Kundecase

Danmarks Miljøportal bygger ny datamodel i Azure

Udfordring

Gammel databaseteknologi, uensartede dataprincipper og manuelle arbejdsgange besværliggjorde håndteringen af miljødata i Danmarks Miljøportal.

Løsning

Globeteam hjalp Danmarks Miljøportal med at bygge en ny datamodel i Microsoft Azure baseret på standardteknologi og klargjort til eksempelvis IoT og machine learning.

Resultat

Danmarks Miljøportals mange interessenter får flere muligheder for selv at arbejde med miljødata, de får hurtigere og nemmere adgang til data, og de får et mere solidt beslutningsgrundlag, fordi datavalideringen er mere robust i den nye cloud-arkitektur.

Reducering af omkostninger og ny governance-struktur i Azure

Globeteam har hjulpet Danmarks Miljøportal med at bygge en moderne datamodel i Microsoft Azure. Effekten af den nye platform skal måles i hurtigere arbejdsgange, højere datakvalitet og et mere solidt beslutningsgrundlag for de mange interessenter, der bruger miljødata til blandt andet at udvikle politik og vedtage ny lovgivning.

Med tudsegamle databaser og programmeringssprog, løbende systemknopskydninger og andre åbenlyse risikofaktorer, kan man roligt sige, at Danmarks Miljøportal indtil for nylig stod på en brændende digital platform. Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab ejet af staten, kommunerne og regionerne, der har til formål at understøtte den digitale natur- og miljøforvaltning i Danmark og samtænke klimatilpasninger med eksempelvis udtagning af landbrugsareal og grundvandsbeskyttelse.

For at modernisere digitaliseringen af området for overvågning og analyse af overfladevandmiljøet søsatte Danmarks Miljøportal derfor VanDa-programmet. VanDa-programmet indeholder flere elementer, der bliver gennemført i forskellige faser. Seks gamle fagsystemer, der blandt andet indeholder historiske data helt tilbage fra 1900-tallet, er hidtil blevet samlet og lagret i Overfladevandsdatabasen (ODA) under Aarhus Universitet. Data i ODA-platformen er med VanDa-programmet migreret over i et helt nyt fælles fagsystem, der bygger på moderne arkitekturprincipper med brug af standard Microsoft Azure-komponenter.

Automatiserede flows og høj kvalitetssikring

Danmarks Miljøportal har gennem dataprojektet fået hjælp af Globeteams it-arkitektureksperter til at migrere data fra ODA-platformen og bygge den ønskede datamodel i Azure. Med en mere robust og fremtidssikret it-understøttelse forventer Nils Høgsted, sekretariatsleder i Danmarks Miljøportal, at kunne høste store fordele.

“For det første får Miljøstyrelsen mulighed for at arbejde med data på en mere automatiseret måde, ligesom de også nemmere kan kvalitetssikre deres data. Begge dele kommer til at give et bedre og hurtigere beslutningsgrundlag for det politiske system, når der eksempelvis skal udpeges sprøjtefri områder eller udarbejdes vandplaner, landbrugspakker og regler for spildevandsudledning.

For det andet giver det også virksomheder, borgere, lystfiskere, lodsejere, landbruget og andre interessenter flere muligheder for selv at arbejde videre med de data, vi stiller til rådighed. Blandt andet fordi vi nu udstiller data på en langt mere ensartet måde, end vi gjorde tidligere,” siger Nils Høgsted.

Som et helt konkret eksempel på dobbeltgevinsten i at etablere automatiserede dataflows med en højere indbygget kvalitetssikring har VanDa-programmet digitaliseret alle laboratorieanalyser af vandprøver. Så i stedet for at bruge uger på manuelt at sende prøver frem og tilbage mellem forskere og et laboratorium bliver alle arbejdsgange nu digitaliseret og systemunderstøttet, hvilket forkorter den samlede proces betragteligt og sikrer en mere robust validering af data.

Fremtidssikret datamodel i Azure

Ved på sigt at slukke for de seks gamle databaser og ODA-platformen og ved at udvikle VanDa og andre nye databaser efter ensarterede Azure-principper forventer Danmarks Miljøportal i fremtiden at håndtere færre supportsager og minimere deres samlede it-vedligeholdelsesomkostninger. Derudover bygger VanDa på en event-baseret arkitektur i Azure, så platformen er klargjort til at skalere til tusindvis af transaktioner i sekundet.

“Det er ikke noget, der sker i morgen, men det er relevant, når vi i fremtiden skal kunne understøtte IoT-enheder, machine learning eller andre nye teknologier. Det er jo den fleksibilitet, man får, når man anvender Microsofts standardkomponenter. Det giver en mulighed for at opgradere eller udskifte noget i løsningen meget hurtigt,” siger Nils Høgsted.

Stor Azure-ekspertise

For Globeteams konsulenter har VanDa-projektet krævet, at de satte sig grundigt ind i et tungt fagområde, før de kunne bygge den rigtige datamodel i Microsoft Azure. Men den opgave er blevet løst til stor tilfredshed.

“Globeteams konsulenter har været super skrappe til at styre projektet og håndtere udviklingsopgaven i Azure. Sammenlignet med andre konsulenter, jeg har arbejdet med, vil jeg tro, at Globeteam fik løst den samme opgave dobbelt så hurtigt, fordi de kender Microsoft Cloud så godt. Der har hele vejen igennem projektet været en høj kvalitet i deres leverancer,” slutter han.

Peter Langvad - Globeteam
Peter Langvad
Salgsansvarlig

Kan jeg hjælpe?

Vil du høre mere om, hvordan Globeteam kan hjælpe dig med en lignende løsning, så kontakt mig gerne på +45 3086 4343 eller pl@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler