Digital løsning til parkeringsområdet i Københavns Kommune

Skrevet af
Globeteam
Nyhed

Del indlæg

Del på facebook
Del på linkedin

Globeteam har leveret en ny digital selvbetjeningsløsning for parkeringslicenser til Københavns Kommune

Djævlen ligger i detaljen, siges det. Det gælder også udstedelse af parkeringslicenser. Hvad der kan lyde som en simpel opgave, er i realiteten meget kompleks, da der er mange politisk bestemte regler på parkeringsområdet, som skal efterleves.

Sådan fungerer den nye parkeringsløsning

Globeteam har leveret den nye parkeringsløsning baseret på standardplatformen Casewhere. Der er over 15 tekniske integrationer indbygget i løsningen, som efter en borgers login med NemID trækker oplysninger fra bl.a. CPR-, CVR- og Motorregistret (DMR) for at sikre størst mulig automatisering og mulighed for straksudstedelse af parkeringslicenser.

I løsningens selvbetjeningsportal er det muligt at søge parkeringslicenser, periodekort og lignende parkeringsprodukter, og i langt de fleste tilfælde er det muligt automatisk at udstede licensen til borgeren eller virksomheden.

Løsningen kontrollerer fx, hvor mange parkeringslicenser der kan udstedes på en adresse (baseret på antal borgere med samme CPR-adresse) og tjekker, om ansøgeren har brugsret til køretøjet i Motorregisteret. Hvis de nødvendige betingelser er opfyldt, udstedes licensen med det samme, og ellers overgår den til manuel sagsbehandling.

Parkeringsløsningen er i høj grad konfigurerbar, således at kommunens administratorer selv kan stå for det løbende vedligehold.

Ud over køb af parkeringslicenser håndterer løsningen også modtagelse af betaling og klager over pålagte parkeringsafgifter.

Implementeringen af det nye system har haft den sideeffekt, at flere af de arbejdsgange, der tidligere skulle håndteres manuelt, nu kan klares digitalt.

Løsningen er implementeret gennem en agil proces i tæt dialog med kommunens projektteam, hvor teamet løbende har fået indblik i mulighederne med Casewhere-platformen. Dette har betydet, at løsningen er blevet optimeret til kommunens forretningsmæssige behov.

Andre læste også
Globeteam kan hjælpe jer med at leve op til det nye NIS2 direktiv
16. maj 2022
Nyt NIS2 direktiv skal sikre et højt ensartet niveau af cyber- og informationssikkerhed
EU har d. 13. maj 2022 opnået enighed om teksten til NIS2 direktivet, som derfor kan forventes at blive vedtaget inden for kort tid. Direktivet har fokus på at sikre tilgængeligheden af de samfundsvigtige tjenester.
Billede til illustration af gevinstrealisering, hvor dame høster frugt
14. februar 2022
Gevinstrealisering – behøver det være svært?
Ingen offentlige myndigheder er i tvivl om, at det er vigtigt at få værdi ud af sine projekter – men hvorfor lykkes man så sjældent med gevinstrealisering? Globeteam har nogle bud – og en vej frem.
Illustration af forandringer, brainstorm med post-its
8. februar 2022
Få strategien ud af PowerPointen og skab reelle forandringer
Det kan være svært nok i sig selv at få udarbejdet en strategi for en digital forandring, men det er ofte en endnu større udfordring at omsætte strategidokumentet (eller PowerPointen) til reelle forandringer i organisationen.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler