Om Globeteam

Azure Onboarding og Governance

Få en struktur på Azure, der er i tråd med forretningens mål

Azure er den lette vej til skyen med en platform, der ud af boksen kan aktiveres til at løfte opgaver inden for alt fra Machine Learning til applikationsudvikling. Derfor har I måske også været hurtige til at tage jeres første Azure service i brug – uden en struktureret onboarding. Formentlig vil I dog opleve, at der hurtigt melder sig en række udfordringer omkring arkitektur, design, administration og sikkerhed – særligt når I ønsker at udbygge jeres Azure miljø. 

Hvad enten I er eller skal i gang med at anvende Azure, kan Globeteam hjælpe jer til en god onboarding med fokus på governance og business case. Vi sikrer, at I får en ensartet struktur på alle nuværende og fremtidige Azure løsninger, som er i overensstemmelse med forretningens generelle mål og politikker. 

Download PDF her

Gennemprøvet model sikrer integration og ibrugtagning

Globeteam Azure Onboarding og Governance er vores model for at hjælpe vores kunder rigtigst i gang med Microsoft Azure samt hjælpe med at justere og tilpasse allerede aktiverede services. Vi leverer en struktureret proces, der sikrer, at de rette personer har adgang til de rette services, og dermed reducerer risikoen for utilsigtede hændelser eller forbrug.

Modellen er gennemprøvet og har været anvendt hos kunder som bl.a. Danmarks Miljøportal, Erhvervsstyrelsen og Milestone.

Det opnår I med Azure Onboarding og Governance:

• En kontrolleret proces for at stille Azure til rådighed for forretningen

• En Azure platform med fokus på struktur, sikkerhed og driftsoptimering

• Et driftscenter, der giver mulighed for bedre disaster recovery

• Mulighed for at få tilgang til on-demand baseret server- og datakapacitet.

Globeteams Azure Onboarding består af 4 moduler

Hybrid setup: Er det initiale grundlæggende setup for at ”binde” den eksisterende infrastruktur sammen med Azure og dermed tage Azure i brug.

mm

Azure Governance: Globeteam Azure Governance er en gennemprøvet model, som kan hjælpe dig og din virksomhed med en proces for styring og administration af Azure.
nn

Azure Assesment: Globeteam Azure Assessment er vores værktøj til at udarbejde jeres business case. Vi identificerer jeres it-potentiale for Azure og udarbejder estimater på migreringer.
nnmmnmm

Azure Supporting Services: Globeteam Azure supporting services er tilvalgsydelser, som kan understøtte jeres anvendelse af Azure. Ydelserne kan være konkrete tillægsleverancer samt ydelser som i kortere eller længere tid hjælper/aflaster jeres it-afdeling.

Modellen er generisk, og således kan alle moduler leveres som separate delprojekter. En virksomhed, som er gået i gang med de første Azure services, kan opleve mismatch mellem forbrug og anvendelse, eller der kan være behov for at etablere en governance struktur, inden man påbegynder den næste Azure service.

Azure Onboarding kan også leveres i et samlet projekt. Det kan være virksomheder, som via deres Microsoft licensaftale har tilkøbt Azure forbrug, eller det kan være virksomheder, som ved, at de står overfor en investering i Azure, og som gerne vil i gang på en struktureret og sikker måde.

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?