globeteam

SKI-aftaler

globeteam

SKI-aftaler forenkler kundernes indkøb

Gennem de seneste år er brugen af SKI-aftaler steget blandt offentlige organisationer, og det er derfor væsentligt for Globeteam at kunne tilbyde rammeaftaler på ydelser indenfor vores kompetenceområder.

SKI-aftalerne forenkler vores kunders indkøb uden at skulle i tidskrævende udbud og sikrer:

globeteam

Globeteams SKI-hovedaftaler

Globeteam er valgt som leverandør på væsentlige it og service management hovedrammeaftaler med tilhørende delaftaler:

  • 02.06 Standardsoftware
  • 17.11 Managementsupport (2024) 
    • Delaftale 1 – Strategi- og organisationsudvikling
    • Delaftale 2 – Forretningsprocesser og effektivisering
  • 02.19 – Fagsystemer (Dynamisk Indkøbssystem)
  • 02.22 – It-drift (2023)

SKI-aftalerne for management- og it-konsulentbistand giver offentlige institutioner mulighed for hurtigt at hyre Globeteam til at rådgive og løse opgaver på alle niveauer fra strategisk rådgivning, forretningsprocesser og effektivisering til it-infrastruktur og -administration. Det er også muligt at hente konsulenter til konkrete it-programmeringsopgaver samt support og vedligehold for standardsoftware.

Der ligger et stort og vigtigt arbejde forude med yderligere at effektivisere og digitalisere den offentlige kommunikation og service rettet mod borgerne. Det stiller store krav til planlægning, strategi og rådgivning for at komme i mål med dette, og de offentlige myndigheder anvender derfor ofte it-konsulenter. Her er et godt og fleksibelt samarbejde væsentligt for at komme i mål”

globeteam

Leverandørsamarbejder på SKI-aftaler sikrer optimal værdi for kunden

SKI 02.15 er en vigtig og meget anvendt aftale for Globeteams kunder. Globeteam har derfor valgt at indgå samarbejdsaftaler med andre leverandører for at kunne betjene vores kunder optimalt. Samarbejdet på tværs af leverandører har allerede vist sin værdi igennem indgåede kontrakter, hvor eksisterende ekspertise i samarbejdet var afgørende for kunden sammen med konkurrencedygtige priser, præcise projektbeskrivelser og detaljerede tidsplaner for projekterne.

De indgåede rammeaftaler udenfor SKI-paraplyen har vist sig tilsvarende attraktive for vores kunder. Kunderne oplever, at de konsulenter, der er tilknyttet, har en betydelig større indsigt i både forretning og it. Dermed sikres hurtig problemløsning og sikker implementering i eksisterende miljøer.

Jes Mou Jessen - Globeteam
Jes Mou Jessen
SKI-ansvarlig

Kan jeg hjælpe ?

Vil du have mere information om vores SKI-aftaler, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. +45 4095 4056 eller jmj@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler