Globeteam

Minimal Viable Product - MVP

Peder Lind Sørensen - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

MVP

Minimal Viable Product skaber hurtig fremdrift i jeres digitaliseringsprojekt

Med Globeteam og en Minimal Viable Product-tilgang (MVP) følger digitaliseringen af jeres Frontline Workers en fast track-metode til gevinstrealisering, hvor man hurtigt sporer sig ind på, hvor forretningsværdien i et Frontline Worker-projekt ligger. Globeteam hjælper med at identificere potentialet, udarbejde en business case og implementere de teknologiske komponenter, der gør det muligt for jeres Frontline Workers at få nemmere adgang til data og systemer.

I et Frontline Worker-projekt bruger vi MVP som metode til hurtigt at gå fra ide til test og drift. Vi indleder samarbejdet med en workshop, hvor vi sammen med jer afdækker potentialet i jeres business case. I samme forbindelse kigger vi også på, om der er teknologiske eller medarbejderrelaterede udfordringer, der kan spænde ben for projektet.

Alle disse spørgsmål bliver afklaret i de indledende faser af et Frontline Worker-projekt.

MVP

Sikkerhed er også en del af Minimal Viable Product

Når scoopet for et Frontline Worker-projekt ligger fast, bevæger vi os ind på de tekniske leverancer. Det vil sige, at vi begynder at bygge infrastrukturfundamentet for jeres kommende løsning.

Vi sikrer, at den eller de personer, der skal tilgå jeres data og applikationer er kontrolleret, styret og verificeret med de rigtige adgange fra kun administrerede enheder. Afhængigt af det enkelte projekt skaber vi nem og sikker adgang til jeres tekniske systemer gennem Single sign-on (SSO), eller også konsoliderer vi datakilderne i en samlet database, som jeres Frontline Workers kan tilgå via Microsoft Power Apps og Teams for at sikre så relevante data som muligt til den givne arbejdssituation. 

MVP

MVP tilgang muliggør løbende optimering

Vi anbefaler, at vi opbygger et pilotmiljø, og at det i første omgang kun er udvalgte medarbejdere, der følger de nye arbejdsgange. Dels for at afprøve om casen holder, og dels fordi I hurtigt vil gøre jer erfaringer, der skal bruges som input til at forbedre arbejdsforholdene for jeres Frontline Workers. Her trækker vi medarbejderne tæt ind i beslutningsprocessen, da det er dem, der er eksperterne på deres egen hverdag. De vil højst sandsynlig have konkrete input til, hvordan de kan blive endnu mere effektive ved hjælp af flere data, smartere login-betingelser osv. I takt med erfaringsopsamlingen finjusterer vi det teknologiske setup og forbereder en fuld udrulning til den samlede styrke af Frontline Workers.

En stor del af rationalet bag digitaliseringen af jeres Frontline Workers er at trække mere dataindsigt ud af jeres systemlandskab. I en Frontline Worker-kontekst vil hvert enkelt system indeholde værdifuld information. Når I kan begynde at samkøre den information, kan I ikke bare optimere arbejdsprocesser nu og her, men også anvende akkumuleret viden til at tilrettelægge fremtidige indsatser. Eksempelvis ved at øge sandsynligheden for at en Frontline Worker medbringer det rigtige materiel, når vedkommende skal udbedre en fejl eller skade, eller ved at forudsige sandsynligheden for driftsfejl, før de sker, så de kan forhindres proaktivt.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler