Globeteam

Kompetence-udvikling

Gorm Grosen Christiansen - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

sikkerhed

Løft vidensniveauet om cybersikkerhed med MITRE ATT&CK® og Immersive Labs platformen

Når det gælder cybersikkerhed, er det vigtigt for hele din organisation, at I er opdateret på trusler og nye angreb. Med et aktivt, online gamified læringsmiljø som Immersive Labs platformen sikrer I, at jeres investering udnyttes maksimalt og I vil som organisation føle jer bedre rustet til at tage kvalificerede beslutninger, der kan anvendes i virksomhedens overordnede strategi.

Arbejder du inden for feltet af cybersikkerhed, ved du, hvor vigtigt det er at følge anerkendte retningslinjer, når det gælder kompetencer inden for detektering og respons. Her overtrumfer MITRE ATT&CK® de mere traditionelle modeller, så som diamant-modellen og Lockhead Martin’s Cyber Kill Chain, som begge er meget stærke individuelle modeller, men mangler både teknisk dybde og truslen set fra aktørens perspektiv. Og lige netop det, at kunne se truslen fra aktørens side, kræver, at du kender aktørerne og forstår, hvordan de tænker og arbejder.

Med MITRE ATT&CK® kommer du hele vejen rundt. Du lærer at forstå, præcis hvordan hackerne foretager et angreb, startende med rekognoscering i det tidligste stadie af et angreb, helt frem til eksfiltrering af data og oprydning. ATT&CK opdeler angrebet i forståelige byggeblokke, så det er muligt at visualisere, hvordan en ondsindet fjende kan skaffe sig adgang til et netværk. Der er samtidig indbygget en facitliste over de forskellige modsvar for at mindske risici for et angreb, hvilket betyder, at har man ATT&CK forankret som en del af sin læringsproces, ved man præcis, hvor hullerne er, så man kan få dem lukket.

Læs mere om vores forskellige ydelser indenfor sikkerhed

sikkerhed

Immersive Labs som læringsplatform

Med accept af, at den traditionelle læringsmetode ikke fungerer, når det gælder cybersikkerhed, og at kravene til undervisningsmateriale er, at det er indholdsbaseret og relevant, set i forhold til det dynamiske trusselsbillede tilbyder Globeteam derfor muligheden for at løfte vidensniveauet ved at gøre brug af mål- og rollebaseret træning, der afspejler virkelige scenarier og alt, hvad der dertil kræves for at accelerere arbejdsstyrken med evnerne og interessen i cybersikkerhed.

Platformen som Globeteam tilbyder, kommer fra britiske Immersive Labs og er pakket med indholdsbaseret cybersikkerheds-træning, som er mappet direkte med taktikker og tekniker i MITRE ATT&CK® rammeværktøj. Globeteam hjælper med opstarten og med at sikre, monitorere og måle fremgangen og skaber netop den læringsvej, der er behov for i den individuelle organisation. Er der behov for ekstra motivation eller særlige indsatser, kan vi assistere HR eller enkelte teams og afdelinger.

sikkerhed

Immersive Labs platformen er:

Maksimér engagementet med udfordringsbaseret angrebsscenarier for både hold og individuelle med en unik tilgang, der tester din organisations modenhed og viser arbejdsstyrkens parathed i forhold til det dynamiske trusselsbillede. Følg det hele i et fælles Leaderboard, der opfordrer til sund konkurrence mellem alle.

Mål kompetenceniveauet, få indsigt i egen risikoprofil ud fra manglende viden og lav sikkerhedsstrategien ud fra den opnåede indsigt. Resultatet måles op imod MITRE ATT&CK®, en anerkendt industristandard indenfor cybersikkerhed.

Tilgængelig 24/7 fra en hvilken som helst browser og enhed, der giver mulighed for at gennemføre øvelser, uden at tænke på fysisk lokation. Alle operativsystemer, nødvendige værktøjer og applikationer er stillet til rådighed på platformen.

Lær om brugen af værktøjer og brug den tilegnede viden til at løse udfordringer baseret på virkelige hændelser og den seneste threat intelligence, som eksempelvis Zero Login og lignende zero-day angreb. Tilegner man sig relevant viden i takt med trusselsbilledets dynamik, står man vidensmæssigt mere robust, når hændelsen indtræffer.

sikkerhed

Crisis Sim - kriseledelse er en kampsport

For at kunne håndtere en krise er det utrolig vigtigt, at virksomheden er gearet til at lave et temposkifte. Et sådant temposkifte er kun muligt, hvis alle ved, hvad de skal. I elitesport, hvor en holdindsats er afgørende, bruges der utrolig meget tid på at udvikle ”playbooks” og træne de forskellige opstillinger og ”spil” for at imødegå de scenarier, man ønsker at kunne håndtere.

Det gøres af en årsag. Ligesom i sport, hvor træningen simulerer virkeligheden, så man kan afprøve sine muligheder og opdage svagheder ved mulige opstillinger, kan vi andre også drage stor nytte af at træne gennem simuleringer.

Derfor introducerer Globeteam Immersive Labs Crisis Sim, som et supplerende værktøj til jeres arbejde med at forberede jer på kriser, fintune jeres beredskabsplaner og optimere jeres risikostyring.

Alle disse spørgsmål og flere til, er helt naturlige, hvis man ikke har trænet kriseledelse og krisehåndtering.

sikkerhed

You fight as you train

Beredskab overfor og forberedelser til de mange scenarier en virksomhed kan blive ramt af på baggrund af en risikovurdering, kræver, at det øves. Det er kun gennem øvelse, at man afdækker svagheder i planen eller behov for yderligere planlægning. I sidste ende giver det en tryghed i, at kriser kan håndteres, når man er forberedt.

En øvelse giver mulighed for at afdække svagheder eller bevise organisationens/kriseteamets robusthed. Når man benytter Crisis Sim kan der øves helhedsorienteret på tværs af kloden, over længere tid eller i realtid og forgreninger i en samlet øvelse. Platformen har mange muligheder fra det helt simple til det utroligt komplekse miljø med en række forskellige parametre og elementer.

Kontakt Globeteam, hvis du vil høre mere om platformen, og hvordan I et trygt miljø kan blive udfordret og teste teamets færdigheder. Du kan også downloade optagelserne fra vores webinar i samarbejde med Immersive Labs, hvor du kan få en introduktion af Crisis Sim og lytte til paneldebatten. 

Webinar: "You Fight as You Train" 

Globeteam og Immersive Labs invitererede til interaktivt webinar om kriseledelse, hvor vi gennem en case i Crisis Simulation udfordrede både dagens panel og deltagerne ift. de valg, der tages undervejs i “krisen”. 

I panelet sad: Tormod Christensen (tidligere Vicepolitiinspektør i Rigspolitiet), Søren Bank Greenfield (CISO i Sundhedsdatastyrelsen) og René Jacobsen (Senior rådgiver i Globeteam).

 

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler