Globeteam

Strategisk rådgivning

Henrik Szokody - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

strategisk rådgivning

Få strategisk rådgivning om digitalisering, processer, data og organisation

Hvordan får din organisation maksimalt forretningsmæssigt udbytte af de digitale muligheder? Hvilken strategi skal I følge? Leverer IT-afdelingen de services, der giver størst mulig værdi for forretningen? Og sikrer den, at IT-investeringer understøtter forretningens strategi og vision? Globeteam kan hjælpe dig med at skabe sammenhæng mellem IT og forretning. Med strategisk rådgivning sikrer vi, at I opnår de ønskede gevinster ved en digital indsats. Dine IT-investeringers forretningsmæssige værdi maksimeres, og organisationens indtjening, kvalitet og service optimeres.

Se hvordan vi arbejder med strategisk digital rådgivning i praksis og få inspiration til at løse din virksomheds digitaliseringsudfordringer

strategisk rådgivning

Hvordan optimerer du jeres forretningsprocesser, udnytter AI og data strategisk og indretter jeres organisation optimalt?

Gennem strategisk rådgivning hjælper vi dig til at træffe de rigtige beslutninger for, hvordan I kommer i mål med jeres overordnede forretningsmæssige strategier og målsætninger, og hvilke teknologier og værktøjer I bør benytte, så I får mest værdi for pengene. Samtidig giver vi jer gode råd om, hvordan jeres organisation og processer skal omstilles.

Globeteam er med jer hele vejen. Lige fra den strategiske rådgivning til bistand og implementering af strategier, handlingsplaner og konkrete IT-løsninger. Vi hjælper med alt fra enkeltstående opgaver til større løsninger, hvor vi indtænker Globeteams tekniske kompetencer og ydelser, når der er behov for det.

Vi lægger vægt på at etablere realistiske og eksekverbare strategier og handlingsplaner, som realiseres i tæt samarbejde med vores kunder gennem strategiske initiativer og projekter – og ikke gennem omfattende strategirapporter. Vores vigtigste succeskriterium er, at vores kunder modtager ydelser og rådgivning, som skaber reel forretningsmæssig værdi og resultater i det daglige arbejde.

Eksempler på kernekompetencer inden for strategisk rådgivning er:

Digitaliseringsstrategi

Vi laver en plan for, hvordan din organisation drager bedst nytte af de mange digitale løsninger, så de understøtter forretningens mål, styrker kundeoplevelsen samt øger virksomhedens indtjening. Strategien binder de forretningsmæssige mål sammen med den digitale indsats, så der skabes et synligt, direkte link mellem organisationens mål og strategi, og hvorledes digitalisering kan understøtte eller ligefrem være en forudsætning opnåelsen af disse mål.

Digital transformation

Vi tilbyder rådgivning og bistand til at identificere, gennemføre og kvalitetssikre konkrete transformationsprojekter som f.eks. organisations- og procesanalyser, procesoptimering med automatisering og business intelligence. Vi kan hjælpe organisationer med at kigge på hele eller dele af deres IT-organisation eller på afdelinger eller teams i forretningen, som måske fungerer mindre godt, og foreslå ændringer i mål, processer, roller og ansvar, systemanvendelse mv.

Organisatorisk forandring

Digitaliseringen kan ofte drive en forandring af organisationen eller dele af den frem – og digitaliseringen er således løftestang for en udvikling af organisationen.

Optimering af forretningsprocesser

Vi kan hjælpe dig til at anvende nye teknologier og platforme til at forbedre jeres forretningsprocesser, f.eks. via Office365, chatbots, AI, RPA. Eller vi kan understøtte en komplet forretningsproces digitalt. Undervejs kan vi hjælpe med at måle din organisations parathed til at digitalisere processer.

AI-strategi

Vi hjælper din organisation med at formulere og forfølge en vision for anvendelsen af AI. Med en AI-strategi undgår I at blive overvældet af de mange muligheder med teknologien og får et værktøj til at prioritere jeres indsats der, hvor det skaber strategisk værdi for forretningen.

Vi kan få dit IT- eller forretningsprojekt i mål. Globeteam har en række erfarne, certificerede projektledere og programledere, som kan få både dit tekniske IT-projekt eller dit forretningsprojekt gennemført.

Sourcingstrategi og ændret sourcing-setup

Vi hjælper dig med at finde det optimale mix mellem virksomhedens egen håndtering af systemer og infrastruktur og en out/in-sourcing af hele eller dele af IT-anvendelsen. Vi kan hjælpe dig med at konkurrenceudsætte dele af dine IT-services og med at vælge leverandør og gennemføre den efterfølgende transition. Et helt særligt indsatsområde er udnyttelse af mulighederne i Cloud-teknologien, hvor Globeteam har omfattende erfaringer med at opstille mål og gennemføre en transition til Cloud. Herunder også at etablere en effektiv governance af de implementerede Cloud-løsninger.

Project Assurance

Vi tilbyder at fungere som rådgiver og mediator ved komplekse it-projekter og sikrer fremdrift, risikominimering, effektiv projektgennemførelse og forsyner ledelsen med et retvisende beslutningsgrundlag.

strategisk rådgivning

Med strategisk rådgivning fra Globeteam får du:

Hos Globeteam arbejder vores forretningskonsulenter ofte tæt sammen med vores konsulenter, der har dyb teknisk indsigt og erfaring for at sikre, at IT-funktion og -udnyttelse proaktivt tjener forretningen. Kompetencerne fra vores forretnings- og proceskonsulenter sikrer på den måde teknologisk forankring i direktionen og en vellykket investering og understøttelse af virksomhedens strategi.

Globeteams forretningskonsulenter har det seneste år løst opgaver for organisationer som SKAT, Banedanmark, Sundhedsdatastyrelsen, Simcorp, Energinet, Vejdirektoratet, Den Statslige Kompetencefond, GN Hearing, KMD, Erhvervsstyrelsen, Arriva og en lang række kommuner blandt andet Frederiksberg, Syddjurs, Bornholm, Faxe.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler