Globeteam

ERP - Rådgivning og løsninger

ERP

Effektive ERP-løsninger til økonomistyring og HR i staten

Enterprise Resource Planning (ERP) er en styringsramme, der samler data om organisationens kerneprocesser inden for områder som fx økonomi, produktion, salg, tidsregistrering, indkøb og HR. Med ERP kan I sætte alle disse ressourcer og processer i system og skabe overblik.

Organisationer og virksomheder har i stigende grad fokus på at optimere deres økonomi- og ressourcestyring og anvender ERP-systemer til at understøtte disse tiltag. Og det er med god grund. For med ERP kan I både øge medarbejdernes produktivitet og skabe en mere effektiv forretning.

I Globeteam rådgiver vi sammen med vores kollegaer i AMC om økonomistyring og HR til statslige og selvejende institutioner, ligesom vi udvikler ERP-løsninger til samme. Vi arbejder primært med Navision Stat, Statens Budgetsystem, Statens HR, Statens BI (PBI) og tidsregistrering (primært mTIME).

ERP
Vores indgangsvinkel til ERP

Vi kender de statslige institutioner og deres behov inden for ERP, økonomistyring og HR rigtig godt. Dels fordi vi efterhånden har rigtig mange års erfaring med opgaveløsning i staten, og dels fordi vores konsulenter selv har arbejdet i statens økonomi- og HR-afdelinger.

Med os får I en samarbejdspartner, der har indsigt i de rammevilkår, regler og systemer, I opererer indenfor, og som derfor kan levere målrettede løsninger, der virker i praksis.

Vi løser opgaver på alle niveauer i institutionen som både løsningsarkitekter og håndværkere og kan særligt bidrage i forbindelse med udvikling af styringsmodeller, systemimplementering, analyser, ledelsesrapportering, projektledelse og procesoptimering.

Du kan læse mere om de enkelte fokusområder nedenfor.

Udvikling af økonomiske styringsmodeller

En god ressource- og økonomistyringsmodel skal tilgodese både jeres interne styringsbehov samt understøtte eksterne rapporteringskrav.

Vi kan hjælpe jer med at udvikle, tilpasse og implementere  økonomiske styringsmodeller, som tager afsæt i jeres kerneopgaver – og som sikrer effektivitet, sammenhæng og gennemsigtighed i organisationen.

En kompleks styringsmodel til håndtering af mange finansieringskilder (eller delregnskaber) kan baseres på Navision Stats sags- og ressourcemodul, der kan anvendes som grundlag for automatisk indtægtsføring og projektbevillinger. Vi har i mere end 10 år hjulpet statslige institutioner med at implementere sagsmodulet i Navision Stat. Derfor kan vi sikre en struktureret proces for at få opsat sagsmodulet hensigtsmæssigt. Vi tilbyder ligeledes assistance til at sikre en effektiv drift af løsningen.

System til økonomistyring

Med det rette system til økonomistyring – og ikke mindst den rette opsætning af systemet – bliver organisationen i stand til at optimere og automatisere en lang række forretningsprocesser. Det kan dog være en stor opgave at skulle implementere et nyt ERP- eller økonomistyringssystem og samtidig håndtere de daglige opgaver.

Vi kan tage ansvar for projektledelse og it-leverandørstyring i forbindelse med implementeringen samt bidrage med hands-on hjælp i hele processen. Vi sørger for, at I får en fremtidssikret systemunderstøttelse af organisationens økonomistyring, som afspejler netop jeres behov for sags- og aktivitetsstyring. Ligeledes kan vi hjælpe jer med de nødvendige integrationer til andre centrale systemer.

Ledelsesrapportering i Power BI

Der er et stort potentiale i organisationens ERP-data. Bliver de anvendt rigtigt, kan de give værdifulde indsigter i, hvordan forretningen udvikler sig. Indsigter, der kan tjene som beslutningsgrundlag for ledelsen.

Ved at integrere Microsoft Power BI med jeres ERP-system, kan I nemt sammenkoble og udstille relevant data til bl.a. at opnå et bedre økonomisk overblik og en bedre ledelsesrapportering.

Power BI gør det enkelt at lave interaktive visualiseringer, rapporter og dashboards, som får de relevante budskaber frem. Samtidig giver det mere effektive og driftssikre rapporteringsprocesser, som I kan justere og optimere løbende for at sikre, at rapporteringen til enhver tid matcher ledelsens behov for rettidig information af høj kvalitet.

Kursus i Navision Stat og Statens Budgetsystem

Har du brug for at komme på kursus i organisationens ERP-system? Vi tilbyder kurser i de statslige systemer Navision Stat og Statens Budgetsystem (SBS). Enten som standard kurser via tilmelding i det fællesoffentlige kursuskatalog på Campus eller rekvirerede kurser, som er skræddersyet til jeres organisation.

Når vi hjælper jer med opsætning og implementering af  Navision Stat eller SBS, tilbyder vi ligeledes konkret sparring på netop jeres opgaver og behov via virtuel sidemandsoplæring og sparring. Det gælder både for enkeltpersoner og mindre grupper.

AMC har hjulpet os igennem to væsentlige projekter. Etableringen af en solid økonomi- og ressourcestyringsmodel, idriftsættelsen af denne samt et komplekst og udfordrende it-fusionsprojekt, hvor særligt den store erfaring med projektledelse, kommunikation og situationsledelse var afgørende for projektets succes. Vi har sat stor pris på den uformelle og direkte rådgivning, vi fik fra AMC i alle dele af projektforløbene. Særligt deres evne til at kommunikere med og involvere alle projektdeltagere og parter i organisationen har givet et solidt resultat.”

Hanne Friis Kaas, Økonomi- og administrationschef, VIVE
Analyse og optimering af HR-processer

Faktorer som ny lovgivning, omstruktureringer i organisationen, fusioner, mangel på kvalificeret arbejdskraft, indførelse af ny teknologi osv. medfører løbende nye krav til HR-afdelingen. Samtidig forventes HR i stigende grad at fungere som en strategisk samarbejdspartner.

Vi kan hjælpe jer med at sikre kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. I tæt samarbejde med jer gennemfører vi en optimering af jeres HR-processer og en bedre organisering af opgaverne i HR-administrationen – som oftest på baggrund af en grundig analyse og kortlægning af de eksisterende processer.

Implementering af Statens HR

Står din organisation overfor at skulle implementere Statens HR? Det kan være en stor udfordring at implementere et nyt HR-system og tage det i brug – især for en afdeling, der typisk ikke har en IT-teknisk baggrund.  

Vi har mange års erfaring med implementeringer af statens HR-system i statslige institutioner. Vi tilbyder generel rådgivning og videndeling om muligheder og udfordringer i Statens HR og kan agere projektledere eller sparringspartnere i hele implementeringsprocessen. Det giver jer luft til at varetage de andre vigtige HR-opgaver imens.

HR-data og rapportering

Ligesom mange andre områder, bliver HR i stigende grad datadrevet. Der er da også stor værdi i at indsamle og udnytte ERP- og HR-data til at forbedre områder som fx rekruttering og fastholdelse, medarbejdertrivsel mv. Det er dog stadig langt fra alle organisationer, der arbejder struktureret og systematiseret med HR-data.

Vi hjælper vores kunder med at udvikle ledelsesinformation, som giver et samlet og opdateret overblik og beslutningsgrundlag. Bl.a. i forhold til nøgletal om bemanding, sygefravær, ressourceanvendelse og andre væsentlige HR-data.

Vi kan rådgive jer i hele processen med behovsafdækning, udvikling, publicering, implementering og forankring af værktøjer til dataanalyse og rapportering.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler