Globeteam

Casewhere Tilskudsadministration

Peter Pohani Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

Tilskudsplatform

Digital tilskudsadministration - Understøt jeres processer med en effektiv og moderne tilskudsplatform

At administrere tilskudsordninger kan være en kompleks og tidskrævende opgave, men med en digital løsning til tilskudsadministration kan du gøre det hurtigt, effektivt og problemfrit.

Hos Globeteam hjælper vi dig med at etablere tilskudsplatformen “Casewhere Tilskudsadministration”, der er en moderne og konfigurerbar standard platform, der er let at bruge og nem at forstå. Løsningen er designet til at understøtte alle behovene hos de forskellige interessenter i jeres tilskudsproces: Ansøgere, tilskudsmodtagere, sagsbehandlere, eksterne partnere eller beslutningstagere.  

Med Casewhere Tilskudsadministration sikrer vi, at I får en centraliseret platform, der:

Globeteams erfarne projektledere, forretnings- og løsningsarkitekter hjælper jer med at designe og implementere præcis den løsning, I har behov for. Vi har mange års erfaring med automatisering af processer og konfigurerer Casewhere Tilskudsadministration, så løsningen imødekommer jeres behov – uanset om der er tale om en simpel eller avanceret tilskudsordning, mange eller få ansøgninger og helt standardiserede eller meget specialiserede flows. 

tilskudsplatform

Hvorfor skal I anvende en digital løsning til tilskudsadministration?

Offentlige myndigheder og private organisationer administrerer i dag tilskudsprogrammer på forskellige niveauer – og i høj grad stadig manuelt.  Tilskudsprogrammerne dækker forskellige områder og omfatter bl.a. midler fra EU-fonde og statsstøtte til virksomheder og organisationer samt offentlige og private tilskud til uddannelse, sundhed, social velfærd, kultur, idræt, miljø, forskning med mere.

Ved at effektivisere og digitalisere tilskudsadministrationen sikrer I, at midlerne fordeles korrekt og målrettet til de rigtige modtagere samtidig med at sikkerheden øges omkring datahåndtering og dokumentation. Risikoen for intern misbrug og snyd minimeres, og de stadig stigende krav til compliance og efterlevelse af regulatoriske krav, fx to-faktor godkendelse, imødekommes.

Herudover reducerer de automatiserede processer tidsforbruget og risikoen for fejl og sikrer ligeledes, at ansøgningsprocessen og tildelingen af midler sker på en retfærdig og gennemsigtig måde.

Læs her, hvordan vi har hjulpet Den Statslige Kompetencefond med en fuld digital ansøgningsproces

tilskudsplatform

Skab øget tillid til jeres tilskudsordning

Ansøgere og tilskudsmodtagere vil, med Casewhere Tilskudsadministration, opleve en mere effektiv, brugervenlig og sikker ansøgningsproces, der øger tilliden til jeres tilskudsordning. Brugerfladen er enkel og intuitiv, og funktioner er placeret på en logisk og overskuelig måde, så løsningen kan bruges af alle uden problemer.

Bedre overblik med Min side 
Alle ansøgerens ’sager’ er samlet på Min side, hvor ansøgninger i proces, kladder, tilsagn og afsluttede sager ligger let tilgængelige sammen med ansøgerens opgaver og kommunikation med tilskudsyder. Det giver et bedre overblik over ansøgningsstatus og eventuelle opfølgningsspørgsmål.

Lettere ansøgningsproces 
Brugerfladen er moderne og webbaseret, og fungerer på alle de gængse webbrowsere og devices. Løsningen gør ansøgningsprocessen mere effektiv og brugervenlig ved at reducere behovet for papirarbejde og automatisere trin som indtastning af data, vedhæftning af dokumenter og statusopdateringer. Herudover understøttes flere sprog, flere forskellige former for online-hjælp samt automatisk, løbende validering af, at alle data er til stede og korrekte.

Højere sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger 
Løsningen kan benytte de gængse loginmetoder, herunder bl.a. MitID, NemLogin, Azure AD, ADFS og et stort antal forskellige to-faktorløsninger. Dermed øges tilliden samtidig med, at risikoen for misbrug og identitetstyveri reduceres.

tilskudsplatform

Effektiv, brugervenlig og dokumenteret sagsbehandling

Sagsbehandleren får med Casewhere Tilskudsadministration en mere effektiv, brugervenlig og dokumenteret sagsbehandling, med en løsning, der er målrettet den enkelte sagsbehandlers opgaver, roller og rettigheder.

Forbedret samarbejde og kommunikation
Med tilskudsplatformen forbedres samarbejdet og kommunikationen mellem sagsbehandlere og andre interessenter, f.eks. ansøgere, programledere eller revisionsafdelinger, hvilket reducerer risikoen for misforståelser og sikrer en mere effektiv ansøgningsproces.

Øget effektivitet og reducering af tidsforbrug
Automatiserede trin i ansøgningsprocessen, f.eks. validering af ansøgningsdata og forhåndsudfyldning af ansøgningsformularer reducerer tidsforbruget og øger effektiviteten i sagsbehandlingen. Desuden hjælper løsningen med at organisere ansøgninger samtidig med, at den reducerer risikoen for tab af dokumenter. 

Konfigurerbare processer
Løsningen kan konfigureres, så den passer optimalt med de ønskede processer og arbejdsgange for sagsbehandlerne, sagsflow på tværs af sagsbehandlere/roller samt ikke mindst sikring af overblik over den øjeblikkelige arbejdsbelastning på den enkelte sagsbehandler eller sagsbehandlergruppe.

Bedre analyse af data og resultater
Med værdiskabende rapportering ved hjælp af standardrapporter såvel som generering af unikke rapporter baseret på platformens stærke indbyggede funktionaliteter til søgning og filtrering af data, kan I analysere data og resultater fra tilskudsordningen og eksportere de ønskede data til bl.a. Excel, Word, PDF og Statens BI.

Øget transparens og dokumentation
Løsningen øger transparensen og dokumentationen i tilskudsordningen, f.eks. ved at give sagsbehandleren mulighed for at spore ansøgninger og kommunikation. Dette kan hjælpe med at sikre, at tilskudsordningen overholder relevante regler og retningslinjer.

tilskudsplatform

Casewhere Tilskudsadministration er bygget på Casewhere

Med Casewhere som drivkraften i jeres nye tilskudsplatform er der styr på rammer, puljer, processer, rettigheder, roller med mere. Og I får en række fordele for både ansøger, sagsbehandler og beslutningstager. Udover at digitalisere, automatisere og effektivisere mange af trinene i tilskudsadministrationen, såsom behandling af ansøgninger, godkendelse og udbetaling af tilskud, er Casewhere også intuitiv og nem at bruge. Dermed forbedres brugeroplevelsen, og fejl og misforståelser reduceres.

Men ikke nok med det. Sikkerhedsstandarderne er høje og beskytter personlige oplysninger og data mod uautoriseret adgang og misbrug, og platformens indbyggede funktionaliteter til rapportering og visualisering imødekommer de daglige behov for ledelsesrapportering og styring af de enkelte puljer.

Et sidste vigtigt element er den højre grad af tilpasningsmuligheder. Med Casewhere er det muligt at tilpasse løsningen til forskellige tilskudsordninger out-of-the-box og lave ansøgningsformularer, der passer til jer og jeres ansøgeres konkrete behov. Det er også muligt at opsætte automatiske beskeder, frister og påmindelser til ansøgere og godkendere.

Du kan læse mere om Casewhere her

Flere fakta om Casewhere Tilskudsadministration

Tilskudsplatformen understøtter out-of-the-box de mest udbredte integrationer i Danmark: Navision Stat, CVR, CPR, Digital post, ESDH-systemer, PowerBI, DIBS, MitID/NemLog-in, ADFS, Azure AD, email, SQL og REST-baserede API’er. 

Løsningen kan benytte alle gængse loginmetoder, herunder: MitID, NemLogin, Azure AD, ADFS samt et stort antal forskellige to-faktorløsninger.

Løsningen har integration til Navision Stat og SAP og understøtter et automatiseret og integreret økonomiflow, der bidrager til at minimere fejl og risiko for misbrug samt ikke mindst at sikre en nem og effektiv sagsbehandling og økonomistyring.

Integration til andre økonomisystemer kan etableres. 

Med løsningen kan du bl.a. lave: Brevskabeloner, afrapporteringsskabeloner, ansøgningsskabeloner, budget- og regnskabsskabeloner, vurderingsskabeloner og tjeklister.

Det er muligt for interne brugere, der er tildelt rettigheder til administration af dette, at oprette, tilpasse, gemme, slette og anvende skabelonerne.

Mulighed for at eksportere data til bl.a. Excel, Word, PDF og Statens BI.

Med Casewhere Tilskudsadministration får du:

  • Mulighed for etablering af separate web sites (worker sites) med separat sikkerhed
  • Den transaktionsbaserede arkitektur betyder, at alt bliver logget og aldrig slettet, hvilket bl.a. gør det muligt at køre frem og tilbage i tid
  • Mulighed for flytning af opsætninger på tværs af miljøer, fx test, preprod, produktion
  • Mulighed for at vælge mellem onprem eller cloud, da løsningen fungerer lige godt uanset, hvad du vælger. Løsningen er således også klar til drift hos Statens IT og indeholder i begge typer miljøer bl.a. værktøjer til driftsovervågning

Erfarne konsulenter

Globeteam har et helt hold af konsulenter, der står klar til at designe og implementere jeres digitale tilskudsplatform. 

I tæt dialog med jeres projektteam og forretning påtager vores erfarne projektledere, forretnings- og løsningsarkitekter sig hele ansvaret for projektet og sørger for, at I får en fremtidssikret systemunderstøttelse af jeres tilskudsadministration. Vi hjælper også gerne med de nødvendige integrationer til andre centrale systemer.

Casewhere Tilskudsadministration er udviklet af Globeteam på baggrund af mange års erfaringer med digitalisering og optimering af arbejdsgange i både stat, kommune og private virksomheder, og benyttes bl.a. af Den Statslige Kompetencefond og Parkeringsområdet i Købehavns Kommune.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler