Globeteam

ESG

sourcing

Vores ansvar - Environment, Social and Governance (ESG)

Klima og miljø (E), Sociale forhold (E) og Governance (G) er de tre centrale faktorer i målingen af en virksomheds bæredygtighed og etiske indvirkning på omgivelserne. Hos Globeteam vil vi gerne tage del i det fælles ansvar. Derfor udvidede vi i 2021 vores arbejde til også at omfatte en separat rapportering på ESG-området. Vi gennemfører en årlig rapportering, så vi kan følge fremskridtene og løbende forbedre den måde, vi driver forretning på.

Globeteams ESG-rapportering er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet MJ Hudson, og beskriver relevansen af ESG i forhold til den industri, som Globeteam opererer i. Det er vores anden ESG-rapportering, hvorfor vi kontinuerligt vil blive skarpere på vores ESG-målinger.

Rapporten viser, at vi allerede har godt styr på informationssikkerhed og kan fremvise dokumentation for, at vi efterlever GDPR, samt at Globeteam har et relativt lavt carbon footprint. I løbet af 2022 har vi brugt meget tid på at implementere og formalisere vores governance-politikker, herunder bl.a. en whistleblowerpolitik og politikker for bekæmpelse af bestikkelse, korruption og hvidvask. Alt sammen noget, som er sat i værk for at drive det fælles ansvar i at drive forretning.

Uddrag af delkonklusionerne

Energi og CO2
 • Energi og CO2 er højt på dagsordenen i Globeteam. Med et øget fokus på at reducere vores energiforbrug, faldt vores CO2 fodaftryk med 22 % fra 2021-2022. 
 • I Globeteam overvåger vi endnu ikke vores datacentres energiforbrug. Men Microsoft Azure datacentrene, som vi benytter i Globeteam, er målrettet fuldt vedvarende elektricitetsforbrug og CO2-neutralitet inden 2025.
 • I Globeteam undersøger vi mulighederne for at hente grøn strøm til vores operationer.
Kvalitet af service
 • Med jævne mellemrum fører Globeteam tilsyn med kvaliteten af vores service. Dette tilsyn udføres af ledende medarbejdere og eksterne fagfolk.
 • Softwaretekniske fejl (f.eks. bugs og defekter) bliver konstant overvåget og håndteret. Der blev ikke identificeret nogen større hændelser i 2022.
 • Ligeledes blev der ikke opdaget fejl i produkt- eller servicekvalitet.
 • I 2023 vil Globeteam implementere periodiske kundetilfredshedsundersøgelser. Resultaterne vil blive drøftet, og passende opfølgning vil blive truffet.
Datasikkerhed og kundebeskyttelse
 • Som it-konsulentfirma er databeskyttelse og sikkerhed helt centralt for Globeteam.
 • Vi har en integreret tilgang til datasikkerhedsstyring, reguleret af ISMS-dokumentet, der opsummerer styring af risici, ansvarsfordeling og tilgang til hændelseshåndtering.
 • Sikring af information og kundedata er vigtig for Globeteam, hvilket fremgår af vores praksis og politikker, der er etableret i overensstemmelse med ISO 27000 og GDPR-krav.
 • Globeteam revideres årligt af en ekstern IT-revisor og en ISAE 3000-rapport, der omhandler henholdsvis GDPR og informationssikkerhed er tilgængelig. 
 • Der blev ikke rapporteret om brud på sikkerhed eller hacking i 2022.
Bæredygtighedsprincipper
 • ESG-politikker og -praksis er i stigende grad top of mind i Globeteam. ESG-fremskridt rapporteres årligt og diskuteres på bestyrelsesmøder.
 • Som en del af vores velgørende aktiviteter støtter Globeteam:
  – Danske Hospitalsklovne, der er en velgørenhedsforening, der spreder glæde blandt børn på de danske hospitaler.
  – Julehjælpen, der hjælper økonomisk trængte børnefamilier i Danmark, så de får mulighed for at holde en god jul.
  – BørneTelefonen, der et rådgivningstilbud drevet af Børns Vilkår til børn og unge, der har det svært.
Kontakt os

Vil du vide mere?

Kontakt os gerne via formularen, hvis du vil høre mere om, hvordan Globeteam kan hjælpe din virksomhed eller organisation.

Du finder flere kontaktoplysninger her

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler