Globeteam

Frontline Workers

Peder Lind Sørensen - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

Frontline Worker

Det er tid til at inkludere Frontline Workers i den digitale transformation

Globeteam lancerer et nyt digitaliseringskoncept, som gør Frontline Workers – eller på dansk frontlinjemedarbejdere – i stand til at levere mere værdi til organisationen. Nøglen ligger i at udnytte de data, der er til rådighed og præsentere dem for medarbejderne i en kontekst, hvor det giver værdi for medarbejderne i deres daglige arbejde. Med mobile enheder og nemmere adgang til realtidsdata kan jeres Frontline Workers bidrage til forretningen på nye måder.

I mange organisationer har den digitale transformation haft fokus på administrative medarbejdere, og hvordan de kan gøres mere effektive og produktive. Nu er tiden kommet til at nedbryde den digitale diversitet og inkludere Frontline Workers i ligningen, så hele arbejdsstyrken kan optimere deres arbejdsprocesser og få adgang til sikre digitale værktøjer.

Under overskriften One Digital Workforce har Globeteam designet et digitaliseringskoncept målrettet de tusindvis af medarbejdere, der hver dag passer deres arbejde som Frontline Workers. Eksempelvis elektrikere, VVS’ere, pedeller og lignende teknisk personale, der står for at vedligeholde en bygningsmasse. Men også faggrupper såsom rengøringspersonale, sosu-assistenter, sygeplejersker, fabriksarbejdere, chauffører og lignende medarbejdere, der alle har det til fælles, at deres primære arbejdsopgaver bliver udført i frontlinjen. Det afgørende for en digitaliseret Frontline Worker er, at information kan tilgås nemt, hurtigt og sikkert fra en mobil enhed, mens man udfører sit arbejde. 

I denne video giver Peder Lind Sørensen, Senior Sales Executive i Globeteam, dig et indblik i, hvordan vi kan hjælpe med at digitalisere jeres Frontline Workers til gavn for virksomheden, den enkelte bruger og i sidste ende den service, jeres Frontline Workers udfører i deres job. 

eksempel

Lad os bruge vedligeholdelse af bygninger som et eksempel

Frontline Workers såsom elektrikere, VVS’ere, pedeller og lignende teknisk personale, der står for at vedligeholde en bygningsmasse, har i dag ikke optimale betingelser for at udføre deres arbejde. Driftsinformation og eventuelle fejlmeddelelser bliver ofte opbevaret i en række silosystemer (fx vand, varme, el, wifi og ventilation), der skal tilgås individuelt, hvilket gør bygningsdataene besværlige at tilgå og udnytte.

Resultatet er, at bygningerne ikke bliver serviceret optimalt. Når man ikke har adgang til alle data on-site, kan det svært at lokalisere en fejl. Det kan kræve flere forsøg og unødvendig transporttid at få medbragt det materiel, der skal udbedre fejlen. Brugerne af bygningen kan blive frustrerede over driftsforstyrrelser, forsinkelser osv.

frontline worker

Digitalisering understøtter den grønne dagsorden

Det manglende overblik i en arbejdskontekst fører i dag til spildte arbejdstimer for Frontline Workers. Der bliver kørt mange forgæves kilometer på vejene, og der bliver ikke foretaget de optimeringer, som helt naturligt ville følge af et større indblik i arbejdsforholdene og arbejdsprocesserne for frontlinjemedarbejdere.

Derfor har en investering i digitaliseringen af jeres Frontline Workers også et grønt aftryk. Med flere datadrevne arbejdsgange og et mere effektivt flow af information, der tilgår rette vedkommende på rette tid, kan man minimere ressourcespildet på flere niveauer i en organisation, eksempelvis indenfor bygningsdrift. Ved at digitalisere jeres Frontline Workers kan I understøtte en bæredygtighedsdagsorden og blandt andet bruge indsatserne i jeres ESG-rapportering.

frontline worker

Frontline Workers skal sikres og kontrolleres

Globeteams løsningskoncept er designet til at håndtere et Frontline Worker-projekt end-to-end. Vi har forretningsindsigten, de tekniske kompetencer og erfaringen fra lignende opgaver til at vejlede jer hele vejen fra ide til gevinstrealisering. Konceptet bygger på Microsoft-teknologi og er skræddersyet til at afdække alle forhold vedrørende data, netværk, sikkerhed, enheder og brugerhåndtering.

Vores udgangspunkt for et Frontline Worker-projekt er sikkerhed og kontrol. Det er den sikre adgang til data og systemer, der er selve forudsætningen for gevinstrealiseringen. Vi fastlægger først, hvilke identiteter i organisationen der skal have adgang til hvilke data og systemer og under hvilke forudsætninger. Dernæst kobler vi identitetssikkerhed med enhedssikkerhed og enhedsstyring for at forhindre uønsket adgang til data og applikationer. 

frontline worker

11 gode grunde til at digitalisere jeres Frontline Workers

Gevinsterne ved at digitalisere Frontline Workers er mange – Her får du 11 eksempler, der skaber værdi for både medarbejder og virksomhed:

 • Sparer tid
 • Sparer rejsetid
 • Øger produktiviteten
 • Øger effektiviteten
 • Sikrer hurtigere problemløsning
 • Øger medarbejder-engagementet
 • Sikrer hurtigere onboarding af nye medarbejdere
 • Sikrer nemmere adgang til ekspertviden
 • Mulighed for regelmæssig træning via online kurser
 • Giver en grønnere virksomhedsprofil
 • Øger sikkerheden
frontline worker

Datastrategier og MVP-tilgang

Der er mange veje at gå, når man skal i gang med at digitalisere en medarbejderstab af Frontline Workers. Derfor er det vigtigt tidligt i processen at få afgrænset anvendelsesområdet og lægge en datastrategi. Hos Globeteam har vi udviklet en standardiseret tilgang, der skaber konkret forretningsværdi i dataprojekter.

Globeteams løsning til Frontline Workers følger en Minimal Viable Product-tilgang, hvor det primært handler om at afprøve nye ideer, identificere potentielle udfordringer og komme hurtigt i luften med en pilot, så man kan lære af sine erfaringer og indarbejde dem i et forbedret løsningsdesign.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler