Globeteam

Review af IT-projekter

Peter Langvad - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

Review

Kvalitetssikring og eksternt review af it-projekter

Er organisationens it-projekter på rette vej, og realiserer projekterne de ønskede gevinster? Globeteam tilbyder som en uafhængig og kompetent part kvalitetssikring eller review af organisationens igangværende it-projekter. Herunder assistance med udarbejdelse af kravsmateriale over teknisk afprøvning til drift og overvågning.

De it-projekter, der udbydes og implementeres i dag, er meget anderledes end projekter for blot et par år siden. Standardprodukter og komponenter samt forbedrede kontrakt- og samarbejdsformer gør det mere forudsigeligt at opnå den ønskede funktionalitet og kvalitet. Men samtidig er kravene til it-løsninger vokset, hvilket i mange tilfælde øger den tekniske kompleksitet i projekterne.

review

Få kvalificeret hjælp til at sikre overholdelse af alle projektkrav

Eksempler på de krav, der stilles til it-løsninger i dag, er:

Denne kompleksitet i projekterne stiller store krav til opdragsgiveren lige fra kravstilling over teknisk afprøvning til drift og overvågning. Har du brug for assistance til et uvildigt eftersyn af virksomhedens projekt for at minimere risikoen for, at projektet løber ind i problemer? Globeteam kan hjælpe dig med forslag til forbedringer og påpege eventuelle svagheder eller deciderede fejl. Globeteams leverancer afhænger af din præcise situation. Nedenfor kan du læse om de indsatsområder, som vi typisk er ansvarlige for. 

Typiske indsatsområder indenfor review af IT-projekter

Assistance til udarbejdelse af kravsmateriale

Det er meget vigtigt, at kravsmaterialet indeholder de rigtige og nødvendige ikke-funktionelle kravspecifikationer, da det er egenskaber ved løsningen, som er svære at bygge om senere. De områder, Globeteam normalt hjælper vores kunder inden for, er:

 • Performance- og tilgængelighedskrav
 • Hvor er det tekniske miljø, som testen foregår i?
 • Hvordan håndteres svartider fra systemer, som kunden er ansvarlig for?
 • Hvilke datamængder skal være til rådighed i systemet?
 • Hvordan skalerer løsningen, vil tilføjelse af yderligere hardware kapacitet have den forventede positive effekt på svartider og antallet af samtidige brugere?
 • Hvordan tilrettelægges den egentlige performance test, så den afspejler en realistisk brugssituation?

Udarbejdelse af arkitekturkrav

 • Hvordan sikres, at fremtidige behov for udvidelser og ændringer kan honoreres med laveste udgifter?
 • Hvordan passes løsningen bedst ind i kundens it-strategi?

Sikkerheds- og tilgængelighedskrav

 • Krav til sikkerhed og test deraf
 • Krav til logning
 • Backup og restore krav, redundans

Vores erfaring er, at vores kunders behov for teknisk assistance i afklarings- og specifikationsfasen varierer afhængig af hvilken løsning, der ønskes. Typisk gennemfører Globeteam review af vigtige arkitekturbeslutninger og er garant for, at løsningen vil passe i kundens it-strategi herunder sikkerhedskrav og krav til drift.

Planlægning og udførelse af teknisk kravstest

En vigtig del af testen af den leverede løsning er den tekniske kravstest (TKT). Det er vigtigt at forstå, at denne type test ikke kan udføres som en slutbrugertest, men udføres af tekniske eksperter. Der er tradition for, at TKT udføres af leverandøren. Det indebærer dog den risiko, at kunden har svært ved at vurdere, om den udførte TKT giver et korrekt billede af løsningens egenskaber.

Globeteam har erfaring med at assistere kunder med afvikling af TKT blandt andet inden for følgende områder:

 • Etablering og review af belastningsmodeller
 • Korrekt opsætning af hardware
 • Tekniske målinger af belastning og performance
 • Afvikling af tekniske tests
 • Udbedring af performance problemer

Styring af driftsprøve og overgang til vedligeholdelse

De fleste projekter afsluttes med en driftsprøve og overgang til vedligeholdelse. Driftsprøven skal sikre, at systemet kan køre stabilt og overholde de specificerede oppetidskrav, samt at løsningen ikke har alvorlige fejl. For kunden er dette normalt sidste chance for at få rettet op på mangler i systemet. Derfor er det vigtigt, at driftsprøven forløber optimalt for kunden. Globeteam kan bistå med at sikre, at systemet er passende overvåget, så nedbrud detekteres, og performance måles korrekt. Globeteam kan også hjælpe med til gennem review og best practise erfaringer at sikre en god overgang til drift og vedligehold.

review

Gennemfør dit review med erfarne og kompetente konsulenter

Ydelserne leveres af erfarne og kompetente konsulenter, som gennem rådgivning og egne udviklingsprojekter har oparbejdet en erfaring, der effektivt kan hjælpe dig med at kvalitetssikre dine projekter. Dette gælder både projekter, der allerede er i gang, men også rådgivning fra start til slut på et projekt.

Globeteams udviklere har det seneste år løst opgaver for organisationer som Rigspolitiet, Banedanmark, Domstolsstyrelsen, SKAT og Statens Serum Institut. Læs mere om projekterne herunder.

Eksempler på IT-review projekter

Rigspolitiet - Rådgivning og analyse af forretningssystem

 • Rigspolitiet stod i sidste fase af implementeringen af et større forretningssystem og skulle have verificeret funktionalitet og korrekthed af systemet. Rigspolitiet stod med en række uløste tekniske problemstillinger og en kontrakt, der gav Rigspolitiet ringe mulighed for at få leverandørerne til at tage hånd om problemerne.
 • En ekstern vurdering stillede endvidere spørgsmålstegn ved systemets virkemåde, og det blev vurderet, at det ikke politisk var muligt at fortsætte idriftsættelsen, før denne var adresseret.
 • Globeteam blev bedt om at analysere de tekniske udfordringer i projektet og bistå med tekniske løsninger. Ligesom Globeteam rådgav om en genforhandling af utilstrækkelige bilag i det eksisterende aftalegrundlag.

Banedanmark - Dokumentsystem

 • Banedanmark havde rullet et SharePoint baseret dokumentsystem ud til en række brugere, som oplevede svartider og fejl, der gjorde det umuligt at anvende systemet.
 • Globeteams specialister i kode-review og performance blev inviteret ind til at mediere mellem 2 andre leverandører og analysere problemet. Efter 2 ugers intens performance analyse, kontraktgennemgang, kode review og hardware analyse dokumenterede vi:
  • Hvilke leverandører, der var ansvarlig for at løse problemerne
  • Hvor i applikationen problemerne var
  • Kundens muligheder for at få leverandørne til at betale indsatsen
 • Globeteam udførte en håndfuld ændringer i løsningen, hvilket resulterede i forbedret performance. Efterfølgende blev den ansvarlige leverandør instrueret i at udvikle en række rettelser til deres applikation. Det samlede resultat blev, at svartiderne på applikationen var reduceret til et niveau, som gav Banedanmark tillid til applikationen.

Rigspolitiet - Performance review

 • Rigspolitiet (RP) har gennemført et stort udviklingsprojekt til ca. ½ milliard kroner, som omhandler etablering af et nyt sagsbehandlingssystem, benævnt POLSAG. I foråret 2011 opstod der tvivl om projektet, som var stærkt forsinket, og skulle udrulles til Midt- og Vestjyllands politikreds.
 • Globeteam stod for rådgivning og gennemførelse af en undersøgelse af Rigspolitiets stærkt forsinkede sagsbehandlingssystem, POLSAG.
 • Det helt overordnede formål med performance reviewet var at tilvejebringe et kvalificeret svar på, om POLSAG-løsningen rent performancemæssigt var i stand til at håndtere en udrulning til Midt- og Vestjylland samt de efterfølgende kredse. Reviewet blev igangsat og udført på bestilling af Rigspolitiet.
 • Globeteam udførte bl.a. følgende opgaver:
  • Review af eksisterende teknisk dokumentation, herunder evaluering af udviklingsprocessen
  • Vurdering af POLSAG arkitekturen set i perspektivet af Rigspolitiets arkitekturstrategi
  • Review af den kundespecifikke udvikling
  • Vurdering af processerne og softwareunderstøttelsen for konfiguration og vedligeholdelse
 • Performance reviewet bekræftede fuldt ud Rigspolitiets formodning om, at POLSAG-løsningen led under alvorlige problemer for så vidt angår systemets ydeevne og skalerbarhed.
 • Udfaldet af denne rapport fik Rigspolitiet til at anbefale regeringen at revurdere den eksisterende POLSAG-løsning med efterfølgende beslutning om at lukke projektet i dets nuværende form. POLSAG blev forsinket af flere omgange, siden dets opstart i 2003, hvor det havde et budget på 221 millioner – et beløb der var mere end fordoblet, inden det blev nedlagt.
Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler