Globeteam

Enterprise Content Management

Henrik Fedder - Globeteam

Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere

ECM & ESDH

Få fuld udbytte af jeres Enterprise Content Management platform

Digitalt samarbejde, automatisering og ensartede processer er nøgleordene, hvis du vil opnå effektivisering med Enterprise Content Management (ECM) og ESDH (Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering).

Alle myndigheder og virksomheder producerer enorme mængder af indhold og data. Det kan være dokumenter, kontrakter, sager, regneark, e-mails, fakturaer, formularer, marketingmaterialer og meget mere. Men hvordan griber du det an, når I har besluttet, at al indhold skal digitaliseres, organiseres og gøres tilgængeligt for alle, så I kan effektivisere jeres arbejdsgange og samarbejde på tværs i virksomheden?

Som eksperter i ECM/ESDH og med masser af praktisk erfaring i at få de omkringliggende systemer integreret i det daglige arbejde, ved vi hos Globeteam, hvordan man får sat strøm til processer og genbrugt data til digitalisering og effektivisering af arbejdsgangene. Det handler om at udnytte og revitalisere brugen af jeres eksisterende ECM/ESDH-software og de øvrige systemer, der er helt uundgåelige i vores dagligdag og de mange typer af arbejdsgange og forretningsprocesser, der er mere eller mindre digitaliseret og automatiseret.

ECM & ESDH

Jeres IT-investeringer skal give afkast

Der bliver brugt rigtig mange penge på indkøb af software til digitalisering. Det være sig dokumenthåndtering, sagsbehandling, dokumentskabeloner, procesoptimering, portaler, formularer, integrationer og input/output management eller fagspecifikke systemer til f.eks. understøttelse af tilskudsadministration, kontrakt håndtering, kunderelationer osv. Ofte ser vi, at de mange IT-systemer ikke er indkøbt ud fra et helhedsperspektiv, men ud fra en række isolerede problemstillinger. Og ofte uden viden om hvad der allerede eksisterer af platforme/løsninger i organisationen, eller hvilke kapabiliteter de besidder.

Vi faciliterer en proces, hvor jeres kompetencer udnyttes i et samspil

I bund og grund handler det for os om at få udnyttet potentialet i jeres platforme og systemer, for i samspil med jeres faglige kompetencer at få lavet de rigtige forbindelser imellem systemerne, så de understøtter organisationen bedst muligt.

Det er faktisk ikke så svært – men det kræver selvfølgelig, at man ser det lidt ”udefra og ind”, har en masse viden om software-platforme, og ved hvad de kan – og det gør vi!

Hos Globeteam har vi forskellige ydelser til at få startet ”ketchup effekten”, hvad angår digitalisering af jeres processer og arbejdsgange og få udnyttet det oplagte potentiale hos jer. De kan stå alene eller leveres i en sammenhæng, men de trækker alle på den brede ydelsespalette fra vores ECM-konsulenter og de øvrige konsulenter, vi har i Globeteam.

ECM & ESDH

Hvordan kan Globeteam hjælpe jer?

Det kan være helt umuligt at overskue organisationens mange IT-systemer og holde sig opdateret på de muligheder, de indeholder. Derudover ligger dette arbejde sjældent èt sted i organisationen. Måske er der kun kernekompetencer på den enkelte platform og ingen tværgående tiltag eller kompetencer.

Globeteam kan hjælpe med at få det nødvendig overblik og få bygget bro imellem systemerne.

Med vores palette af ECM-ydelser kan vi hjælpe jer med at besvare spørgsmål som:

GLobeteam

Vores Enterprise Content Management ydelser

Vores ECM Assessment er en ydelse, som sikrer, at vi får alle perspektiver og relevante platforme i organisationen med i vurderingen og løsningsdesignet til den konkrete problemstilling.

Vores erfaringer med ECM-platforme som WorkZone, P360, Opentext og de mange tilknyttede systemer så som Omnidocs, Templafy, DCR Solutions, Microsoft 365, portal- og integrationsløsninger sikrer jer, at vi når hele vejen rundt.

Vi har udviklet en no-nonsense tilgang til hurtig og effektiv afprøvning af løsningsdesign. Det betyder, at vi sammen med jer, kan scope, planlægge og implementere en løsning på en konkret problemstilling på basis af jeres eksisterende platforme og systemer. Det er ofte nok med få ugers arbejde, hvor vi med daglig demo og dialog sammen sikrer, at vi når målet.

Som eksperter i de to platforme: Omnidocs og Templafy, kan vi hjælpe med at få digitaliseret dokumentproduktionen. Vi udnytter eksisterende data optimalt og arbejder både med fuldautomatisk og brugerinvolverende dokumentskabelse, på basis af data, regler og fraser.

Vi har stor succes med at tilrettelægge og levere kontekstbaseret undervisning til ledere, administratorer, superbrugere og slutbrugere – både fysisk og virtuelt.

Vores konsulenter ser en helt anden forståelse hos brugerne, når undervisningen og materialet er baseret på den konkrete forretning og de problemstillinger, der arbejdes med i dagligdagen.

Vores fokus er at få aktiveret de muligheder, der ligger i de eksisterende platforme, når organisationens processer skal digitaliseres og automatiseres. Vi har erfaring med og gode eksempler på integrerede ECM- og BPM-løsninger. Ligeledes har vi specialister til den organisatoriske implementering. Vi kan således sikre mest mulig udbytte af digitaliseringen, såvel organisatorisk som teknisk.

Læs mere om Globeteam’s ydelser på Procesoptimerering, Business Process Management, Organisatorisk forandring samt Kunstig intelligens og machine learning.

I dag kan mange ECM/ESDH-platforme konfigureres og tilpasses til de fleste forretningsbehov – helt uden kode! Det er bare de færreste kunder, der ved det. Og software leverandøren har måske solgt platformen ind til et specifikt behov.

Vi kan hjælpe med at ”bygge” forretningsspecifikke løsninger til f.eks. Contract Lifecycle Management, Tilskudsadministration, Human Resource eller Facility Management, og vi kan gøre det i allerede indkøbte systemer.

Langt de fleste ECM/ESDH-platforme har mulighed for personlige eller enhedsspecifikke dashboards og rapporter. Vores ECM-konsulenter har lang erfaring og viden om, hvordan disse kan opbygges. Globeteams BI-specialister kan bistå jer med opbygning af: BI-arkitektur, interne BI-kompetencecentre, GDPR, strategi, governance og undervisning.

Vi har opbygget et komponentbibliotek til optimering og automatisering af processer i ECM/ESDH-platforme og de tilhørende IT-systemer. Det er f.eks. byggeklodser til Omnidocs og WorkZone, som gør det muligt at automatisere dokumentproduktion eller hændelser i et workflow.

Erfarne Enterprise Content Management konsulenter

Globeteams ECM-specialister arbejder alle med Enterprise Content Management som deres helt store passion. De kommer fra softwarevirksomheder indenfor domænet med en baggrund som udvikler, implementeringskonsulent, løsningsarkitekt eller som leder af virksomheden, og kan rådgive din virksomhed om alt fra strategi til valg af platform og implementering.

Fælles for dem alle er, at de har arbejdet i virksomheder eller organisationer, hvor de har udviklet og implementeret ECM/ESDH-platforme hos kunder. De ved, hvor svært det kan være for organisationen at få udnyttet alle muligheder i platformen alene og i endnu højere grad, hvor svært det er at få etableret og udnyttet mulighederne i samspillet med de øvrige systemer, som allerede eksisterer hos kunden. Det vil vi gerne lave om på!

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler