Globeteam

Cloud

cloud

Skab værdi for jeres forretning med cloud computing

Cloud er blevet et vigtigt element i virksomheders ønske om at digitalisere mere af deres forretning. Typisk for at effektivisere konkrete arbejdsgange eller forbedre en kundeoplevelse, men også for at sætte det generelle udviklingstempo op. Cloud tilbyder en vifte af muligheder indenfor blandt andet machine learning, kunstig intelligens og data analytics. Det er discipliner, som det enten har været besværligt eller umuligt at implementere i et traditionelt datacenter. Men i skyen findes løsningerne færdigudviklede, klar til at blive taget ned fra hylderne og forbrugt i fleksible, transparente afregningsmodeller.

Cloud computing er i høj grad præcisionsarbejde. Opbygningen af en cloud platform, valg af værktøjer, integrationer på tværs af miljøet, indstillinger af sikkerhedskontrollerne, opsamling og anvendelse af data. Alle komponenter er forbundne og skal bindes tæt sammen i en infrastruktur bygget til fart, fleksibilitet og forretningsudvikling.

Globeteam er et konsulenthus, der dækker hele bredden af cloud-baserede ydelser. Fra strategi & ledelse over infrastruktur & arkitektur, sikkerhed & compliance til udvikling & innovation har vi stor erfaring med at drive cloud projekter i både det offentlige og private. Udover at indfri de ønskede målsætninger i et cloud projekt har vi fokus på at kompetenceudvikle de interne teams i en virksomhed, så de selv kan arbejde videre på projektet efter endt leverance.

cloud
Flere indgangsvinkler til Cloud

For mange virksomheder er cloud en lidt uoverskuelig størrelse, som det er svært at passe ind i en business case og projektramme. Det skyldes bl.a., at der er rigtig mange indgangsvinkler til skyen. Cloud kan være en strategisk beslutning, men kan også været svaret på en konkret udfordring. De fleste arbejder med en hybrid cloud-løsning, hvor dele af løsningen er cloud og dele er on-premise.

Globeteam hjælper med at finde den vej til skyen, som passer bedst til jeres organisation og skaber mest værdi. Hvad enten I allerede har lagt dele af jeres opgaveløsning i skyen eller endnu ikke har påbegyndt jeres cloud-rejse, så kan vi fungere som rådgivningskapacitet før, under og efter en migrering og stå for at designe og udvikle løsninger i skyen. Nedenfor kan læse om de forskellige indgangsvinkler til cloud.

Cloud strategi & ledelse

Hvad er jeres formål med at investere i cloud? Det kan virke som et overflødigt spørgsmål, men i mange cloud projekter viser det sig, at det er alt andet end forretningshensyn, der ender med at styre projektet. Den manglende afklarethed får betydning på flere niveauer og gør det svært at realisere de ønskede gevinster.

Globeteam kan træde ind i et cloud projekt på strategisk niveau, hvor vi hjælper med at afgrænse og definere forretningsformålet bag en kommende investering i cloud. Derfra udarbejder vi handlingsplaner, teknologiske roadmaps, governance-modeller og andre styringsværktøjer, der guider jer frem mod slutmålet.

Cloud sikkerhed & compliance

Den hybride arbejdsplads og ønsket om mere frihed til at innovere og samarbejde har gjort informationssikkerhed og databeskyttelse til en endnu mere kompleks opgave, end den var i forvejen. Dertil kommer multicloud-infrastrukturen, hvor virksomheder skal finde deres egen balance i overgangen fra on premise til et mere og mere cloud baseret it-miljø.

Globeteam har stor erfaring med at designe sikkerhed i skyen, der beskytter mennesker, aktiver og ressourcer, og som samtidig lader virksomheder udnytte de mange muligheder i at benytte cloud ressourcer. Vi anvender de mest udbredte standarder og sikkerhedsprincipper – bl.a. Zero Trust – til at bygge sikkerhed og compliance ind i jeres løsninger, så I nedsætter risikoen for angreb, datatab og nedbrud.

Cloud infrastruktur & arkitektur

Hvor skal man begynde, når man skal tage hul på et cloud projekt? Eller hvordan kommer man videre, hvis man befinder sig midt på digitaliseringsrejsen og ønsker at accelerere fremdriften? Svarene på de spørgsmål findes ofte i en tidlig analyse af den cloud infrastruktur og arkitektur, der skal understøtte forretningsudviklingen. Samspillet mellem data, systemer, netværk og applikationer har betydning for, hvor nemt og hurtigt medarbejderne kan udføre deres opgaver på tværs af jeres hybride it-miljø.

Globeteam hjælper med at designe og bygge den cloud infrastruktur, der skal levere de ønskede gevinster. Det er en opgave, der har forbindelser til jeres eksterne rammevilkår, jeres sikkerhedsstruktur, jeres dataudvekslingsprincipper, jeres styringsmodel og alle de andre tekniske komponenter, der indgår i det samlede billede. Vi har leveret mange cloud infrastruktur projekter, og vi har en klar holdning til, hvordan I kommer hurtigst, bedst og billigst i mål.

Cloud innovation & udvikling

Når man vælger at investere i cloud, følger der automatisk en række til- og fravalg med. Det giver sjældent mening at overføre arbejdsmetoder og arbejdsværktøjer fra en traditionel datacenterverden til en hyperskalerbar cloud verden. At vælge cloud skal bunde i et forretningsønske om at optimere jeres it-setup, så virksomheden kan yde mere med færre ressourcer.

Én af de vigtigste opgaver, vi har i cloud projekter, er at lære fra os, mens vi løser opgaven. Ekspertressourcer indenfor cloud teknologi er en knap ressource. Derfor har vi i Globeteam altid fokus på at kompetenceudvikle det interne team, vi samarbejder med. Indenfor cloud innovation og udvikling består den opgave blandt andet i at matche jeres tool chain med jeres cloud-platform, så udviklings- og infrastrukturteamet får det nødvendige albuerum til at levere på de vigtigste forretningsparametre: time-to-market, fail fast, skalerbarhed, agile udviklingsprocesser.

Skab værdi og nye muligheder i skyen

Cloud readiness framework

Med en cloud readiness analyse får du hjælp til at træffe de rigtige beslutninger på din rejse ud i skyen. Med analysen kortlægger og udarbejder vi en handlingsplan for, hvordan og i hvilken rækkefølge og tempo I skal migrere jeres applikationer til cloud for at opnå den største værdiskabelse. Det gælder også i tilfælde, hvor I måske allerede har nogle af jeres systemer i cloud, men mangler en langsigtet strategi for anvendelsen af cloud.

Microsoft Specialization på Cloud Security

En Specialization er en overbygning på Microsoft solutions partnerskaberne, som dokumenterer, at partneren ikke blot har tekniske kompetencer, men også relevante kundecases og stor praktisk erfaring inden for det specialiserede område.

Globeteam har opnået alle fem specialiseringer i kategorien ”Security”, herunder Microsoft  Specialization på Cloud Security.

Specialiseringen på Cloud Security er opnået på baggrund af vores omfattende erfaring og ekspertise med at levere sikkerhedsløsninger på tværs af Microsoft Azure-, hybrid- og multicloud-miljøer hos vores kunder.

Azure Cloud specialister

Microsoft Azure er den lette vej til skyen med en platform, der ud af boksen kan aktiveres til at løfte opgaver inden for alt fra Machine Learning til applikationsudvikling. Men selvom det virker nemt, er der nogle ting, der er vigtige at have styr på. Fx en struktureret onboarding med fokus på governance og business case, der er i overensstemmelse med forretningens generelle mål og politikker. I dette interview med Lasse Ryby fra Microsoft, kan du læse om, hvorfor det er så vigtigt, at komme rigtigt fra start med Azure. 

Læs her, hvordan vi har hjulpet en offentlig styrelse, med at migrere deres brugerstyringsplatform fra en on-premise arkitektur til Microsoft Azure cloud. Derved har de opnået væsentlige besparelser på driften samt en højere sikkerhed i systemerne.

 

 

Globeteam
Stærkt hold af konsulenter inden for cloud computing

Globeteams konsulenter hjælper din organisation til en god migrering til cloud. Hvad enten I allerede har lagt dele af jeres opgaveløsning i skyen eller endnu ikke har påbegyndt jeres cloud-rejse, så kan vores konsulenter fungere som rådgivnings- og udviklingskapacitet i processen.

I Globeteam er vi flere end 80 konsulenter, der arbejder med hybrid cloud. Vi har et indgående kendskab til skyen og i særdeleshed Azure og er eksperter i udvikling af mobil- og webapplikationer, design og implementering af kvalitetsløsninger, strategi, struktur, driftsoptimering og governance.

Globeteams kunder indenfor cloud tæller virksomheder og organisationer af alle størrelser, heriblandt Danmarks Miljøportal, Erhvervsstyrelsen og Milestone.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler