Globeteam

Forretningen får saft og kraft fra en toptrimmet cloud infrastruktur

cloud

Komponenterne i jeres cloud infrastruktur og arkitektur er de tekniske byggeklodser, der skal bringe jer sikkert og effektivt ind i fremtiden

Mixet af leverancemodeller i skyen, on premise og en blanding heraf har gjort it-understøttelsen af moderne virksomheder teknisk udfordrende. Globeteam hjælper med at designe, bygge og kontrollere en cloud infrastruktur, der kan møde jeres forretningsbehov i den besværlige, hybride overgangsfase.

Hvilke data, enheder, systemer, forretningsapplikationer og øvrige teknologiske komponenter skal indgå i jeres it-landskab? Hvordan skal de designes og bygges? Hvordan binder I infrastrukturen sikkert og effektivt sammen på tværs af kontorarbejde, hjemmearbejde og mobilt arbejde? Hvordan rammer i de rigtige balancer mellem on premise, cloud native og hybrid it, når interne og eksterne faktorer hele tiden ændrer sig og sætter jeres digitaliseringsrejse i et nyt perspektiv?

Det er nogle af de spørgsmål, der udfordrer virksomheder og gør etableringen og driften af en cloud infrastruktur til en kompleks opgave.

cloud

Hegnspælene i jeres cloud infrastruktur

I Globeteam hjælper vi jer med at finde den rigtige indgangsvinkel til jeres cloud infrastruktur projekt. Typisk ved at matche forretningens krav og ønsker op imod en ydre rammesætning. Den rammesætning vil ofte bestå af brancheregulativer, lovgivning, standarder og lignende. Det er de tekniske hegnspæle, der markerer, hvad jeres virksomhed skal forholde sig til for at være compliant.

I samme forbindelse bruger vi CIA-princippet – Confidentiality, Integrity og Availability – til at definere jeres sikkerhedspolitikker: Hvordan beskytter I jeres data mod læk, tab og angreb (Confidentiality)? Hvordan sikrer I en høj datakvalitet, så I kan stole på jeres data (Integrity)? Hvordan sørger I for, at jeres data kan udveksles på tværs af brugere, systemer, applikationer og netværk (Availability)? Princippet fungerer på den måde, at hvis en forretningsproces bliver kategoriseret med en høj CIA-score, stiller det tilsvarende høje sikkerhedskrav til infrastrukturen, mens en forretningsproces kategoriseret med en lav CIA-score ikke behøver at blive beskyttet efter samme standarder.

Når dette indledende arbejde er på plads, fokuserer vi på opbygningen og integrationen af de enkelte komponenter i jeres cloud infrastruktur.

Læs mere om cloud og vores øvrige cloud ydelser her

cloud

Cloud governance

I har brug for en governance-struktur og et administrationslag, der kan fungere som jeres styringsværktøj. Det er et spørgsmål om at klargøre jeres it-miljø til en hverdag, hvor jeres medarbejdere nemt og hurtigt kan tilgå de data og systemer, de har brug for, samtidig med at I har fuld kontrol over miljøet, så I minimerer risikoen for angreb, datatab og nedbrud.

It-governance på en cloud eller hybrid cloud infrastruktur er en væsensforskellig opgave sammenlignet med opbygningen af governance-modeller i et traditionelt datacenter. Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) og Infrastructure as a Service (IaaS) har gjort det attraktivt at leje software, infrastruktur og services i leverancemodeller bygget til høj performance og hurtig skalering.

Globeteam hjælper med at designe tværgående styringsmodeller, der kan bringe det bedste fra forskellige verdener i spil, ligesom vi også laver review af eksisterende governance-modeller med henblik på at effektivisere og optimere proceshåndteringen.

Det siger vores kunder om samarbejdet:

Vi får en helt anden type drift. Jeg tør ikke gætte på, hvad det havde krævet, hvis vi selv skulle have investeret i de teknologier, vi får foræret gennem Azure. Dertil kommer, at vi ikke har en organisation med de kompetencer, der skal til. Det er mere fleksibelt og giver mere forretningsværdi for os at købe ind i Azure og bruge Globeteams eksperter til at få os sikkert i mål.”

cloud

Identitetsstyring, roller og rettigheder

Netværket skal sættes korrekt op, så det favner datacenteret, forskellige lokationer, eventuelle hjemmearbejdspladser og den cloud-platform, I har valgt. På baggrund af den indledende CIA-score bygger vi de nødvendige integrationer, så de overholder principperne i jeres sikkerhedspolitikker.

En stor del af et cloud infrastruktur projekt handler om identitetsstyring. Det skal for det første kun være autoriserede brugere, der får adgang til jeres netværk. Og det skal for det andet også håndhæves gennem fuldautomatiserede kontrolmekanismer, at den enkelte bruger, kun har mulighed for at tilgå de data og systemer, vedkommende har rettighederne til at tilgå. Vi benytter blandt andet Zero Trust-sikkerhedsprincipperne til at styre identiteter, roller og rettigheder i en multicloud-infrastruktur.

Læs mere om cloud og vores øvrige cloud ydelser her

cloud

Rightsizing-analyser i jeres cloud infrastruktur

En grundig gennemgang af jeres infrastruktur kan være en kærkommen lejlighed til at finde ud af, hvad I egentlig har indkøbt gennem årene. Med digitaliseringen og accelerationen af cloud-services, har det været nemt for de enkelte forretningsområder at indkøbe og forbruge it-ressourcer – nogle gange udenom de formelle kanaler og it-afdelingens vidende. Shadow it udgør en oplagt sikkerhedsrisiko, ligesom det kan være dyrt at købe it-ressourcer i skyen, som ingen har fuld kontrol over.

Globeteam foretager rightsizing-analyser, hvor vi sammen med jer gennemgår infrastrukturen, rydder op i ubrugte og uønskede licenser, og hvor vi også finder det rette niveau mellem efterspurgte og indkøbte it-ressourcer, så I ikke betaler for noget, der ikke bliver brugt.

Peder Lind Sørensen - Globeteam
Peder Lind Sørensen
Salgsansvarlig

Kan jeg hjælpe ?

Vil du høre mere om, hvordan Globeteam kan hjælpe jer i mål med cloud infrastruktur og arkitektur? Kontakt mig på tlf. +45 3074 7474 eller pls@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler