Globeteam

Digital Transformation

Henrik Szokody - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

digital transformation

Få succes med organisationens digitale transformation

Kom sikkert i mål med dine omstillingstiltag og få realiseret de ønskede gevinster for organisationen med en succesfuld digital transformation. Globeteam hjælper dig med at identificere, gennemføre og kvalitetssikre konkrete transformationsprojekter, gennem indsatsområder som bl.a. organisations- og procesanalyser, procesoptimering med automatisering og business intelligence.

Moderne organisationer er i stadig udvikling og under et kontinuerligt pres for at blive mere effektive, reducere deres omkostninger og forbedre kvaliteten – og digitalisering er næsten altid en helt afgørende ingrediens. Det kan imidlertid være vanskeligt at finde den optimale måde at gennemføre en digital transformation på. Tingene er ofte komplekse og sammenhængende, så man med en ændring et sted kommer til at påvirke andre steder utilsigtet og uhensigtsmæssigt. Ligeledes berører behovet og tiltagene ofte alle dele af en organisation – kerneforretningen, stabsfunktionerne og herunder også it-afdelingen.

Har du brug for at få transformeret din organisation og dine processer digitalt, eller oplever du, at dine digitaliseringstiltag fejler, og at der er behov for en særlig indsats for at bringe projekterne under kontrol og komme sikkert i mål, så kan Globeteam hjælpe dig. Og det er uanset, om der er tale om egentlige digitaliseringsprojekter i form af f.eks. it-implementeringer eller relaterede transformationstiltag, såsom omstruktureringer og kompetenceudvikling. Vi har kompetencerne. Både når udnyttelse af digitale muligheder er det centrale element i omstillingen, og når indsatsen vedrører nye strukturer i organisationen, nye samarbejdsmodeller mv.

Læs her, hvordan vi kan hjælpe jer i mål med digitale forandringer

At Globeteam som ét konsulenthus har kunnet bringe den pallette af kompetencer i spil i projektet, har haft stor værdi for os. Og så er de lykkedes med at gennemføre en total udskiftning af hele vores digitale infrastruktur ude i bilerne og i vores datacenter på mindre end 10 måneder midt i en global pandemi. Endda indenfor budgettet. Det er supergodt gået og meget tilfredsstillende.”

digital transformation

Indsatsområder, hvor Globeteam kan bidrage til en succesfuld digital transformation

Globeteams leverance afhænger af din præcise situation, men nogle af de hyppigst forekommende indsatsområder er:

digital transformation

En synlig og veldokumenteret transformationsindsats baseret på velafprøvede metoder

Uanset hvad transformations- eller omstillingsindsatsen handler om, tilstræber vi, at resultatet altid er synligt og veldokumenteret – en rapport, en ændret proces, en ny organisationsstruktur, en tydelig omkostningsreduktion, en klar business case osv. Resultat og dokumentation aftales, når indsatsen igangsættes.

Det er også muligt at fundere omstillingen i Globeteams Business Process Management-platform, hvor information om organisationen, processerne, digitaliseringsanvendelsen mv. gemmes og styres ét sted.
Du kan læse mere om vores BPM-platform her

Alle Globeteams ydelser leveres med udgangspunkt i dokumenterede og velafprøvede metoder. Eksempler på sådanne metoder er:

Derudover anvendes værktøjer til afrapportering og dokumentation (Word, Powerpoint) og eventuelt spørgeskemasystemer.

digital transformation

Gennemfør jeres digitale transformation i samarbejde med erfarne og kompetente management konsulenter

Ydelserne leveres af management konsulenter med 15-25 års erfaring fra andre projekter og organisationer. Der sammensættes et team til den enkelte opgave, som har alle de nødvendige organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer til at kunne levere en seriøs, gennemarbejdet analyse eller implementering af relevante digitale transformationstiltag.

Projekterne gennemføres i tæt samarbejde med dine egne folk. Det er afgørende for gevinstrealiseringen, at effektiviseringsindsatsen bliver forankret i din organisation.

CASE

Fælles fodslag og strategiske pejlemærker

Læs case om hvordan Danmarks Miljøportal i samarbejde med Globeteam har omsat en overordnet strategi til digitale pejlemærker og konkrete roadmaps for de kommende års systemudvikling.

Sekretariatet kan med handleplanerne bedre synliggøre værdien af arbejdet i Danmarks Miljøportal, og i de seks følgegrupper er strategien blevet dybt forankret i det daglige arbejde.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler