Globeteam

Kriseberedskab og krisestyring

Peter Pohani Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

sikkerhed

Alle virksomheder kan hackes, derfor er et aktionsklart kriseberedskab nødvendigt

Hvis der er én ting, de seneste års store og desværre vellykkede cyberangreb har bevist, så er det, at der altid er en vej ind i alle virksomheder til følsomme systemer og data. Hackerne vil over tid lykkes, hvis de er målrettede, grundige og bruger ressourcer nok.

Hvor der findes mennesker og teknik, er der sårbarheder. Forretningsgange forudsætter samarbejde, fleksibilitet og nogen tillid. Fysiske og logiske døre åbner og lukker, personale og data bevæger sig igennem. Med god timing, indsigt og dygtighed kan disse sårbarheder udnyttes af kriminelle.

Det er derfor virksomhedernes aktionsklare kriseberedskab kommer ind i billedet, hvis angriberne lykkes med at lamme vores teknologi. Kriseberedskabet får ikke vores data hjem, hvis de er blevet stjålet, men kan få vores teknologi gjort driftsklar igen, så forretningen kan fortsætte.

Globeteam hjælper jer med at etablere og forankre et aktionsklart kriseberedskab, som modsvarer jeres ambitioner i forhold til trusselbilledet.

Læs mere om vores forskellige ydelser indenfor sikkerhed

sikkerhed

Teknologi er godt – men forældes

Forretningens teknologi understøtter en stor del af den samlede værdiskabelse, hvad enten det er via salgs- og rådgivningskanaler, kontrol med processystemer, selvbetjening, automatiserede processer eller sofistikerede algoritmer. Beskyttelse af fortrolighed, integritet og tilgængelighed bliver stadig vigtigere. 

Men selvom IT designes og implementeres med stor omhyggelighed, vil hardware med tiden slides og fejle. Software fejlopdateres eller fejler på et dårligt tidspunkt. Og i en globaliseret, digitaliseret verden vokser konsekvensen af, og dermed truslen fra, cyberangreb hvad enten det er afpresning, industrispionage, afsløringer af fortrolig information og godt gammeldags hærværk. 

Når en krise opstår, er den kontrollerede gendannelse af teknik og processer omkring de vigtigste forretningsprocesser således vigtig. Det er en kompliceret disciplin, som trækker på en bred vifte af kompetencer og roller på tværs af virksomheden og driftsleverandører. Hvilke processer, der prioriteres først, defineres ved krisens karakter, så ledelsen behøver et ‘vejkort’ for at komme frem til målet, når først omfanget af krisen, den nuværende ‘placering på kortet’, er afklaret.

Det er her, man har brug for et aktionsklart kriseberedskab!

sikkerhed

Afstemt og øvet kriseberedskab

Når forretningen går ned, er det aktionsklare kriseberedskab nødvendigt for at overleve – eller i hvert fald ikke miste for store værdier i form af data, tabt fortjeneste, ry og rygte eller bøder grundet utilstrækkelig beskyttelse af fortrolige data. Kriseberedskabet er aktionsklart, hvis det har en afstemt, øvet og realistisk plan for, hvilke organisatoriske processer og tilhørende teknik som prioriteres, samt trænet samarbejdet i kriseledelsen og tilknyttede genetableringshold.

Strukturen på kriseberedskabet er ofte genkendelig på tværs af virksomheder, ligesom afledte fordele og faldgruber er det. Forretningsprocesser, prioriteringer, IT-landskaber, organisatoriske processer og modenhedsniveauer er derimod i sagens natur afhængige af virksomhedens beskaffenhed og derfor forskellige.

sikkerhed

Det får du med Globeteam som partner

Med Globeteam får du en samarbejdspartner, der har arbejdet grundigt med etablering og forankring af kriseberedskaber indenfor blandt andet finansbranchen, forsyningssektoren og medicinalsektoren. Vi har fra første linje konstateret, hvad der virker, hvad som ikke virker og især vigtigheden af at modne grundlæggende processuel og teknisk governance, f.eks. ITIL, for at beredskabet kan forankres og ’stå på egne ben’, når vores indsats er ovre.

Globeteam hjælper med at afklare jeres ambitioner i forhold til trusselsbilledet, analysere og prioritere forretningsprocesser og understøttende teknik fra et forretningsperspektiv samt planlægge, øve samarbejde, afprøve teknisk og håndtere krisescenarier, som modsvarer aktuelle trusler.

Derudover bistår vi jeres virksomhed under aktuelle sikkerhedskriser som rådgivere på strategisk eller taktisk niveau, da uforudsete hændelser vil indtræffe. Med træning og øvelser kan de reduceres, men aldrig helt undgås.

Læs her om vores forskellige ydelser indenfor sikkerhed

sikkerhed

Artikler om beredskab og krisestyring

Esbern Stig Møller er konsulent og sikkerhedsrådgiver i Globeteam, og hans helhedsorienterede syn på sikkerhed er en stor styrke, når han rådgiver kunderne inden for risikostyring og beredskab. Her kan du læse et par af hans artikler, hvor han dykker ned i emner som risikovurdering, fysisk sikkerhed, beredskab og krisestyring.

I denne artiklel: NIS2 stiller skærpede krav til fysisk sikkerhed og beredskab, giver Esbern et indblik i nutidens hybride trusselsbillede, der ikke kun handler om hackere og ondsindede aktører, men i høj grad også om usikkert vejrlig, pandemier, strømafbrydelser m.m.

I artiklen Uden beredskab, ingen forretningsstrategi fortæller Esbern, hvorfor det er så bydende nødvendigt for ansvarlige virksomheder at have tænkt forskellige risikoscenarier igennem og have sine business continuity-planer på plads (planer for fortsat drift).

Du kan også lytte med på podcasten “Specialisthjørnet“, hvor Esbern er gæst i studiet og giver sine bedste råd til, hvordan man som virksomhed bedst laver en beredskabsplan inden NIS2 træder i kraft næste år. 

Stay safe - start smart

Globeteam stiller skarpt på cybersikkerhed under temaet “Stay safe, start smart”

Få hjælp og inspiration til at håndtere den komplekse sikkerhedsopgave. Gennem fagligt inspirerende webinarer, dybdegående artikler, erfaringsudveksling og indblik i virksomheders daglige arbejde belyser Globeteam den hyperkomplekse sikkerhedsudfordring ud fra forskellige vinkler.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler