Globeteam

Integreret sikkerhedsmodel

Peder Lind Sørensen - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

sikkerhed

Integreret sikkerhedsmodel med Microsoft Sentinel

Virksomheder kæmper med et accelererende trusselsbillede og stigende kompleksitet i it-miljøet. Én af årsagerne til den stigende kompleksitet er, at mange har implementeret en stor mængde forskellige sikkerhedsprodukter gennem årene. Hver for sig løser produkterne måske nok et specifikt behov, men samlet set skaber den store portefølje af siloindkøbte sikkerhedssystemer både strategiske og funktionelle udfordringer. Dels fordi sikkerhedsprodukterne ikke taler sammen og dermed ikke kan levere et tværgående overblik. Dels fordi de mange forskellige værktøjer gør det svært for sikkerhedsspecialister at overskue værktøjerne og sikre korrekt implementering, hvilket kan føre til fejlkonfigurationer.

En mulig løsning på denne problematik er at implementere en integreret sikkerhedsmodel, hvor al sikkerhedsfunktionalitet styres fra ét management-værktøj – også kendt som Single pane of glass. Ved at integrere forskellige sikkerhedsprodukter og samle al aktivitet på infrastrukturen i én visning – eksempelvis i Microsoft Sentinel – kan virksomheder få en holistisk beskyttelse på tværs af systemlandskabet. Resultatet er hurtigere reaktioner på hændelser og trusler, effektiv inddæmning af angreb og hurtigere genopretning efter sikkerhedsbrud.

Globeteam kan være jeres partner på vejen mod en mere integreret sikkerhedsmodel. Vi tilbyder rådgivning, hjælp til at udarbejde en business case, design af sikkerhedsarkitektur, teknisk implementering og medarbejdertræning. Derudover kan vi via vores samarbejdspartner levere Managed Detection og Response-services.

Læs mere om vores forskellige ydelser indenfor sikkerhed

sikkerhed

Værktøjer til en integreret sikkerhedsmodel

I Globeteam anvender vi Microsofts sikkerhedsprodukter og tjenester til at implementere en integreret sikkerhedsmodel. Vi hjælper bl.a. med at opsætte Microsoft Sentinel, Microsoft 365 Defender og Microsoft Defender for Cloud. Kombinationen af XDR- (Extended Detection and Response) og SIEM-kapabiliteter (Security Information and Event Management) i den samme, integrerede sikkerhedsmodel giver virksomheder gode muligheder for at forhindre, monitorere og respondere på alle typer af sikkerhedskompromitteringer.

Strømlinet sikkerhedsmodel understøtter jeres NIS2-arbejde

NIS2-implementeringen er én af de største sikkerhedsopgaver for mange virksomheder frem mod skæringsdatoen 18. oktober 2024. NIS2-direktivet anerkender, at forstyrrelser af netværk og informationssystemer – især de systemer, der betjener kritisk infrastruktur – kan have alvorlige konsekvenser for EU. I den sammenhæng er en integreret sikkerhedsmodel vigtig, fordi den bagvedliggende værktøjskasse af løsninger ikke bare styrker virksomhedernes sikkerhedsarbejde, men også understøtter compliance-opgaven. Foruden et samlet overblik over infrastrukturen og dermed bedre forudsætninger for at afrapportere sikkerhedshændelser til myndighederne kan en integreret sikkerhedsmodel også anvendes som dokumentation for, at man efterlever krav i direktivet.

Få hjælp til jeres interne sikkerhedsopgaver

I Globeteam har vi nogle af markedets stærkeste sikkerhedsspecialister. De kan hjælpe med at udarbejde en business case på jeres integrerede sikkerhedsprojekt, og de kan bidrage med korrekt implementering af Microsofts produkter.

Hvis I ønsker at outsource jeres sikkerhed, har vi indgået et partnerskab med BlueVoyant, som leverer Managed Detection og Response-ydelser, hvor jeres data bliver beskyttet i jeres eget it-miljø med Microsofts teknologi. Det sikrer både datakontrol og fleksibilitet ved leverandørskifte.

Læs mere om Globeteams tilgang til integreret sikkerhed

Artikel

Hjælp forretningen med en proaktiv tilgang til integreret sikkerhed

I dagens trusselsbillede er det ikke nok bare at købe en større firewall eller sikkerhedspakke. Indblikket i virksomhedens infrastruktur bestemmer, hvor meget – eller hvor lidt – vi kan se af mistænkelig aktivitet. Og dermed også hvor gode vi er til at forudsige angreb, og hvor gode vi er til at reagere på angreb.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler