Globeteam

Projektledelse

Henrik Szokody - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

projektledelse

Anvend de rette metoder og værktøjer til en mere effektiv projektledelse

Succesfuld gennemførelse af forretningsprojekter og IT-projekter er stadig mere vital for virksomhedens udviklings- og overlevelsesevne, og det stiller store krav til en professionel og overordnet projektledelse. Globeteam sætter dig i stand til effektivt at lede forretnings- og IT-projekter på tværs af organisatoriske enheder, medarbejdere og eksterne interessenter. Dermed sikrer du en optimal gennemførelse og projektledelse af projekter iht. forretningsstrategien.

Vi har kompetencer, metoder og erfaringer til at assistere med udvikling af projektmodel og projektkontor samt implementering af IT-understøttelse af din projektportefølje. Globeteam har endvidere udviklet en simpel og let implementerbar projektmetode.

Effektiv projektledelse kræver valg og implementering af en egnet projektmodel

Projekter og især IT-projekter, som går på tværs af organisationen, kan være udfordrende, da forventninger til roller og ansvar samt den generelle projektforståelse kan være forskellig for IT-afdelingen og forretningen. Det kan derfor være nyttigt at have en fælles model og terminologi omkring projekter i virksomheden. Det sikrer en bedre dialog mellem IT og forretning, og gør det muligt for ledelsen at følge og sammenligne IT-projekter og deres fremdrift.

Globeteam kan hjælpe dig med udvikling, implementering og dokumentation af en egnet projektmodel, så du standardiserer projektarbejdet i din virksomhed gennem mere kontrollerede, effektive og synlige processer.

Men hvilken projektmodel skal du vælge? Der findes ikke et one-size-fits-all-koncept, projektmodeller og projektfilosofier skal altid tilpasses den enkelte organisation. Globeteam har gode erfaringer med at understøtte projektledelse gennem best practice-modeller, der tilpasses organisationen. Vi udarbejder ligeledes generiske projektmodeller, der samler de bedste elementer fra forskellige standardmodeller og metoder, og som blandt andet bygger på PMI, IPMA, PRINCE2, Agile og MSF.

Vi har haft en projektleder fra Globeteam, som har været i stand til at identificere, hvilke kompetencer der skulle bruges i projektet på hvilket tidspunkt."

projektledelse
Styrk koordineringen af dine IT-projekter med etablering af et projektkontor

Ved etablering eller optimering af dit projektkontor kan du sikre samarbejde og koordinering af projekter på tværs af virksomheden samt en forankring af projektkulturen – både omkring forretningsprojekter og IT-projekter.

Projekter er ikke længere enkeltstående, og projektledelse af en omfattende projektportefølje kræver styringshåndtag og overblik, hvis effekten af virksomhedens investeringer skal optimeres, og forbruget af ressourcer minimeres.

Er der sammenhæng mellem strategi og projekterne i din virksomhed og en klar prioritering af projekter og ressourceindsats? Globeteam kan assistere din virksomhed med at indføre en systematisk porteføljestyringsproces og etablere et projektkontor, der varetager den tværgående koordinering af projekterne således:

projektledelse

IT-understøttende værktøjer

Globeteam kan hjælpe dig med at anskaffe og tilpasse IT-understøttende værktøjer, som muliggør en effektiv projektledelse og koordinering af projektarbejdet, og som tager udgangspunkt i netop din virksomheds modenhed og behov.

I værktøjsdelen er vores primære fokus at fastlægge, anskaffe og tilpasse implementeringen af et velegnet værktøj, der understøtter virksomheders portefølje-, program- og projektledelsesprocesser. Vi har f.eks. erfaring med implementering af standardprodukter fra Microsoft (Project Server) og udvikling af værktøjer i platformene (MOSS, Sharepoint og MS Office). Et minimum af IT-understøttelse er nødvendigt for at sikre en konsistent forankring af en ny eller eksisterende projektmodel.

projektledelse

Globeteams tilgang til projektledelse

Globeteams konsulenter har leveret assistance til forretningsprojekter samt IT-portefølje- og projektledelse gennem mere end 15 år, og vores referencer tæller i dag de fremmeste private virksomheder og offentlige organisationer. Vores særkende er højt kvalificerede og certificerede konsulenter kombineret med erfaring inden for IT- og forretningsverdenen.

Vi anvender anerkendte projektledercertificeringer og -metoder som PMI, IPMA, PRINCE2, Agile og MSF. Vi tager afsæt i en metodisk, organisatorisk og værktøjsmæssig tilgang, der understøtter virksomheden og afstemmes efter modenheds- og ambitionsniveau. Det gør os i stand til at levere projektløsninger med succes og stort udbytte for vores kunder.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler