Globeteam

IT & Digitalisering

Peter Langvad - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil vide mere

digitalisering

Fremtiden vil byde på en større grad af digitalisering

Digitalisering er den mest kritiske forudsætning for, at virksomheder kan udvikle sig og fortsat være relevante for deres kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. En velfungerende digital infrastruktur, som understøtter sikkerhed og brugernes behov, er afgørende for, at I som virksomhed kan høste den fulde forretningsværdi af jeres løsninger og skabe nye konkurrencefordele.

Hos Globeteam hjælper vi vores kunder med at realisere værdien af virksomhedens grundlæggende systemer og services og modne disse til en forestående digitalisering, som understøtter virksomhedens behov for at udvikle sig og stå stærkere i den digitale verden.

Vi har i Globeteam forretningskonsulenter og tekniske specialister med dybdegående kendskab til realisering af større og komplekse digitaliseringsprojekter. Vores specialister repræsenterer mange forskellige kompetencer og kan sikre din virksomhed den ønskede kobling mellem infrastruktur og arkitektur, udvikling og innovation samt sikkerhed og compliance.

Optimal digitalisering med det rette it-setup

Cloud er blevet et vigtigt element i virksomheders it-setup, som i stigende grad skal kunne understøtte integration af forskellige teknologier og hybride platforme. Samtidig skal det favne en kontinuerlig opdateret sikkerhed og en ydre rammesætning, som ofte består af brancheregulativer, lovgivning, standarder og lignende. Ligesom brugerne skal sikres en optimal anvendelse af produkter og teknologier for at understøtte forretningens reelle behov.

Komponenterne i jeres digitale infrastruktur og arkitektur er de tekniske byggeklodser, der skal bringe jer sikkert og effektivt ind i fremtiden. Har I eksempelvis et ønske om at optimere virksomhedens anvendelse af it-løsninger til at effektivisere og digitalisere konkrete arbejdsgange og forretningsprocesser? Et behov for at bygge en mere dynamisk, effektiv og bæredygtig hybrid arbejdsplads? Eller imødekomme krav om at kunne behandle, dele og agere på data til bedre beregninger, beslutninger og kundeservice? Og gøre cloud til et vigtigt element i virksomhedens digitalisering og ønske om at sætte udviklingstempoet op?

Så læs mere nedenfor om, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed.

Find den rigtige indgangsvinkel til digitalisering af forretningen

Eksempler på Globeteams kernekompetencer inden for IT og digitalisering:

Cloud

Globeteam kan hjælpe jer hele vejen med at få bygget en velfungerende cloud-løsning til at forbedre virksomhedens fleksibilitet og forretningsudvikling. Vi har dyb erfaring med at gennemføre cloud-projekter hos både offentlige og private virksomheder. Lige fra fastlæggelse af en cloud-strategi, opbygning af en cloud-platform til valg af værktøjer, integrationer på tværs af miljøet, indstillinger af sikkerhedskontroller og dataanvendelse. Styrken ved vores cloud baserede ydelser er, at de ikke kun tager udgangspunkt i en eller to underkategorier af cloud, men dækker forskellige discipliner. Bredden i vores rådgivning gør os således i stand til at prioritere indsatsen der, hvor det giver bedst mening i forhold til at understøtte jeres ønsker og behov.

Hybrid arbejdsplads

Der er mange måder at tolke den hybride arbejdsplads. Hvordan ønsker I at være en hybrid arbejdsplads? Har medarbejderne de rette kompetencer til at arbejde grænseløst, eller skal de efteruddannes? Er der adgang til den rette teknologi? Er der tjek på sikkerheden både på kontoret, i hjemmet og på farten? At bygge et dynamisk og sikkert arbejdsmiljø, hvor både medarbejdere og virksomheder kan udnytte det fulde potentiale i den digitale værktøjskasse, er ikke så simpelt, som det lyder. Globeteam kan hjælpe jer med at realisere jeres krav, ønsker og behov til den hybride arbejdsplads. Fra opstilling af målsætninger og kompetenceudvikling af medarbejdere, til teknisk implementering og design af en understøttende sikkerhedsarkitektur.

Workplace Management

I dag er der meget fokus på de oplevelser som arbejdsstedet tilbyder, hvordan servicers leveres, og hvordan teknologi kan understøtte den overordnede oplevelsesstrategi. Data før, efter og løbende giver organisationen evnen til at koble topledelsens strategier med ”live” data på brugen af arealer, rum og m². Globeteam kan hjælpe med dette og effektivisere arbejdsmiljø og de aktiviteter, der har indvirkning på brugere og arbejdspladsen i sammenhæng.

Forretningsdata er guld værd for virksomheder, der vil øge indsigten i deres egen forretning, træffe bedre beslutninger og ultimativt styrke konkurrenceevnen. Men man skal vide, hvad man leder efter, og man skal vide, hvordan man finder det. Ellers risikerer man at bruge meget tid og mange kræfter på at famle omkring. Globeteam har udviklet en standardiseret tilgang til at skabe konkret forretningsværdi i dataprojekter. Tilgangen tager udgangspunkt i tre simple spørgsmål, en virksomhed skal kunne besvare og begrunde på strategisk niveau: Hvorfor vil I foretage netop dette dataprojekt? Hvordan vil I sørge for, at projektet leverer den ønskede værdi? Hvilke teknologiske værktøjer er der brug for, og hvordan skal de bindes sammen?

DevOps

Vi tilbyder hjælp til at etablere en DevOps-praksis i din organisation med henblik på at effektivisere processen omkring udvikling og idriftsættelse af nye applikationer. Ligeledes kan vi være med til at sikre, at I får implementeret de kompetencer, metodikker og værktøjer, som bedst understøtter anvendelsen af DevOps i netop jeres organisation og it-miljø.

Infastructure as code

Globeteam hjælper med at etablere en konsistent praksis og proces for udrulning og konfiguration af infrastrukturelementer til applikationer og servere. Det gør vi med udgangspunkt i metodikken Infrastructure as Code (IaC) og rammeværket GitOps, som samtidig er med til at danne grundlag for, at I kan implementere en DevOps-praksis i organisationen.

Globeteam

Globeteam som samarbejdspartner

Globeteam har deltaget i et hav af digitale infrastruktur- og udviklingsprojekter for både offentlige og private virksomheder. Med bredden i vores ydelsespalette kan vi sikre den ønskede kobling mellem infrastruktur og arkitektur over til sikkerhed og compliance og til udvikling og innovation. Vi kan dermed hjælpe jer med at udnytte de mange muligheder inden for digitalisering til at understøtte og fremtidssikre forretningen.

Globeteams teknologispecialister arbejder ved større infrastruktur- og udviklingsprojekter sammen med vores rådgivere inden for strategi- og management. På den måde sikrer vi, at du som kunde får en helhedsorienteret rådgivning, hvor teknologien forankres i forretningen og ikke står som et mål i sig selv, men bliver et middel til at styrke og skabe værdi for forretningen.

Flere af vores udviklingsopgaver gennemføres i tæt samarbejde med vores partner i Vietnam. Det sætter os i stand til at løse endnu større og mere komplekse opgaver hos kunder på højt kvalitetsniveau og til konkurrencedygtige priser.

Vores løsninger og tilgang til digitaliseringsprojekter har vist værdi hos en række eksisterende kunder. Herunder blandt andet Danmarks Miljøportal, Sundhedsdatastyrelsen, Lolland Kommune, Kromann Reumert, GN Hearing, Udenrigsministeriet, Saniona og TAXA 4×35.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler