Globeteam

ChangeDriver

Teknologier

Hvad er ChangeDriver?

Globeteam anvender værktøjet ChangeDriver som platform til at håndtere og dokumentere forandringsprojekter, som omhandler optimering, digitalisering og compliance.

ChangeDriver åbner for, at virksomhedens specialist-domæner kan arbejde sammen og dele virksomhedens grunddata. Dermed sikres fælles forståelse og terminologi samt genbrug og konsistente data på tværs af den samlede dokumentation.

ChangeDriver er et grafisk værktøj koblet til en fleksibel database, hvilket kombinerer en intuitiv brugergrænseflade med et stringent fundament.

Visionen og ChangeDriver i et historisk perspektiv

Ét værktøj til hele virksomhedens dokumentation. Dette er visionen med ChangeDriver, hvilket også gør det svært at sætte en overskrift på, som dækker alle brugsscenarier.

ChangeDriver har været anvendt i forskellige versioner siden 1990’erne. Sideløbende har vi set fremkomsten af andre systemer og ikke mindst ”hotte” termer, som på hver deres vis forsøger at løse specifikke udfordringer hos kunderne.

Tidligt var der fokus på ISO og kvalitetssikring, så kom Business Process Modelling (BPM) og Business Process Reenginering (BPR) på banen. De blev afløst af Business Process Management og Enterprise Architecture i bredere forstand inkl. Business Rules Management (BRM) og Data Modelling og Event Management. Lean og andre optimeringsmetoder blev koblet på, hvorefter alle disciplinerne under digitalisering overtog agendaen, og seneste skud på stanmmen er så Compliance, Risk management og Governance Risk Controls (GRC)-værktøjer.

ChangeDriver har været med hele vejen og bevist sin værdi og fleksibilitet og vil formentlig også kunne omfavne den næste ”bølge” af data og perspektiver.

Processer som fundamentet

Kernen for samtlige af disse metoder er i vores verden den samme – nemlig virksomhedens processer, forretningens kerneprocesser, it-driftsprocesser, change management processerne og governance processerne. Og der er en særlig årsag til, at vi understreger processer som helt centrale – eller rettere fundamentale.

Virksomhedens processer er nemlig stabile. Ja, vi kan finde på nye måder at eksekvere vores processer og i stigende grad automatisere eller outsource disse, men de vil altid være der. De var der dengang vi sad i lange rækker, og sagsbehandlingen foregik manuelt ved at flytte papir fra det ene skrivebord til det næste, og processerne vil stadig være der, når robotterne og AI overtager det hele.

Processerne er virksomhedens DNA og udgør de vigtigste intellektuelle rettigheder i virksomheden, og måden vi vælger at gennemføre og understøtte vores processer er, hvad der adskiller vindere fra resten af feltet.

Anvendte modelleringsdiagrammer og notationer

For at kunne beskrive forskellige specialist domæner samt typer af projekter har man brug for et værktøj, der kan håndtere ligeså mange forskellige domæner/modeller.

ChangeDriver er ikke bundet til én specifik grafisk model eller datamodel, men indeholder derimod mange forskellige standard notationer og diagramtyper. Der er stor forskel på at skulle beskrive en forretningsproces i et svømmebanediagram, tegne et systemlandskab med tilhørende dataflow, modellere et sæt af forretningsregler eller beskrive compliance risici og passende foranstaltninger.

ChangeDriver muliggør dette – ikke ved at tvinge alle ind i én model – men ved at koble de forskellige specialist modeller til hinanden via den underlæggende datamodel. En proces kan således optræde i mange forskellige grafiske diagrammer, men vil altid være det samme underlæggende objekt i databasen. 

Output og rapportering

ChangeDriver benytter standard rapporteringsværktøjer til at udtrække grafiske modeller samt tilhørende beskrivelser som Word, Excel og Visio. Alle rapporter er opbygget omkring en generisk rapportgenerator, der gør det muligt selv at definere, hvordan data skal kombineres og vises.

ChangeDriver indeholder også en Wiki-løsning, der publicerer valgte data i en standard browser for let adgang og målrettede data til den enkelte rolle.

Teknologier

Hvordan kan din virksomhed få værdi af ChangeDriver?

ChangeDriver anvendes typisk til at drive et forandringsprojekt igennem i virksomheden. Drive er måske ikke det rette ord, da dette henleder tankerne på projektstyring. Det handler rettere om at beskrive, specificere eller dokumentere den forandring, der er i fokus. Du kan læse mere om dette under vores koncept for løsningsstyring.

Kort fortalt genererer ChangeDriver en beskrivelse af de enkelte trin, som alle forandringsprojekter gennemløber fra idé henover krav og valg af løsning til egentlig implementering og forankring i egen organisation. Typiske leverancer opbygget og genereret ud af ChangeDriver er:

Fit for Cloud

I Globeteam anvender vi ChangeDriver som platform for vores Fit for Cloud-koncept. Fit for cloud er en metode og et værktøj, der hjælper virksomheder med at træffe beslutning om, hvorvidt de skal flytte deres it i skyen, ved at tilvejebringe et samlet overblik over, hvad det evt. vil kræve. 

Henrik Sølvsten - Globeteam
Henrik Sølvsten
Globeteam Principal

Kan jeg hjælpe?

Vil du høre mere om, hvordan Globeteam kan hjælpe dig med at få værdi af ChangeDriver? Kontakt mig på tlf. +45 4053 3388 eller hes@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler