Globeteam

ERP - Rådgivning og løsninger

ERP

Effektive ERP-løsninger til økonomistyring i staten

Enterprise Resource Planning (ERP) er en styringsramme, der samler data om organisationens kerneprocesser inden for områder som fx økonomi, produktion, salg, tidsregistrering, indkøb og HR. Med ERP kan I sætte alle disse ressourcer og processer i system og skabe overblik.

Organisationer og virksomheder har i stigende grad fokus på at optimere deres økonomi- og ressourcestyring og anvender ERP-systemer til at understøtte disse tiltag. Og det er med god grund. For med ERP kan I både øge medarbejdernes produktivitet og skabe en mere effektiv forretning.

I Globeteam rådgiver vi om økonomistyring til statslige og selvejende institutioner, ligesom vi udvikler ERP-løsninger til samme. Vores rådgivning tager afsæt i mange års erfaring med de statslige regler, it-systemer og forretningsprincipper, som vi anvender til at skabe en effektiv økonomistyring, der understøtter de overordnede mål og kerneopgaverne i den enkelte institution.

Af systemer arbejder vi primært med Navision Stat, Statens Budgetsystem, Statens BI (PBI) og tidsregistrering (primært mTIME).

ERP
Vores indgangsvinkel til ERP og økonomistyring

Vi kender de statslige institutioner og deres behov inden for ERP og økonomistyring rigtig godt. Dels fordi vi efterhånden har rigtig mange års erfaring med opgaveløsning i staten, og dels fordi vores konsulenter selv har arbejdet i statens økonomiafdelinger.

Med os får I en samarbejdspartner, der har indsigt i de rammevilkår, regler og systemer, I opererer indenfor, og som derfor kan levere målrettede løsninger, der virker i praksis.

Vi løser opgaver på alle niveauer i institutionen som både løsningsarkitekter og håndværkere og kan særligt bidrage i forbindelse med udvikling af styringsmodeller, systemimplementering, analyser, ledelsesrapportering, projektledelse og procesoptimering.

Du kan læse mere om de enkelte fokusområder nedenfor.

Udvikling af økonomiske styringsmodeller

En god ressource- og økonomistyringsmodel skal tilgodese både jeres interne styringsbehov samt understøtte eksterne rapporteringskrav.

Vi kan hjælpe jer med at udvikle, tilpasse og implementere økonomiske styringsmodeller, som tager afsæt i jeres kerneopgaver – og som sikrer effektivitet, sammenhæng og gennemsigtighed i organisationen.

En kompleks styringsmodel til håndtering af mange finansieringskilder (eller delregnskaber) kan baseres på Navision Stats sags- og ressourcemodul, der kan anvendes som grundlag for automatisk indtægtsføring og projektbevillinger. Vi har i mere end 10 år hjulpet statslige institutioner med at implementere sagsmodulet i Navision Stat. Derfor kan vi sikre en struktureret proces for at få opsat sagsmodulet hensigtsmæssigt. Vi tilbyder ligeledes assistance til at sikre en effektiv drift af løsningen.

System til økonomistyring

Med det rette system til økonomistyring – og ikke mindst den rette opsætning af systemet – bliver organisationen i stand til at optimere og automatisere en lang række forretningsprocesser. Det kan dog være en stor opgave at skulle implementere et nyt ERP- eller økonomistyringssystem og samtidig håndtere de daglige opgaver.

Vi kan tage ansvar for projektledelse og it-leverandørstyring i forbindelse med implementeringen samt bidrage med hands-on hjælp i hele processen. Vi sørger for, at I får en fremtidssikret systemunderstøttelse af organisationens økonomistyring, som afspejler netop jeres behov for sags- og aktivitetsstyring. Ligeledes kan vi hjælpe jer med de nødvendige integrationer til andre centrale systemer.

AMC har hjulpet os igennem to væsentlige projekter. Etableringen af en solid økonomi- og ressourcestyringsmodel, idriftsættelsen af denne samt et komplekst og udfordrende it-fusionsprojekt, hvor særligt den store erfaring med projektledelse, kommunikation og situationsledelse var afgørende for projektets succes. Vi har sat stor pris på den uformelle og direkte rådgivning, vi fik i alle dele af projektforløbene. Særligt konsulenternes evne til at kommunikere med og involvere alle projektdeltagere og parter i organisationen har givet et solidt resultat.”

Ledelsesrapportering i Power BI

Der er et stort potentiale i organisationens ERP-data. Bliver de anvendt rigtigt, kan de give værdifulde indsigter i, hvordan forretningen udvikler sig. Indsigter, der kan tjene som beslutningsgrundlag for ledelsen.

Ved at integrere Microsoft Power BI med jeres ERP-system, kan I nemt sammenkoble og udstille relevant data til bl.a. at opnå et bedre økonomisk overblik og en bedre ledelsesrapportering.

Power BI gør det enkelt at lave interaktive visualiseringer, rapporter og dashboards, som får de relevante budskaber frem. Samtidig giver det mere effektive og driftssikre rapporteringsprocesser, som I kan justere og optimere løbende for at sikre, at rapporteringen til enhver tid matcher ledelsens behov for rettidig information af høj kvalitet.

Kurser i Navision Stat

Har du brug for at komme på kursus i organisationens ERP-system? Vi tilbyder kurser i det statslige system Navision Stat. Enten som standard kurser via tilmelding i det fællesoffentlige kursuskatalog på Campus eller rekvirerede kurser, som er skræddersyet til jeres organisation.

Når vi hjælper jer med opsætning og implementering af Navision Stat, tilbyder vi ligeledes konkret sparring på netop jeres opgaver og behov via virtuel sidemandsoplæring og sparring. Det gælder både for enkeltpersoner og mindre grupper.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler