Globeteam

Har I en AI-strategi?

AI & data

En AI-strategi kobler forretningsbehov med teknologiske muligheder

Den største forskel på at implementere en AI-løsning baseret på de nye generative AI-værktøjer som ChatGPT og på at implementere stort set al anden teknologi er den hastighed, hvormed man kan skabe de ønskede forandringer. Når man bruger generativ AI, skal den teknologiske platform, der skal drive forandringerne, ikke først kravspecificeres, udvikles og testes. Løsningen findes allerede – klar til at kaste sig over et væld af forretningsudfordringer.

Med den form for speed i implementeringsprocessen er det ekstra vigtigt at have og følge en AI-strategi. For hvis I ikke er skarpe på, hvilke gevinster I ønsker at hente hjem ved hjælp af en AI-løsning, risikerer I at bruge alt for meget tid og alt for mange penge på at forfølge sideprojekter uden strategisk betydning for kerneforretningen.

Globeteams tilgang til AI-strategi

Ethvert AI-projekt er unikt fra virksomhed til virksomhed. Men Globeteams AI-strategiske leverancer følger typisk en fast struktur med afdækning af en række centrale områder:

Vision og mål

Vi indleder processen med en workshop, hvor jeres øverste ledelse deltager. Det er vigtigt at få indarbejdet topledelsens ønsker i jeres AI-strategi, så implementeringen af de praktiske værktøjer har en indbygget ledestjerne. Sammen med ledelsen formulerer vi visionen, de strategiske forretningsmål og AI-pejlemærker, som tilsammen fungerer som et prioriteringsværktøj, når der på et senere tidspunkt kommer ønsker fra forretningen. Hvis forslagene flugter med AI-visionen, kan de komme i betragtning; hvis ikke, skal forslagene nedprioriteres.

Løsning og teknologi 

Med AI-visionen på plads kan I kigge på, hvilke konkrete AI-anvendelser, løsninger og understøttende AI-værktøjer der kan bruges til at indfri jeres strategiske målsætninger. Sammen med forretningsenhederne identificerer vi en række AI-anvendelser, hvor AI-værktøjerne enten out-of-the-box eller med integration til eksisterende data og systemer kan levere de ønskede fordele. Det er oplagt, at man ikke kan definere alle de relevante løsninger fra starten af. Men man kan sætte en retning og vælge nogle oplagte løsninger.

Med tiden kan AI-mulighederne blive rullet ud i organisationen, og det kan føre til nye ideer til AI-anvendelsen. Når man har fået erfaringer med AI, kan egentlige signaturprojekter defineres. Det er projekter, som for alvor kan ændre forholdene i organisationen eller i markedet.

Selve valget af teknologier vil højst sandsynligt inkludere brugen af generativ AI. Men AI er som bekendt også andet og mere end generative sprogmodeller – det kunne være brugen af sensorer til automatiseret dataindsamling og efterfølgende bearbejdning i et AI-tool eller AI-analyseværktøjer til prognoseberegninger. Inden for generativ AI kan Globeteam levere forskellige former for AI-projekter baseret på f.eks. Microsoft 365 Copilot, en egenudviklet AI platform eller begge i kombination.

Nødvendige indsatser

Når I ved, hvor I vil hen med AI, og hvilke løsninger og teknologier der skal etableres, er det tid til at kigge på de øvrige indsatser og tiltag, der skal til, for at implementeringen kan lykkes, og gevinsterne kan realiseres. Her giver det ofte mening at kigge på elementer såsom finansiering, organisatorisk implementering, uddannelse, forandringsledelse og måske governance, som bl.a. beskriver, hvordan løsningerne skal rulles ud, og hvordan nye ideer skal opsamles og prioriteres.

Et vigtigt element i den organisatoriske implementering er den lokale forankring, hvor vi ofte hjælper organisationerne med at etablere AI Champions i afdelingerne med ansvar for at drive engagement og medarbejderinvolvering, hjælpe til med afholdelse af workshops, kurser og webinarer, opsætning af e-læringsprogrammer m.m.

Risikominimering

Som i ethvert andet teknologiimplementeringsprojekt skal risici afdækkes ved brugen af AI. De særlige forhold, der gør sig gældende for AI (risikoen for hallucinationer, frygten for at blive overflødig, overholdelse af EU’s AI-forordning mv.) skal vurderes, og tiltag for minimering af de identificerede risici skal identificeres. Der skal også kigges på den nødvendige it-sikkerhed, hvor vi gennemgår risikobilledet sammen med jer og kommer med konkrete forslag til sikkerhedstiltag.

Roadmap

Som den afsluttende del af et AI-strategiforløb runder vi af med at samle alle de identificerede tiltag fra de ovenstående faser i et roadmap for implementeringen af AI i jeres organisation. Roadmappet indeholder typisk flere spor og en overordnet tidsplan. På den måde har I en plan for arbejdet i den kommende periode, og det bliver tydeligt, hvad det kræver for at komme i mål med AI.

Læs også om vores øvrige leverancer inden for AI og data

Jesper Vraa Nielsen - Globeteam
Jesper Vraa Nielsen
Forretningskonsulent

Kan jeg hjælpe ?

Vil du høre mere om, hvordan Globeteam kan hjælpe jer med at udarbejde en AI-strategi? Kontakt mig på tlf. +45 2362 6962 eller jvn@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler