Globeteam

Omstil virksomhedens digitale udviklingsprocesser med cloud innovation

cloud

Cloud innovation og de fleksible udviklingsressourcer i skyen er en højhastighedsmotor, der kan fintunes til at matche jeres specifikke virksomhedsbehov

Tidsforbrug, skalering og fleksibilitet er nogle af de vigtigste parametre, når man opsummerer forretningsfordelene ved cloud innovation. Globeteam har både forretningsindsigten og de tekniske ressourcer til at guide jer hele vejen fra idefase over valg af værktøjer til gevinstrealisering.

Cloud-ressourcer er kendetegnet ved at være plastiske. De opfører sig ikke som software og hardware i et traditionelt datacenter, som er statiske ressourcer med et 1:1-forhold mellem det, I har købt, og det, I kan levere. Cloud-ressourcer kan nemt og hurtigt lejes, forbruges, skaleres, slukkes, smeltes om og blive til noget andet.

Omsat til de tekniske discipliner indenfor digital udvikling betyder det, at jeres arbejdsmetoder skal passe til den måde, man laver cloud innovation på. Man kan ikke overføre fortidens tilgange og teknologiprincipper til leverancemodellerne i hyper cloud-datacentre.

cloud

Agil cloud innovation

I Globeteam bruger vi den agile udviklingsmetode til at organisere jeres infrastruktur- og applikationsprojekter. Scaled Agile Framework og Scrum giver et fælles begrebsapparat til at drive cloud innovation. For hvert 14-dages sprint evaluerer vi projektets fremdrift og tilpasser det videre arbejde.

Det er en tilgang designet til forretningsinnovation og eksplorativ udvikling. For mange virksomheder har time-to-market stor betydning for konkurrenceevnen. Det kan være i forhold til interne forretningsgange, eller det kan være i forhold til eksterne interessenter, hvor ny teknologi eksempelvis kan forbedre en brugeroplevelse. Brugen af kunstig intelligens er et godt eksempel på en teknologi, det kan være svært eller ligefrem umuligt at anvende i et traditionelt datacenter, men som leveres færdigpakket og klar til brug i clouden.

Når man arbejder med cloud-teknologi, får man nye muligheder for at forfølge en fail fast-strategi i sine udviklingsprocesser. Det er nemt og hurtigt at bygge et udviklingsmiljø i skyen, hvor man kan teste ideer af, og det er lige så nemt og hurtigt at lukke det ned igen, når sprintet er overstået.

Læs mere om cloud og vores øvrige cloud ydelser her

Det siger vores kunder om samarbejdet:

“Globeteams konsulenter har været super skrappe til at styre projektet og håndtere udviklingsopgaven i Azure. Sammenlignet med andre konsulenter, jeg har arbejdet med, vil jeg tro, at Globeteam fik løst den samme opgave dobbelt så hurtigt, fordi de kender Microsoft Cloud så godt. Der har hele vejen igennem projektet været en høj kvalitet i deres leverancer.”

cloud

Øget transparens med cloud innovation

En naturlig konsekvens af at migrere fra on premise til cloud er en højere grad af transparens i omkostningerne. Når man overgår fra kapacitetsomkostninger i et traditionelt datacenter til operationelle omkostninger i skyen, bliver det tydeligt, hvem der forbruger hvad, og hvad de præcise udgifter er. Skaleringsmulighederne gør det også nemt at skrue op og ned efter behov, ligesom man hurtigere får øje på et eventuelt overforbrug af ressourcer.

En anden naturlig konsekvens af cloud innovation er en dybere indsigt i timeforbruget forbundet med et cloud-projekt. Afledt af den agile udviklingsmetode bliver projektet brudt ned i delprocesser og use cases med estimerede timeangivelser, hvilket er værdifuldt for både udviklerne, de forretningsansvarlige og ikke mindst de økonomiansvarlige.

cloud

Sammenhæng mellem tool chain og platform

Globeteam rådgiver også om den tool chain, der skal anvendes i cloud-projekter. Teknologiparadigmerne og arbejdsprocesserne er nogle andre i skyen, der skal være tværgående sammenhæng mellem værktøjerne, og man skal have de rigtige ekspertkompetencer ombord på projektet, som ved, hvad de laver og har prøvet det før.

Vi orienterer os mod Cloud Native-princippet, når vi udvikler og udruller cloud-baserede softwareapplikationer. Opbygningen af en fleksibel mikroservice-arkitektur, udnyttelsen af containers til hurtig skalering m.m. er eksempler på, hvordan cloud innovation stiller en ny type af krav til både udviklingsteamet og infrastrukturteamet. Designet skal være gennemtænkt, og den tool chain, man benytter, skal være understøttet af det Cloud Native-landskab, man baserer sin it på.

Selve moderniseringen af én eller flere af jeres applikationer kan rent teknisk udføres på flere måder. Re-platforming og re-factorering er metoder, der ændrer tidligere on premise-baserede applikationer og gør dem i stand til at kommunikere med jeres cloud-platform. Re-building er en proces, hvor vi bygger applikationen forfra ud fra de nyeste cloud-standarder og typisk med inddragelse af nye forretningskrav.

Læs mere om cloud og vores øvrige cloud ydelser her

Indbygget intern kompetenceudvikling

Transformationen af jeres applikationer sker ved at basere teknologien på standarder. Standarder er nøglen til at opnå en højere proceshastighed og en større teknologisk robusthed på tværs af miljøet. Hver gang, der skal bygges nyt eller moderniseres i jeres cloud-platform, udgør standarderne velafprøvede byggetegninger, softwarearkitekterne og udviklerne kan bruge til at komme hurtigere i mål med et projekt. Med velbeskrevne processer kan I nemt kopiere det teknologiske setup og genbruge det, næste gang det bliver aktuelt.

Vores store viden om tool chains, cloud-standarder, integrationer og generelle dos and don’ts i skyen er en stor del af værdiskabelsen, når vi er involveret i et cloud-projekt. Globeteam har deltaget i et hav af cloud-projekter for både offentlige og private virksomheder. Den indsigt og erfaring øser vi ud af, når vi samarbejder om en konkret opgave, så organisationens egne medarbejdere får løftet deres kompetenceniveau undervejs i projektet.

Peter Langvad - Globeteam
Peter Langvad
Salgsansvarlig

Kan jeg hjælpe ?

Vil du høre mere om, hvordan Globeteam kan hjælpe jer i mål med cloud innovation og udvikling? Kontakt mig på tlf. +45 3086 4343 eller pl@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler