konsulent

Typiske sikkerhedsopgaver

konsulent

Sikkerhedsopgaver på strategisk, taktisk og operationelt niveau

I Risk & Security teamet løser vi sikkerhedsopgaver på strategisk, taktisk og operationelt niveau for både offentlige og private virksomheder. 

Som sikkerhedskonsulent skal du have en stærk faglighed og erfaring med at opbygge, vedligeholde og udvikle sikkerhedsløsninger og -programmer. Det er desuden en fordel, hvis din forståelse af sikkerhed ikke kun er teoretisk funderet, men også baserer sig på egne erfaringer med trusler og cyberangreb fra tidligere ansættelser i en virksomhed eller organisation.

Det er afgørende, at du er en holdspiller. Selvom du ofte vil løse opgaver selvstændigt, så er det altid baseret på en holdindsats. Ligeledes indgår vi i projekter på tværs af forretningsenheder i Globeteam, hvor vi blandt andet arbejder sammen med de mere it-tekniske kompetencer i huset. Det betyder også, at indgangsvinklen til projekter mange gange er digital.

Vores sikkerhedsopgaver ligger typisk indenfor følgende hovedydelser:

Integreret risikostyring

Vi bistår virksomheder med at planlægge, designe, implementere og optimere deres risikostyring med afsæt i en helhedsorienteret tilgang, hvor vi integrerer de strategiske, taktiske og operationelle aspekter af risikostyring.

Compliance

Vi hjælper virksomheder med at gøre compliance-opgaven til en forretningsfordel. Vi opstiller rammerne, planlægger, strukturerer og formulerer interne retningslinjer for overholdelsen af de forskellige love og regler, som virksomheden er omfattet af – som fx i forbindelse med GDPR eller NIS2.

Kriseberedskab

Vi sikrer, at virksomheder har en klar plan for, hvordan de får de vigtigste forretningsprocesser genskabt så hurtigt som muligt, når en krise pludselig opstår. Vi hjælper kunderne med at planlægge, afprøve og håndtere forskellige krisescenarier. Og hvis virksomheden står i en aktuel sikkerhedskrise, kan vi yde strategisk og/eller taktisk rådgivning.

Zero trust

Vi hjælper med at optimere sikkerheden i virksomheder med afsæt i Zero Trust-konceptet, som bygger på princippet om, at ”tillid er godt, men kontrol er bedre.” Det handler om at implementere de foranstaltninger, som har størst værdi for virksomheden, herunder at identificere de forbedringer, som kan opnås ved at ændre konfigurationen af de løsninger, som virksomheden allerede har.

Identity & Access Management

I Globeteam er vi et stærkt hold af eksperter, som dækker både de strategiske og teknologiske aspekter af identity & access management. Således kan vi yde 360 graders rådgivning til virksomheder om, hvordan de sikrer, at de rette personer har adgang til de rette ressourcer i virksomheden og dermed skabe et solidt fundament for øget cybersikkerhed, zero trust, databeskyttelse og bedre compliance.

Kompetenceudvikling

Via et aktivt, online læringsmiljø hjælper vi virksomheder med at udvikle og teste deres kompetencer inden for cyber- og informationssikkerhed, så de er opdateret på de nyeste trusler og angreb.

Konsulent

Mød sikkerhedsrådgiver Esbern Stig Møller

”Det motiverer mig at komme ud i en virksomhed eller organisation og hjælpe dem med at løfte deres beredskab, fordi de enten ikke selv har evner, vilje eller ressourcer til det.

Når jeg går ud ad døren, så er alle hullerne forhåbentlig lappet, og de er selv blevet klogere på turen. Det, synes jeg, er sjovt og inspirerende!”

 

Bliv konsulent

Bliv en del af Globeteam

Er du interesseret i at blive konsulent i Globeteam, så udfyld formularen og upload evt. dit CV. 

Du kan også skrive direkte til mig på pda@globeteam.com

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Philip Dall - Globeteam
Philip Dall
HR Direktør

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler