Globeteam

Hybrid arbejdsplads

Hybrid arbejdsplads

Byg en hybrid arbejdsplads med Globeteam som rådgiver

Skulle man være i tvivl, er en hybrid arbejdsplads ikke gammel vin på nye flasker. Den hybride arbejdsplads er Globeteams betegnelse for realiseringen af et fleksibelt, dynamisk arbejdsmiljø, hvor både medarbejdere og virksomheder udnytter det fulde potentiale i den digitale værktøjskasse.

Hjemmearbejde, kontorarbejde og mobilt arbejde smelter sammen i nye former, der giver mulighed for at anlægge et friskt perspektiv på planlægningen og udførelsen af arbejdsopgaver.

Globeteams styrke er, at vores konsulentydelser dækker hele det strategiske og teknologiske spektrum. Vores rådgivning tager ikke udgangspunkt i én eller to underkategorier af den hybride arbejdsplads, men dækker flere discipliner. Fra opstilling af målsætninger og uddannelse af medarbejdere, til teknisk implementering og design af en understøttende sikkerhedsarkitektur.

Bredden i rådgivningen gør os i stand til at prioritere indsatsen der, hvor det giver mest mening i forhold til jeres krav, ønsker og behov.

Hybrid Readiness

Alle virksomheder er forskellige og arbejder derfor med forskellige scenarier for, hvordan det giver bedst mening at implementere en hybrid arbejdsplads. Selvom virksomheder ikke er ens, giver det rent it-mæssigt mening at tage udgangspunkt i en række standarder for understøttelsen af et mere fleksibelt arbejdsliv.

Globeteam Hybrid Readiness er en tilgang, der sikrer, at I prioriterer de rigtige indsatser i den rigtige rækkefølge. Vi laver en indledende behovsanalyse og dykker ned, der hvor jeres virksomhed kan vinde mest – eksempelvis strømlining af jeres mødeplatforme, design af en ny sikkerhedsarkitektur eller opkvalificering af medarbejdernes kompetencer.

Hybrid kommunikation og samarbejde

En hybrid arbejdsplads bygger på en platformstankegang, hvor man binder kommunikation og samarbejde sammen på tværs af organisationen. Tid og sted er ikke længere de afgørende faktorer for, hvordan og hvornår man arbejder. På en hybrid arbejdsplads fokuserer man i højere grad på kvaliteten af det arbejde, der bliver udført, og så træder de ydre omstændigheder i baggrunden.

Globeteams primære leverance indenfor hybrid kommunikation og samarbejde er at få bundet de digitale værktøjer sammen i en governance-struktur, der passer til den enkelte virksomhed. Det handler bl.a. om at designe en hybrid sikkerhedsarkitektur, der styrker samarbejde og fleksibilitet, og som samtidig beskytter både brugere og virksomhedsdata. Vi anvender en bred palet af teknologiske værktøjer, men har særlig stor ekspertise indenfor Microsoft-universet, hvor vi understøtter en hybrid arbejdsplads med bl.a. Microsoft Security og Zero Trust design principper, Microsoft Teams, Power Platform, Viva og viften af Microsoft 365-services.

Hybrid sikkerhedsarkitektur

Værktøj for værktøj kan virksomheder godt have erfaring med at hegne en brugerorganisation forsvarligt ind. Den nye, sikkerhedsmæssige udfordring med en hybrid arbejdsplads er, at den kombinerer hjemmearbejde, kontorarbejde og mobilt arbejde, og at den ophæver den traditionelle forståelse af arbejde som en funktion af tid og sted. Det er hele den tværgående organisering af brugere, enheder, identiteter, rettigheder, roller og information, der kalder på en nydesignet, hybrid sikkerhedsarkitektur.

Globeteams ekspertise består i at skabe en sikkerhedsarkitektur, der matcher en virksomheds arbejdsrytme. Sikkerhedspolitikken må ikke være så stram, at brugerne får en spændetrøje på, og den må ikke være så løs, at medarbejderne kompromitterer sikkerheden. Balancen finder vi bl.a. ved at anvende Zero Trust-principperne, som sørger for kontinuerlig validering af de medarbejdere og ledere, der tilgår data. Vi har udviklet et cloud compliance koncept, Fit for Cloud, der både kan speede digitaliseringshastigheden op og integrere til eksisterende governance-processer, så it-afdelingen ikke bliver lagt ned af parallelarbejde.

E-mail sikkerhed

E-mailsikkerhed er et vigtigt element i sikkerhedsarkitekturen omkring en hybrid arbejdsplads. Når man rykker sine mailkonti i skyen, opstår der nye risici for at blive ramt af fx ransomware-angreb. Samtidig er det fortsat vigtigt at beskytte sine medarbejdere mod truslen fra phising, hvor de med et enkelt klik på et link eller et dokument i en e-mail uforvarende kan komme til at kompromittere it-sikkerheden.

Vi tilbyder derfor forskellige løsninger til at styrke e-mailsikkerheden, som forebygger og beskytter mod phishing, malware og ransomware, og hjælper medarbejderne med at agere sikkert – og det endda med en begrænset investering. Vi kan bl.a. hjælpe jer med at etablere en løsning til Data Loss Prenvetion (DLP), der fungerer som et advarselssystem til at forhindre, at følsomme data forlader virksomheden via e-mails eller fildeling og falder i de forkerte hænder. Til virksomheder, der anvender Exchange i Microsoft 365, tilbyder vi et eftersyn af mailsikkerheden. Eftersynet omfatter, at vi identificerer potentielle risici og udarbejder en plan for, hvordan I kan forhindre phishing og spoofing.

User adoption

Gevinstrealiseringen i ethvert it-projekt udebliver, hvis ikke brugerne tager de nye, digitale arbejdsværktøjer til sig og anvender dem efter hensigten. User adoption bør derfor også være et strategisk indsatsområde i implementeringen af en hybrid arbejdsplads, fordi det er den dybe forankring, der gør medarbejderne trygge, sikre og effektive.

I Globeteam anvender vi en række metoder i arbejdet med user adoption og en hybrid arbejdsplads. Vi har fokus på at optimere brugeroplevelsen ét skridt ad gangen, så forandringerne ikke føles for overvældende og risikerer at skabe modstand. Vi uddanner og træner medarbejderne i at afholde møder og samarbejde på nye måder, der understøtter en effektiv arbejdsdag og højner arbejdsglæden. Vi hjælper også med at klæde både medarbejdere og ledere på til at reagere korrekt i forhold til det nye, hybride trusselsbillede.

Microsoft certificeringer

Globeteam har mange års erfaring med Microsofts teknologier til at understøtte en hybrid arbejdsplads. Vores kompetencer understreges af, at vi er certificeret Microsoft Solutions Partner inden for de 5 kompetenceområder, som vi arbejder med på Microsoft-platformen.

Ligeledes har vi seks Specializations inden for solutions kategorierne ”sikkerhed” og ”modern work”, som relaterer sig direkte til de leverancer, vi tilbyder omkring den hybride arbejdsplads. Vores Specializations er en garanti for, at vi har dybdegående erfaring og ekspertise samt dokumenteret succes med bl.a. følgende leverancer:

Hybrid arbejdsplads

Hybrid arbejdsplads

Der er mange sten, der skal vendes, før man til fulde bliver i stand til at udnytte alle mulighederne i den hybride arbejdsplads.

Få hjælp og inspiration til at håndtere den komplekse sikkerhedsopgave. Gennem fagligt inspirerende webinarer, dybdegående artikler, erfaringsudveksling og indblik i virksomheders daglige arbejde belyser Globeteam den hyperkomplekse sikkerhedsudfordring ud fra forskellige vinkler under temaet “Stay safe, start smart”.

Dyk ned i temaet her 

Hybrid arbejdsplads
Erfagrupper

Man lærer bedst sammen med andre. Og man skal aldrig være bange for at dele ud af sin viden og hjælpe andre. 

Ud fra disse to betragtninger påbegyndte et par af vores konsulenter i 2019 at opbygge to brugernetværk med fokus på Teams og hvad dertil hører. Et rettet mod kommuner og regioner og et rettet mod mellemstore/store private virksomheder.

I takt med at de fleste deltagere er kommet godt i gang med Teams, er vi løbende kommet ud på hele paletten i M365 universet. Det hele stadig med udgangspunkt i Teams og fokuspunkterne ”kommunikation og samarbejde”, men vi må også konstatere, at det er svært at tale Teams uden at tale SharePoint, Exchange, Azure, kontaktcenter og compliance m.m.

I dag er vi i de to netværk samlet 130 deltagere fordelt på 65 organisationer, der mødes virtuelt en time om måneden for at blive klogere og hjælpe hinanden.

Deltagerne er teknikere, arkitekter, digitaliseringskonsulenter, forandringsledere, procesfolk og slutbrugere. En god og blandet flok, som netop derfor kan bidrage mangfoldigt til den dialog, vi har på møderne og i vores team i Teams.

Gruppens spilleregler har vi sat i fællesskab. 

Interesseret i at høre mere om erfagrupperne? Så kontakt Bo Overgaard-Høifeldt.

Du kan også læse, hvad deltagerne selv siger om, hvad de får ud af at deltage i erfagrupperne.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler