Globeteam

SAP S/4HANA migration

Christian Veng Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

sap

Globeteam kan være jeres teknologipartner i en SAP S/4HANA migration

Lige nu er mange virksomheder i gang med at planlægge, hvornår og hvordan de skal foretage deres SAP S/4HANA migration. SAP har allerede meldt ud, at supporten på ældre versioner af deres ERP-systemer ophører i 2027. Det kan umiddelbart lyde som en lang tidshorisont, men med tanke på kompleksiteten og ressourceforbruget i sådan et projekt og ikke mindst den rift, der bliver om ledige SAP- og teknologihænder, er det nu, man skal i gang med arbejdet.

Som konsulenthus har Globeteam tyngden og bredden til at styre jer sikkert og effektivt gennem en SAP S/4HANA migration – specifikt de teknologiske udfordringer og opgaver, der er en obligatorisk del af transformationen. Den erfarne SAP-ekspert, Christian Veng, står i spidsen for et hold af specialister, der hjælper virksomheder med transitionen. Christian og teamet bag kan som jeres SAP-teknologipartner udføre de mange opgaver, der skal være på plads for at sikre en god implementeringsproces med kontinuerlig fremdrift. I vælger, hvor meget Globeteam skal fylde i projektet. Om vi skal tage projektlederansvaret og styre processen fra start til slut, eller om I hellere vil købe spotydelser og selv have den fulde kontrol over projektet.

I denne video fortæller Christian, hvordan vi kan hjælpe kunder med at bygge bro mellem SAP-disciplinerne og IT-disciplinerne for at sikre en god SAP S/4HANA-transformation

Hvem løfter de interne opgaver i jeres SAP S/4HANA migration?

Groft forenklet fokuserer de fleste virksomheder, der står foran en SAP S/4HANA migration, med rette på de forretningsfordele, SAP S/4HANA bringer. De organiserer derfor et projekt omkring selve SAP migrationen sammen med en SAP-implementeringspartner. SAP-implementeringspartneren løser de opgaver, der skal håndteres af højt specialiserede SAP-konsulenter med indsigt i, hvordan man implementerer specifikke forretningsprocesser inde i SAP-platformen. Eksempelvis indenfor finans, produktion eller salg. Men hvis man går i detaljen med det samlede sæt af opgaver, der skal løses i en succesfuld SAP S/4HANA migration, dækker dette kun cirka halvdelen af arbejdsopgaverne og udfordringerne.

Den resterende halvdel af arbejdsopgaverne – alt det, der er centreret omkring de eksisterende systemer i det eksisterende it-landskab – har virksomheder selv ansvaret for at løse. Til tiden og med den rette kvalitet. Det er disse arbejdsopgaver, Globeteam kan hjælpe med at definere, indarbejde i SAP S/4HANA roadmappet og eksekvere.

Opgaverne omfatter:
It-arkitektur

Vi hjælper med at designe og sætte jeres nye it-infrastruktur op. Herunder hvordan den centrale og i langt de fleste tilfælde cloudbaserede SAP S/4HANA-løsning skal integreres i jeres it-landskab. Hvordan jeres medarbejdere, kunder og leverandører skal tilgå SAP S/4HANA-løsningen via deres forskellige enheder og systemer. Og hvordan I håndterer den sikkerhed, der skal bygges ind i den nye it-arkitektur.

Integrationer og interfaces

Vi bygger de integrationer og interfaces, der gør det muligt at udveksle data på tværs af jeres it-løsninger og den nye SAP S/4HANA-platform. Det omfatter både udvikling i jeres eksisterende systemer og i jeres eksisterende integrationsplatform .

It- og informationssikkerhed

Kompleksiteten i en helt ny SAP-platform, skiftet til cloud og øget digital integration i de fleste forretningsprocesser kræver, at jeres it-sikkerhedsmodel udbygges som en del af SAP S/4HANA-transitionen.

Datahåndtering

Vi hjælper med at organisere jeres data i og udenfor SAP S/4HANA ved at designe den rigtige data governance-struktur, der kan styre, hvordan data skabes eller loades i den nye platform, hvor de bliver opbevaret, hvordan de bliver tilgået, hvordan de bliver delt osv.

Udover at hjælpe med de mere håndfaste og tekniske udfordringer i en SAP S/4HANA migration kan vi også hjælpe jeres organisation med at adoptere de nye løsninger og det nye it-setup. Skiftet til SAP S/4HANA er en stor forandring sammenlignet med den måde, organisationen bruger, vedligeholder og drifter jeres nuværende SAP-løsning.

Læs også

SAP-ekspert Christian Veng har skrevet en artikel om de fem vigtigste opgaver, som virksomheden selv har ansvaret for i en SAP S/4HANA-migreringsproces. Læs artiklen og bliv klogere på det arbejde, I som virksomhed står overfor: 

Sådan reducerer du risikoen for, at jeres SAP S/4HANA-projekt bliver forsinket 

Globeteams tværgående leverancer

Globeteams styrke som konsulenthus er, at vi har ressourcerne til ikke bare at tænke, men også eksekvere projekter på tværs af forretning og it. Det betyder, at vi kan levere alle de ydelser, der er nødvendige for at klargøre jeres it-platform til implementeringen af SAP S/4HANA. Vi har dyb indsigt i SAP-arkitekturen og kan binde de teknologiske komponenter rigtigt sammen.

Jeres fordel ved at anvende Globeteam som SAP-teknologipartner i en SAP S/4HANA migration er, at I både kan bruge os som betroede rådgivere og som de teknologieksperter, der får det til at ske. En SAP S/4HANA migration er et omfattende og komplekst projekt, og der vil typisk være mange leverandører involveret. Af samme grund har Pearl og Globeteam indgået partnerskab, så vi kan tilbyde vores kunder de bedste SAP-eksperter til leverancer inden for S/4HANA.

Hvis vi indgår som projektledere i et migreringsprojekt, fungerer vi som jeres forlængede arm og er med til at sikre, at alle teknologileverancer har den nødvendige kvalitet og overholder tidsplanen. Og bruger I os også til nogle af de tekniske implementeringsopgaver, koordinerer vi derudover vores ydelser, så vi sammen kan realisere oplagte synergieffekter på tværs af Globeteams leverancer. 

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler