Globeteam

ERP - Rådgivning og løsninger

Martin V. Olsen - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

ERP

Effektive ERP-løsninger til økonomistyring i staten

Enterprise Resource Planning (ERP) er en styringsramme, der samler data om organisationens kerneprocesser inden for områder som fx økonomi, produktion, salg, tidsregistrering, indkøb og HR. Med ERP kan I sætte alle disse ressourcer og processer i system og skabe overblik.

Organisationer og virksomheder har i stigende grad fokus på at optimere deres økonomi- og ressourcestyring og anvender ERP-systemer til at understøtte disse tiltag. Og det er med god grund. For med ERP kan I både øge medarbejdernes produktivitet og skabe en mere effektiv forretning.

I Globeteam rådgiver vi om økonomistyring til statslige og selvejende institutioner, ligesom vi udvikler ERP-løsninger til samme. Vores rådgivning tager afsæt i mange års erfaring med de statslige regler, it-systemer og forretningsprincipper for at sikre en effektiv økonomistyring, der understøtter mål og kerneopgaver i netop jeres organisation.

Af systemer arbejder vi primært med Navision Stat, Statens Budgetsystem (SBS), Statens BI (LDV) og tidsregistrering med mTIME.

ERP

Vores indgangsvinkel til ERP og økonomistyring

Vi kender de statslige institutioner og deres behov inden for ERP og økonomistyring rigtig godt. Dels fordi vi efterhånden har rigtig mange års erfaring med opgaveløsning i staten, og dels fordi vores konsulenter selv har arbejdet i statens økonomiafdelinger.

Med os får I en samarbejdspartner, der har indsigt i de rammevilkår, regler og systemer, I opererer indenfor, og som derfor kan levere målrettede løsninger, der virker i praksis.

Vi løser opgaver på alle niveauer i institutionen som både løsningsarkitekter og håndværkere og kan særligt bidrage i forbindelse med udvikling af styringsmodeller, systemimplementering, projektledelse, ledelsesrapportering samt undervisning og oplæring.

Du kan læse mere om de enkelte fokusområder nedenfor.

Økonomiske styringsmodeller

En god ressource- og økonomistyringsmodel skal tilgodese både jeres interne styringsbehov samt understøtte politiske rapporteringskrav.

I Globeteam kan vi hjælpe jer med at udvikle, tilpasse og implementere økonomiske styringsmodeller, som sikrer effektivitet, sammenhæng og gennemsigtighed i organisationen. Vores leverancer tager altid afsæt i jeres kerneopgaver og kravene til god økonomistyring i staten.

Vi kan bl.a. hjælpe med rådgivning og bistand omkring:

CASE

Effektiv projektøkonomi på VIVE

Se hvordan vi har hjulpet VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, med at etablere en ny økonomi- og ressourcestyringsmodel samt designe og implementere en samlet, understøttende IT-platform.

ERP

Systemudvikling og implementering

Med det rette system til økonomistyring – og ikke mindst den rette opsætning af systemet – bliver organisationen i stand til at optimere og automatisere en lang række forretningsprocesser. Det kan dog være en stor opgave at skulle implementere et nyt ERP- eller økonomistyringssystem og samtidig håndtere de daglige opgaver.

Vi kan tage ansvar for projektledelse og IT-leverandørstyring i forbindelse med implementeringen samt bidrage med hands-on hjælp i hele processen.

Det er vores erfaring, at langt de fleste organisationer kan få deres styringsbehov opfyldt via statens standard ERP- og økonomisystemer. Vi er specialister i at anvende de fælles statslige IT-systemer og har mange års erfaring med bl.a. implementering af Navision Stat, SBS og ledelsesrapportering via LDV/PBI. 

De fælles statslige systemer: 

Vi kan hjælpe med rådgivning og implementering ift. statens økonomisystemer

Vi hjælper jer med at få en optimal anvendelse af standardsystemerne, som passer til netop jeres styringsbehov. Vi sikrer selvfølgelig, at løsningerne virker på tværs af systemerne i staten, hvor vi har stort fokus på dataflowet. Hvis jeres styringsbehov rækker ud over standardløsningerne, udvikler vi også gerne specialdesignede løsninger og sikrer de nødvendige integrationer.

Målet er i alle tilfælde at etablere en fremtidssikret systemunderstøttelse af organisationens økonomistyring, som afspejler netop jeres behov for sags- og aktivitetsstyring.

Ledelsesrapportering i Power BI

Der er et stort potentiale i organisationens ERP-data. Bliver de anvendt rigtigt, kan de give værdifulde indsigter i, hvordan forretningen udvikler sig. Indsigter, der kan tjene som beslutningsgrundlag for ledelsen.

Ved at integrere Microsoft Power BI med jeres ERP-system kan I nemt sammenkoble og udstille relevant data til bl.a. at opnå et bedre økonomisk overblik og en bedre ledelsesrapportering.

Power BI gør det enkelt at lave interaktive visualiseringer, rapporter og dashboards, som får de relevante budskaber frem. Samtidig giver det mere effektive og driftssikre rapporteringsprocesser, som I kan justere og optimere løbende for at sikre, at rapporteringen til enhver tid matcher ledelsens behov for rettidig information af høj kvalitet.

Læs mere om, hvorfor vi anbefaler jer at anvende Power BI til den økonomiske ledelsesrapportering

ERP

Kurser i Navision Stat, SBS mv.

Har du brug for at komme på kursus i organisationens ERP-system? Vi tilbyder kurser i de statslige økonomisystemer som bl.a. Navision Stat og SBS. 

Enten som standard kurser via tilmelding i det fællesoffentlige kursuskatalog på Campus eller rekvirerede kurser, som er skræddersyet til jeres organisation.

Når vi hjælper jer med opsætning og implementering af systemer, tilbyder vi ligeledes konkret sparring på netop jeres opgaver og behov via virtuel sidemandsoplæring og sparring. Det gælder både for enkeltpersoner og mindre grupper.

Se hvad vi tilbyder af undervisning og kurser her 

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler