Globeteam

Facility Management

facility management

Facility Management - Det her skal den digitale vicevært have styr på

Digitaliseringen af bygninger og arbejdspladser samt øgede krav til effektivitet, energiforbrug og sikkerhed har revolutioneret de opgaver, der ligger i at passe en moderne arbejdsplads. Vi har flyttet os langt fra den gamle forestilling af en vicevært, der sad i kælderen og styrede varmen i radiatorerne, ordnede dryppende vandhaner og fejede rundt om bygningen. I dag er den gamle vicevært rykket op i bygningen og er blevet Facility Manager med en uddannelse og et ansvar, der berører næsten alle ansatte og funktioner på arbejdspladsen.

Opgaverne for en Facility Manager er så komplekse, at vi har valgt at stille den op i punktform for at give et bedre overblik. Det er samtidigt en liste med de områder, hvor vi i Globeteam kan træde til med rådgivning,

facility Management

Centrale fokusområder inden for Facility Management

Basalt set er Facility Management den organisatoriske funktion, som integrerer ”people – places – processes – services”, med det helt klare formål at understøtte produktiviteten i kerneforretningen og ikke mindst sikre tilfredse og glade medarbejdere.

Disse fire elementer er det overordnede udgangspunkt for, hvilke data man som ansvarlig for Facility Management bør skabe i et tværgående organisatorisk samarbejde. En velfunderet digital strategi er nøglen, kombineret med baseline, retning og mål.

Fra ”Lagging” til ”Leading” data
Udover at data er kilden til at kunne dokumentere værdiskabelsen, så er de også udviklingen fra ”Lagging” historiske data til ”Leading” data, hvor organisationen kan estimere fremtiden. I øjeblikket er Facility Management data i høj grad ”Lagging” og af historisk karakter. Med ”Leading” data giver det viden i fremtiden om f.eks. sammenhængen mellem rum og performance. Globeteam tilbyder en ny praksis for datadokumentation og evidens med outcome-baserede succeskriterier.

Digital bygnings-porteføljestyring
Digitaliseringen ændrer porteføljestyringen – for nogen mere drastisk end for andre. Styring af ejendomme kræver adgang til relevante data på tværs af organisationen. Ledelsen forventer at data er det bærende element, der definerer ejendommenes omkostninger og performance.

Databaseret Energiledelse
Databaseret energiledelse er en disciplin, der kræver IT kompetencer til f.eks. databaseopbygning, eksport og behandling af data m.v., som ikke nødvendigvis findes i den klassiske driftsorganisation, men som Globeteam kan hjælpe med. Indtænk it-kompetencer til projektet fra start til håndtering af data og tilhørende databehandling. Det giver den allerbedste løsning og hurtigste energibesparelse.

Fuld digitalisering af bygningsdrift og driftsprocesser
Den fulde værdi af digitalisering opnås ved samkøring af den digitale bygningsdrift og de digitale processorer, med fuld udveksling af data mellem de digitale elementer. I mange organisationer udnyttes den eksisterende automatik og forsyningsovervågning ikke optimalt. Kendetegnende for digitaliserede driftsprocesser er, at driftsprocesser planlægges og styres ved brug af digitale processtyrende værktøjer (f.eks. CAFM og IWMS-systemer), men disse er sjældent integreret med den digitale bygningsdrift. Globeteam kan understøtte den digitale interoperabilitet, så de digitale systemer og driftsprocessers arbejder optimalt sammen og understøtter brugertilfredshed.

facility Management

Bæredygtighed og sikkerhed

Bæredygtighed gennem digitalisering
Gennem digitalisering kan Facility Management understøtte flere af FN verdensmålene, f.eks:

  • nr. 3 – et godt og sundt indeklima
  • nr. 6 – en fornuftig forvaltning af vandressourcerne
  • nr. 7 – omstilling til vedvarende energi
  • nr. 9 – udbygning og vedligeholdelse af infrastruktur
  • nr. 11 – bidrag til udvikling af bæredygtige byer
  • nr. 12 – bæredygtigt forbrug og produktion
  • nr. 13 – CO2-reduktion og klimatilpasning
  • nr. 14+15 – begrænse udledning af farlige stoffer til miljøet

Tilgængelighed og konsolidering af data giver mulighed for digitale dokumentations- og udvekslingsplatforme, der bidrager til faktabaseret viden og øger data transperens. Digitalisering og ikke mindst adgang til data skaber mere nuancerede beslutninger, bedre overblik samt bidrager til optimering af arbejdsgange ud fra et helheds- og bæredygtighedsperspektiv.

Security – Hybrid Sikkerhed
I Globeteam tænker vi den fysiske sikkerhed i sammenhæng med cybersikkerhed – den ”hybride” sikkerhed – og baserer vores rådgivning i forlængelse af en velstruktureret hybrid risikoanalyse. Analysen er et strategisk styringsværktøj, der identificerer de vigtigste trusler og sårbarheder. På baggrund af det kan man på et evidens og databaseret grundlag foretage en strategisk beslutning, om de nødvendige afhjælpende tiltag som f.eks.: adgangskontrol, perimeter sikring, TV-overvågning, fysiske vagter m.m. Alle tiltag i forhold til de identificerede risici.

Jacob Elkjær - Globeteam
Jacob Elkjær
Projektansvarlig

Kan jeg hjælpe ?

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere om, hvordan I får værdifuld data inden for Facility Management. Tlf. +45 2465 0165 eller jae@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler