Globeteam

Casewhere

Teknologier

Hvad er Casewhere?

Casewhere er en konfigurerbar platform til digitalisering og automatisering af processer, som er udviklet af Globeteam på baggrund af vores mangeårige erfaringer med digitalisering og optimering af arbejdsgange i både stat, kommune og private virksomheder.

Casewhere håndterer den fulde arbejdsgang fra en borger eller virksomhed indsender en ansøgning eller indberetning => visitering af sagen og eventuel dialog med ansøger => sagsbehandling med afgørelse og endelig tilbagemelding til ansøger.

Men ikke nok med det. Casewhere har også en indbygget regelmotor, som giver mulighed for udstrakt automatisering af processerne. Ofte i kombination med anvendelse af data fra eksterne datakilder. Dette giver mulighed for at foretage hel- eller halvautomatisk sagsbehandling, som reducerer omfanget af manuel sagsbehandling – eller reducerer den til stikprøvekontrol.

Sammen med Casewhere tilbyder vi en lang række standard integrationer til bl.a. NemLog-in, CPR/CVR, Digital Post, ESDH, økonomisystemer, Data Warehouse, central logning (SIEM), geografiske lokationssystemer m.fl. Og Casewhere har en arkitektur, der gør det nemt at lave yderligere integrationer.

Casewhere er baseret på en hændelses-arkitektur, hvilket betyder, at der er fuld sporbarhed af alle transaktioner, der udføres, og dermed er det muligt at vise en let læselig ”sagslog” for brugerne.

Forskellige brugergrupper tilgår Casewhere-løsningen via forskellige såkaldte ”worker sites”, hvilket sikrer, at den enkelte brugergruppe kun har adgang til den funktionalitet og data, der er relevant for dem.

Læs her om Globeteams Casewhere Tilskudsadministration

Der er forskellige begrundelser for, at vores kunder vælger Casewhere – fx:

Casewhere integrerer med jeres eksisterende systemer og kan anvendes på arbejdsprocesser og systemer af meget forskellig karakter. Platformen kan implementeres bredt i organisationen eller på enkelte, afgrænsede processer. Det er nemt at udvide løsningen med nye arbejdsprocesser, efterhånden som behovet opstår, ligesom processer altid kan ændres, forfines og justeres. Med Casewhere er det derfor muligt at anvende den samme platform til meget forskellige forretningsløsninger. 

Se eksempler på, hvordan vores kunder anvender Casewhere

Casewhere Egovernment

Skræddersyede løsninger til det digitale Danmark

Danmark kan være ekstremt stolte af det, vi har opnået med eGovernment inden for de seneste årtier. Vi er på toppen af ranglisten med hensyn til innovation, digitalisering, gennemsigtighed og inklusion. Alt sammen noget, som vi understøtter med Casewhere.

Teknologier

Hvordan kan din virksomhed eller organisation få værdi af Casewhere?

Her er nogle eksempler på processer, hvor det giver mening at anvende Casewhere:

De forretningsmæssige fordele ved Casewhere afhænger selvfølgelig af de konkrete processer, men ofte vil det være:

Platformens store konfigurerbarhed gør det muligt at foretage såkaldt “rapid prototyping”, hvor man inden for kort tid kan konfigurere prototyper for en eller flere processer. Det giver et godt fundament for at træffe beslutninger og vurdere hvilke processer, der har størst potentiale.

Læs her om Globeteams tilskudsplatform: Casewhere Tilskudsadministration

Teknologier

Sådan kan Globeteam hjælpe jer

Globeteam kan hjælpe din organisation med at designe og implementere en end-to-end løsning til digitalisering af jeres sagsbehandling baseret på Casewhere.

I Casewhere-projekter er vores rolle dog ikke kun at implementere platformen rent teknisk. Vi tager oftest totalansvaret, hvor vores erfarne projektledere, forretningsarkitekter og løsningsarkitekter har en tæt dialog med jeres projektteam og forretning om gennemførelsen.

Nedenfor kan du se eksempler på kunder, som vi bistået i hele processen med at implementere Casewhere. Herunder afklaring af forretningsbehov og udformning af løsningsdesign.

Henrik Szokody - Globeteam
Henrik Gissel Szokody
Salgsansvarlig

Kan jeg hjælpe?

Vil du høre mere om, hvordan Globeteam kan hjælpe dig med at få værdi af Casewhere? Kontakt mig gerne på +45 4245 8797 eller hgs@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler