Globeteam

Microsoft Teams

Teknologier

Hvad er Microsoft Teams?

Kort fortalt er Microsoft Teams omdrejningspunktet for brugernes samarbejde og kommunikation i Microsoft 365.

Med Teams kan I bl.a.:

Hvad der for 3 år siden virkede utopisk, er i dag en realitet de fleste steder: Vi mødes dagligt i Teams møder, og vi samarbejder i teams og kanaler i Teams som aldrig før.

Teams er ikke et program i sig selv. Det er mere en form for portal, hvorfra man kan tilgå stort set alle funktioner i M365 universet. Så det er vigtigt at huske, at når man siger Teams, så er det også nødvendig at tænke M365.

Populært kan man sige, at der hvor mange i årevis har været vant til at starte arbejdsdagen med at åbne deres mail, så er det fremover Teams, man åbner. Og derfra får man adgang til stort set alt, man skal bruge i M365 på en arbejdsdag.

Hvordan kan din virksomhed få værdi af Microsoft Teams?

Værdien ligger i, at dine brugere og dermed din organisation får en række tidssvarende og meget sikre og kompatible samarbejds- og kommunikationsværktøjer leveret i én og samme applikation. Og da alt sker i skyen, har brugerne altid mulighederne i Teams ved hånden. Uanset om de er på kontoret, på landevejen eller derhjemme.

Med Teams får organisationen således en meget effektiv og let håndterbar platform til samarbejde og kommunikation både internt i egen organisation og rettet mod eksterne interessenter.

Al dialog i Teams er chatbaseret, og med den tætte kobling til Office-applikationerne er der rig mulighed for at koble simultant samarbejde i M365 universet med chatbaseret kommunikation. Lige nu er det nok her, de fleste oplever den store værdi, hvor det for et par år siden var de virtuelle møder i Teams, der gav stor effekt.

Ud med gammeldags ”mail-ping-pong” og udveksling af dokumenter og ind med delte realtidsopdateringer og den moderne hybride arbejdsplads. Sidstnævnte er i stort omfang med til at understøtte den igangværende bevægelse mod mere og mere fleksibelt arbejde, hvor arbejde ikke er et sted, men noget vi gør.

Og de næste værdier er i støbeskeen. En lang række nye muligheder implementeres lige nu under overskriften ”Viva”. Muligheder, der med effektiv brug af AI gør, at brugerne hjælpes til optimal adfærd og også til, at de let kan finde både de dokumenter og de personer, der kan hjælpe dem med en given opgave. 

Teknologier

Erfa grupper om Teams

I 2019 begyndte et par af vores konsulenter at opbygge to brugernetværk med fokus på Microsoft Teams. Et målrettet kommuner og regioner og et målrettet mellemstore/store private virksomheder.

I dag er vi i de to netværk samlet 130 deltagere fordelt på 60 organisationer, der mødes virtuelt en time om måneden for at blive klogere og hjælpe hinanden.

Deltagerne er teknikere, arkitekter, digitaliseringskonsulenter, forandringsledere, procesfolk og slutbrugere. En god og blandet flok, som netop derfor kan bidrage mangfoldigt til dialogen.

Interesseret? Så kontakt Bo Overgaard-Høifeldt 

Teknologier

Sådan kan Globeteam hjælpe dig med at få fuld værdi af Microsoft Teams

Som sagt er Teams ikke bare Teams. Teams bygger på M365, så når Teams skal implementeres, betyder det også en full scale M365 implementering. Man kan selvfølgelig lukke delelementer ned, men qua de sammenhænge der er i M365 og Teams, er det svært at få fuld effekt at Teams uden at revurdere både IT-setup, rettigheder, sikkerhedsfeatures, compliance, brugerkompetencer og mulighederne for procesoptimeringer. Alt det kan Globeteam hjælpe dig med.

Vi har teknikerne, der ved alt om flueben, settings og scripts. Vi har forretningskonsulenter, der kan koble mulighederne med den overordnede strategi og de basale arbejdsgange og processer. Vi har sikkerhedsfolkene, der kan sikre, at I arbejder åbent ud mod verden uden at blive lagt ned af ransomware efter få timer. Og vi har change management kompetencerne til at få både organisation og brugere godt i gang med det nye med optimal gevinstrealisering.

Teams er stort, M365 er endnu større. Men det er bestemt håndterbart, især hvis man på den rigtige måde får koblet de kompetencer, der skal til for skabe basis for en effektfuld implementering.

Erfaringsmæssigt er den største risiko at tænke for småt fra starten. Tænk stort, se mulighederne og luk så gerne ned for det, som organisationen ikke kan rumme i dag, men tænk allerede nu over, hvor og hvordan det kan implementeres på et senere tidspunkt.

Vores konsulenters stærke kompetencer på Microsoft 365-platformen og Teams understreges af vores Microsoft Solutions Partnerskaber og Specializations.

Læs mere om vores specialiseringer og status som Microsoft partner

Peder Lind Sørensen - Globeteam
Peder Lind Sørensen
Salgsansvarlig

Kan jeg hjælpe?

Vil du høre mere om, hvordan Globeteam kan hjælpe dig med at få værdi af Microsoft Teams, så kontakt mig gerne på +45 3074 7474 eller pls@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler