konsulent

Typiske management opgaver

konsulent

Afvekslende opgaver

Som konsulent i vores Management consulting team er du i besiddelse af værktøjer til at kommunikere med både de involverede medarbejdere og topledelsen. På den måde vil du være bindeleddet mellem IT og forretning.

Du vil komme til at arbejde med forskellige typer management opgaver i private og offentlige virksomheder. Af kunder kan blandt andet nævnes DI – Dansk Industri, GN Hearing, Udenrigsministeriet, Banedanmark og Esbjerg Kommune.

Afhængigt af det enkelte projekts art og omfang vil du komme ud for at løse opgaver selvstændigt, i samarbejde med kolleger fra dit team og fra andre teams.

Se eksempler på opgaver, som vores management-konsulenter har løst

Vores management opgaver ligger typisk indenfor følgende hovedydelser:

Forretningsdrevet digitalisering

Vi hjælper virksomheder med at udforme en klar digitaliseringsstrategi for, hvordan de bedst anvender digitale løsninger til at opnå forretningsmæssige fordele

Forretningsorienteret IT-implementering

Vi synliggør og øger forretningsværdien af virksomheders IT-investeringer ved at gennemføre IT-implementeringer, hvor brugerkrav og forretningens behov kombineres med teknisk solide og driftsstabile løsninger

Effektiviseringsprojekter

Vi hjælper kunden med at identificere, gennemføre og kvalitetssikre konkrete effektiviseringsprojekter gennem indsatsområder som bl.a. organisations- og procesanalyser, procesoptimering med f.eks. LEAN og business intelligence

Sourcingstrategi

Vi hjælper kunden gennem de strategiske overvejelser og gennem hele sourcing-livscyklussen forud for valg af sourcingstrategi

Project assurance

Vi fungerer som rådgiver og mediator ved komplekse, nødlidende IT-projekter. Vi sikrer fremdrift, risikominimering, effektiv projektgennemførelse og forsyner ledelsen med et retvisende beslutningsgrundlag

Project management

Vi anvender anerkendte projektledercertificeringer og -metoder som PMI, IPMA, PRINCE2, Agile og MSF. Vi tager afsæt i en metodisk, organisatorisk og værktøjsmæssig tilgang, der understøtter virksomheden og afstemmes efter modenheds- og ambitionsniveau. Det gør os i stand til at levere projektløsninger med succes og stort udbytte for vores kunder

IT-projektledelse

Vi leverer ledelseskompetencer og metoder til projektorganisering og til at følge op på succeskriterier, så kundens projekter overvåges, og den fornødne fremdrift med professionel fokus på økonomi, kvalitet og tid sikres. PRINCE2, PMI, IPMA, Agile og Microsoft Solution Framework er nogle af de discipliner, vi behersker, og som er med til at sikre en struktureret tilgang til opgaven fra scoping over udvikling til aflevering og drift

Procesledelse

Vi leverer viden, erfaring og systemunderstøttelse af dokumentation og procesoptimering (bl.a. LEAN). Vores ydelser dækker alt fra fuld implementering over analyser til levering af mandetimer til procesafdækning

Sikkerhed og compliance

Vi rådgiver igennem alle faser af arbejdet med at implementere ISO27001 og sikkerhedsstandarder generelt, ligesom vi hjælper med forankring af GDPR i virksomhederne, så de også i fremtiden er compliant. Vi tilbyder både forretningsmæssig, teknisk og organisatorisk rådgivning samt implementeringsassistance

RPA og Bots

Vi rådgiver om og understøtter virksomheder og organisationer med at opnå den mest hensigtsmæssige og effektive automatisering ved hjælp af RPA (softwarerobotter), kunstig intelligens (AI), machine learning og chatbots

konsulent

Mød management konsulent Inge Bograd

I Globeteam oplever Inge Bograd, at hun får det bedste af begge verdener – et fantastisk fagligt og kollegialt miljø kombineret med stor frihed og indflydelse til at vælge de opgaver, hun synes bedst om som selvstændig konsulent.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Bliv konsulent

Bliv en del af Globeteam

Er du interesseret i at blive konsulent i Globeteam, så udfyld formularen og upload evt. dit CV. 

Du kan også skrive direkte til mig på pda@globeteam.com

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Philip Dall - Globeteam
Philip Dall
HR Direktør