Globeteam

En cloud strategi sætter retningen for jeres videre digitaliseringsrejse

cloud

Jeres ønsker og krav til øget digitalisering skal udtrykkes i en gennemarbejdet cloud strategi

Omkostningsbesparelser. Time to market. Øget konkurrenceevne. Funktionelle fordele. Et sikkerhedsboost. Der kan være mange årsager til at lægge et nyt system i skyen eller optimere et eksisterende. Globeteam hjælper med at forankre jeres forretningsformål i en cloud strategi, der fungerer som afsæt for business cases, teknologiske roadmaps, ledelsesprogrammer og den vigtige gevinstrealisering.

Det kan i teorien lyde selvindlysende, men i virkelighedens verden er det langt mere komplekst. Fastlæggelsen af en cloud strategi, før man går i gang med at lægge nye eller flere data i skyen, er langt fra normen. Mange virksomheder fortaber sig tidligt i snakke om valg af teknologier, platforme og driftsmodeller og kommer derfor til at nedprioritere den indledende behovsafklaring.

Manglen på indledende strategiarbejde risikerer at hjemsøge organisationen på et senere tidspunkt. Der kan nemt opstå forståelses- og kommunikationskløfter mellem topledelsen, de enkelte forretningsområder og it-afdelingen, når der ikke er bred enighed om, hvorfor man rent faktisk ønsker at investere mere i skyen.

cloud

Globeteam rådgiver om cloud strategi

Globeteams konsulenter træder ind i cloudprocessen som brobyggere mellem den it-afdeling, der skal få teknikken til at virke, de ledere der ønsker at accelerere digitaliseringen af et forretningsområde, og den brugerorganisation der skal tage forandringerne til sig.

Gennem interviews og workshops analyserer vi virksomhedens motivation for at accelerere eller optimere brugen af cloud-ressourcer. Typiske indgangsvinkler er manglende konkurrenceevne, forældede systemer, øgede sikkerhedsrisici eller nye muligheder for at anvende data. Når analysen er lavet, hjælper vi med at lægge en cloud strategi, der definerer vejen frem i en prioriteret rækkefølge af indsatser.

Ofte skal et nyt cloud-projekt implementeres i et hybridt setup, hvor on premise-it og cloud-ressourcer indgår i en overordnet it-strategi, der skal understøtte forretningens krav og behov på kort og lang sigt. Den form for planlægning forudsætter et dybt kendskab til teknologilandskabet kombineret med generel forretningsforståelse.

Læs mere om cloud og vores øvrige cloud ydelser her

cloud

Gevinstrealiseringen er central

Selvom en it-afdeling, en juridisk enhed og en forretningsansvarlig kan anskue et cloudprojekt fra hvert sit verdenshjørne, kan parterne som regel finde hinanden i den forventede gevinstrealisering. Globeteam hjælper med at omsætte de til tider abstrakte forretningsformål til konkrete projektplaner, hvor det bliver klart, hvem der skal gøre hvad for at høste de ønskede gevinster.

Med projektplanen og et cloud roadmap i hånden sammensætter vi et team bestående af tekniske ressourcer, projektledere og forretningskonsulenter, som bistår virksomheden undervejs i forløbet. Teamet afspejler Globeteams bredde som konsulenthus og dækker over alle de kompetencer, der er brug for til at drive et cloud-projekt.

cloud

Governance og cloud sikkerhed

Globeteam hjælper også med at bygge en governance-struktur, så I ikke drukner i ad hoc-opgaver, men kan følge en struktureret plan for overvågning af miljøet, implementering af nye realeases, håndtering af integrationer osv. Vi hjælper med at analysere organisationens kompetenceniveau for at blive klogere på, hvilke medarbejderprofiler der er brug for, om der er roller og ansvarsområder der skal redefineres, om der er brug for opkvalificeringer eller nyansættelser m.m.

Når man arbejder med clouden, handler det ikke kun om at få fuld effekt af de løsninger, man har implementeret, men også om at hæve blikket og få øje på de muligheder, der venter rundt om hjørnet. Nye datakilder, ny funktionalitet og nye teknologier dukker hele tiden op og giver anledning til løbende tilpasning af jeres cloud strategi, så den matcher jeres behov og ønsker.

Vi hjælper med at få det store overblik over standardsystemer, nicheprodukter og tilhørende services i skyen, så I kan følge med i udviklingen og løbende indarbejde nye indsigter i jeres arbejdsgange, ledelsesrapporter og beslutningsprocesser.

Læs mere om cloud og vores øvrige cloud ydelser her

Jesper Vraa Nielsen - Globeteam
Jesper Vraa Nielsen
Globeteam principal

Kan jeg hjælpe ?

Vil du høre mere om, hvordan Globeteam kan hjælpe jer i mål med cloud strategi og ledelse? Kontakt mig på tlf. +45 2362 6962 eller jvn@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler