Bank, Markets & Asset Management
  • Bank, Realkredit
  • Case Management processer
  • Feriehusudlejning
  • Leasing standardaftaler

Teamets certificeringer tæller:

  • Projektledelse: IPMA, Prince2
  • Compliance: Data Protection Officer
Henrik Sølvsten - Globeteam
Henrik Sølvsten
Projektansvarlig

Kan jeg hjælpe ?

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere om vores BPM-platform på tlf. +45 4053 3380 eller hes@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler