Digital løsning til parkeringsområdet i Københavns Kommune

Skrevet af
Globeteam
Nyhed

Del indlæg

Globeteam har leveret en ny digital selvbetjeningsløsning for parkeringslicenser til Københavns Kommune

Djævlen ligger i detaljen, siges det. Det gælder også udstedelse af parkeringslicenser. Hvad der kan lyde som en simpel opgave, er i realiteten meget kompleks, da der er mange politisk bestemte regler på parkeringsområdet, som skal efterleves.

Sådan fungerer den nye parkeringsløsning

Globeteam har leveret den nye parkeringsløsning baseret på standardplatformen Casewhere. Der er over 15 tekniske integrationer indbygget i løsningen, som efter en borgers login med NemID trækker oplysninger fra bl.a. CPR-, CVR- og Motorregistret (DMR) for at sikre størst mulig automatisering og mulighed for straksudstedelse af parkeringslicenser.

I løsningens selvbetjeningsportal er det muligt at søge parkeringslicenser, periodekort og lignende parkeringsprodukter, og i langt de fleste tilfælde er det muligt automatisk at udstede licensen til borgeren eller virksomheden.

Løsningen kontrollerer fx, hvor mange parkeringslicenser der kan udstedes på en adresse (baseret på antal borgere med samme CPR-adresse) og tjekker, om ansøgeren har brugsret til køretøjet i Motorregisteret. Hvis de nødvendige betingelser er opfyldt, udstedes licensen med det samme, og ellers overgår den til manuel sagsbehandling.

Parkeringsløsningen er i høj grad konfigurerbar, således at kommunens administratorer selv kan stå for det løbende vedligehold.

Ud over køb af parkeringslicenser håndterer løsningen også modtagelse af betaling og klager over pålagte parkeringsafgifter.

Implementeringen af det nye system har haft den sideeffekt, at flere af de arbejdsgange, der tidligere skulle håndteres manuelt, nu kan klares digitalt.

Løsningen er implementeret gennem en agil proces i tæt dialog med kommunens projektteam, hvor teamet løbende har fået indblik i mulighederne med Casewhere-platformen. Dette har betydet, at løsningen er blevet optimeret til kommunens forretningsmæssige behov.

Andre læste også
29. november 2022
Sådan reducerer du risikoen for, at jeres SAP S/4HANA-projekt bliver forsinket
Overgangen fra ældre versioner af SAP til SAP S/4HANA er en opgave med højt strategisk fokus og stor betydning for forretningen.
Globeteams erfarne konsulenter rådgiver omkring IT-sourcing
15. november 2022
Understøtter jeres outsourcingkontrakt en agil udviklingsstrategi?
Stiger prisen på jeres outsourcingkontrakt pga. de høje elektricitetspriser? Så er det måske nu, I skal tage en dialog med leverandøren om at skrue op for agiliteten
9. november 2022
Morgenmøde: Risikerer din virksomhed store prisstigninger på jeres IT-leverancer?
Kom til morgenmøde den 24. november og få svar på, om jeres IT-leverandør har lov til at hæve prisen som følge af de stigende energipriser, og hvilke muligheder I i så fald har for at optimere kontrakten.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler