Cybersikkerhed

Cyber- og informationssikkerhed

Opnå en sikker og vellykket digital transformation med Globeteam

Den digitale omstilling er vækstmotoren i mange virksomheder. Men jo mere viden, der bliver delt, jo flere data, der bliver genereret, og jo flere processer, der bliver digitaliseret, desto mere sårbare bliver virksomheder – også overfor cyberangreb. Det er én af den moderne virksomheds største dilemmaer. I takt med at de gennemfører mere og mere af deres digitale transformation, eksponerer de sig i stigende grad for et hastigt voksende trusselsbillede. Hvordan håndterer man den komplekse sikkerhedsopgave?

I Globeteam reducerer vi kompleksiteten ved at zoome ind på den konkrete sikkerhedsudfordring i et konkret sikkerhedsprojekt. Virksomheder kan ikke løse alt på én gang. Det er der ikke tid, penge eller ressourcer til. Det handler om at gribe fat i det hjørne af den digitale transformationsproces, der giver mest forretningsværdi her og nu – således få igangsat en bæredygtig og risikobaseret modning af virksomhedens robusthed,  der understøtter virksomhedens langsigtede udvikling.

Centralt i Globeteams tilgang til cyber- og informationssikkerhed står et erfarent og tværfagligt hold af sikkerhedskonsulenter, der med et stærkt fælles værdigrundlag kan løse opgaver på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Den faglige forskellighed og -dybde danner afsættet for at opnå en dyb forståelse for organisatoriske, processuelle og tekniske problemstillinger, der blokerer for den videre modning og forretningsunderstøttelse. Flere af Globeteams konsulenter har frontlinjeerfaring fra Politi og efterretningstjenester samt bestredet centrale roller i virksomheders centrale risiko- og beredskabsorganisationer.

Vores fokusområder inden for cyber- og informationssikkerhed er:

 • Integreret risikostyring

  Sikkerhed er en balanceøvelse. Det nytter ikke noget at sætte ind med tiltag ét sted i forretningen, hvis den allokering af tid, penge og ressourcer samtidig øger risikoeksponeringen i andre og mere kritiske forretningsområder. Globeteam bistår med strategi, design, etablering og kontinuerlig optimering af virksomhedens risikostyring – herunder sammenkobling af den operationelle, taktiske og strategiske risikostyring såvel som kobling af den decentrale og centrale risikostyring. Dette i én integreret model.

 • Compliance

  Compliance-opgaven bliver i stigende grad vigtig for virksomheders evne til at skabe tillid til samarbejdspartnere og markeder i almindelighed. Efterlevelse af regulativer og lovgivning må dog aldrig være et mål i sig selv; compliance skal betragtes som et middel til at nå et balanceret niveau for risikostyring, for derigennem at opnå forretningsmæssig gevinstrealisering Globeteam hjælper med at fastlægge, planlægge, organisere og udarbejde interne retningslinjer for, hvordan virksomheder overholder de love og regulativer, de er underlagt, såvel som sikre et integreret samarbejde med den realiserede risikostyring – dette i èn styringsmodel.

 • Sikkerhedsarkitektur

  Som følge af digitaliseringsagendaen og den afledte kompleksitet, affødes behovet for at fastholde et overblik over sammenhænge ml. teknologier, processer og kompetencer, såvel som opstille samt tilsikre efterlevelse af sikkerhedsmæssige arkitektur-principper. Dette kalder på organisatorisk disciplin ’Sikkerhedsarkitektur’. En sammenhængende sikkerhedsarkitektur er en forudsætning for, at virksomheder kan arbejde fleksibelt med deres digitale værktøjer og fastholde en høj produktivitet, uden unødigt at eksponere virksomhedens aktiver. Globeteam bistår med at designe, implementere og realisere virksomheders mål for den samlede sikkerhedsarkitektur; dette på tværs af infrastruktur, data, applikationer, processer og mennesker.

 • Security Analytics

  Cybertruslens udvikling i hastighed og kompleksitet ændrer spillereglerne for risikostyring i virksomhederne. Virksomhedernes evne til at imødegå trusselsudviklingen såvel som være i kontrol med sin eksponering over tid er betinget af hvilken indsigt virksomheden har på ethvert givent tidspunktSecurity Analytics dækker over systemunderstøttet databerigelse, der har til formål at bearbejde store datamængder og gøre resultatet kognitivt tilgængeligt for organisationen der således gøres i stand til at handle rigtigt og rettidigt. Security Analytics beriger alle beslutningsprocesser i risikostyringssystemet, operationelt, taktisk som strategisk.

 • Security operations

  Det er gennem det daglige arbejde med hændelses-, sårbarheds- og trusselshåndtering, virksomheder fastholder kontrollen med sin eksponering. Den effektive kobling mellem identifikation, analyse og respons er kernen i operationel risikostyring, og det er netop dette begrebet ’Security operations’ dækker over. Globeteam kan hjælpe med strategi, design og kontinuerlig optimering af virksomhedens kerneprocesser indenfor hændelses-, sårbarheds- og trusselsstyring, for derved at gribe rettidigt ind med henblik på at inddæmme skadevirkning af et indgreb.

 • Krisestyring

  Når en krise opstår, er et kriseberedskab, som kompetent kan styre den kontrollerede gendannelse af teknik og processer omkring de vigtigste forretningsprocesser, en nøglefaktor for overlevelse eller i hvert fald for at undgå tab af for store værdier, anseelse, efterfølgende bødepålæg m.v. Globeteam hjælper med at planlægge, øve samarbejde, afprøve teknisk og håndtere krisescenarier som modsvarer aktuelle trusler. Derudover bistår vi virksomheder under igangværende sikkerhedskriser som rådgivere eller incident managers på strategisk og taktisk niveau.

 • Kompetenceudvikling

  I takt med at kompleksiteten af cybertrusler fortsat stiger, er der behov for nem, hurtig og kontinuerlig adgang til relevant og tidssvarende undervisningsmateriale, som kan hjælpe med at transformere nuværende IT-faglige ressourcer til også at besidde unikke kompetencer inden for cyber og informationssikkerhed

 

Stærkt hold af konsulenter inden for cyber- og informationssikkerhed

I Globeteam er vi mere end 40 sikkerhedseksperter, der arbejder med cybersikkerhed på højeste niveau. Sikkerhedskonsulenterne er nøje udvalgt på baggrund af deres specifikke kompetencesæt og erfaring med at opbygge, vedligeholde og udvikle sikkerhedsløsninger og sikkerhedsprogrammer.

Det unikke ved mange af Globeteams sikkerhedskonsulenter er, at de fleste har arbejdet i virksomheder eller organisationer, hvor de har haft trusselsbilleder og cyberangreb helt tæt inde på kroppen. At læse sig til en teoretisk forståelse af sikkerhed tåler ikke sammenligning med selv at have mærket ansvaret på egne skuldre, når image og omsætning er på spil.

Den dybe erfaring koblet med en stærk eksekveringskompetence gør, at Globeteams sikkerhedsydelser udmærker sig ved først og fremmest at levere konkret forretningsværdi. Vi spilder ikke vores kunders tid med at etablere sikkerhedsprogrammer, der favner alt for meget, ligesom vi heller ikke sælger produkter, der ikke er brug for. Vi fokuserer – i et tæt samarbejde med vores kunder – på de sikkerhedsudfordringer, der fylder mest her og nu, og så løser vi opgaven.

Globeteams kunder indenfor cybersikkerhed tæller virksomheder, organisationer, institutter og fonde af alle størrelser. .

Linkedin

For mere information, kontakt:
Gorm Grosen Christiansen
E-mail: gch@globeteam.com
Mobil: +45 3093 4757

Gorm Grosen Christiansen har haft en årelang og prominent karriere i sikkerhedsbranchen. Gorm er blandt andet tidligere cyberchef i Politiets Efterretningstjeneste (PET), og han har derudover også været IT-chef hos ATP og områdedirektør hos Deloitte.

Stay safe, start smart, temarække

Globeteam stiller skarpt på cybersikkerhed under temaet “Stay safe, start smart”.

Her kan du gennem fagligt inspirerende webinarer, dybdegående artikler, erfaringsudveksling og indblik i virksomheders daglige arbejde få hjælp og inspiration til at håndtere den komplekse sikkerhedsopgave.

Læs mere her om vores nye temarække

 

Se video med Gorm Christiansen

I videoen fortæller Gorm om sit syn på trusseludviklingen og om Globeteams forretningsområde inden for cyber- og informationssikkerhed.

 

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?