Om Globeteam

Digital løsning til parkeringsområdet i Københavns Kommune

Globeteam har leveret en ny digital selvbetjeningsløsning for parkeringslicenser til Københavns Kommune

Djævlen ligger i detaljen, siges det. Det gælder også udstedelse af parkeringslicenser. Hvad der kan lyde som en simpel opgave, er i realiteten meget kompleks, da der er mange politisk bestemte regler på parkeringsområdet, som skal efterleves.

Sådan fungerer den nye parkeringsløsning

Globeteam har leveret den nye parkeringsløsning baseret på standardplatformen Casewhere. Der er over 15 tekniske integrationer indbygget i løsningen, som efter en borgers login med NemID trækker oplysninger fra bl.a. CPR-, CVR- og Motorregistret (DMR) for at sikre størst mulig automatisering og mulighed for straksudstedelse af parkeringslicenser.

I løsningens selvbetjeningsportal er det muligt at søge parkeringslicenser, periodekort og lignende parkeringsprodukter, og i langt de fleste tilfælde er det muligt automatisk at udstede licensen til borgeren eller virksomheden.

Løsningen kontrollerer fx, hvor mange parkeringslicenser der kan udstedes på en adresse (baseret på antal borgere med samme CPR-adresse) og tjekker, om ansøgeren har brugsret til køretøjet i Motorregisteret. Hvis de nødvendige betingelser er opfyldt, udstedes licensen med det samme, og ellers overgår den til manuel sagsbehandling.

Parkeringsløsningen er i høj grad konfigurerbar, således at kommunens administratorer selv kan stå for det løbende vedligehold.

Ud over køb af parkeringslicenser håndterer løsningen også modtagelse af betaling og klager over pålagte parkeringsafgifter.

Implementeringen af det nye system har haft den sideeffekt, at flere af de arbejdsgange, der tidligere skulle håndteres manuelt, nu kan klares digitalt.

Løsningen er implementeret gennem en agil proces i tæt dialog med kommunens projektteam, hvor teamet løbende har fået indblik i mulighederne med Casewhere-platformen. Dette har betydet, at løsningen er blevet optimeret til kommunens forretningsmæssige behov.

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?