Globeteam

Cloud readiness framework

cloud

Få vurderet jeres parathed til cloud - med Globeteams gennemprøvede framework

Globeteam benytter et gennemprøvet cloud readiness framework til vurdering af en organisations modenhedsniveau ift. anvendelse af cloud. Vi foretager en detaljeret analyse af alle relevante forhold, der bør indgå i jeres beslutning om brugen af cloud. Hvad end I har et konkret forretningsbehov eller ønsker et roadmap mod en mere strategisk anvendelse af cloud.

Globeteams framework er udviklet, anvendt og valideret igennem mere end 5 år og har været brugt ved cloud migrering og strategisk transition af flere af Danmarks største cloud-installationer. Bl.a. hos Danmarks Miljøportal, som med en gradvist mere avanceret brug af cloud har reduceret omkostninger og time-to-market ved udvikling af nye slutbrugerløsninger og gjort det nemmere at få adgang til de værdifulde data, der ligger gemt i miljødatabaserne. Læs case med Miljøportalen her

Vi har også udviklet et særskilt framework til teknisk migrering af on-premise applikationer til cloud, som du kan læse mere om her

Læs mere om cloud og vores øvrige cloud ydelser her

cloud

Det får I med analysen

Vores erfaring er, at en fuld transition til cloud er en proces, der tager tid. For at opnå succes er det vigtigt, at processen løbende kan tilpasses organisationens omskiftelige behov og inddrage den læring, som I opnår undervejs.

Globeteam arbejder derfor typisk med en faseopdelt tilgang, hvor vi ikke analyserer og planlægger den fulde transition minutiøst. Organisationers virkelighed ændrer sig hurtigere og hurtigere, og en plan for transition vil ændre sig meget over 3-5 år.

Med analysen får I:

 • Beskrevet de forretnings- og kvalitetsmål, som migreringen skal realisere, og får valideret, at det er mål, som organisationen kan se sig selv i. Urealistiske mål taber medarbejdernes engagement, og de er den vigtigste ressource til at realisere målene.
 • Et samlet målbillede for migreringen, som tager udgangspunkt i organisationens specifikke situation og kontekst og sikrer sammenhæng i aktiviteterne igennem hele processen.
 • En konkret plan for første fase i cloud-migreringen, som har to bærende elementer:
  • Realisere “lavthængende frugter” for at sikre hurtig positiv fremdrift.
  • Etablere et solidt fundament for den videre migrering, også selv om det indebærer svære beslutninger tidligt i forløbet.
cloud

Metode og indhold

Baseret på Globeteams framework indsamler Globeteam den relevante dokumentation. Det sker primært gennem interviews med organisationens medarbejdere – typisk relevante ledere. Analysen udarbejdes “agilt” ved, at vi foretager en indledende runde af interviews, der dækker alle dele af frameworket, som vi omsætter til et tidligt udkast til rapportering.

Det gennemgår vi med organisationen for at sikre retning, indhold og omfang for analysen.

Konkret indeholder analysen:

 • Kvalitativ beskrivelse af de gevinster, som virksomheden kan opnå ved en migrering til cloud
 • Målbillede for virksomhedens migrering til cloud
 • Business case for migrering til cloud og et detaljeret estimat for, hvad det vil kræve af ressourcer, kompetencer og finansiering at realisere første fase i en cloud migrering
 • Faseopdelt tidsplan for migreringsstrategien, som afspejler virksomhedens ambitionsniveau
 • Detaljeret tidsplan for første fase i en migrering samt en aktivitetsliste
cloud

Cloud readiness framework

Frameworket består af en række trin, der kan leveres som et samlet projekt, men hvor det også er muligt at træde ind på det trin, der passer til jeres virksomheds aktuelle situation og eksisterende cloud-erfaring.

Framework – trin for trin

a. Behov for nye teknologiske muligheder, som cloud tilbyder

b. Hastighed og effektivitet ved brug af specifikke cloud-teknologier eller cloud-drift

c. Hype og trends omkring cloud, der driver awareness

d. Følge med konkurrenter. Konkurrenter eller markedet som helhed bevæger sig i den retning

e. Forberedelse til vækst, hvor skaleringsmodellen omkring cloud er attraktiv

f. Kobling til organisationens strategi, hvor Cloud understøtter formulerede mål og visioner

a. Sammenhængen med forretningen

b. It-driftsprocesser

c. Logistik og driftslokationer

c. Optimering

a. Hos interne medarbejdere

b. Blandt eksisterende leverandører

c. Kompetenceudvikling

a. Kontraktstyring

b. Varighed og investeringsplanlægning

c. Cloud modenhed blandt eksisterende leverandører

d. Leverandørstyring

a. Eksisterende applikationer og deres fit med cloud

b. Anvendte teknologier og fit med eksisterende cloud-platforme

c. Hvor homogen er porteføljen ud fra arkitektur, teknologi og drift

d. Anvendelse af on-premise virtualiseringsteknologier som VMWare, Docker etc.

a. Risici

b. Sikkerhed

c. GDPR

cloud

Teknisk framework til cloud migrering

I vores vurdering af en organisations cloud readiness ser vi bl.a. på, i hvor høj grad den eksisterende applikationsportefølje egner sig til at blive flyttet til et cloud-miljø, hvilket er et væsentligt element i forberedelsen af en cloud migrering.

Typisk er der applikationer, som det giver bedst mening at flytte én til én op i skyen, mens andre kræver helt eller delvis omskrivning. 

Ved opgaver, hvor der er applikationer, der skal omskrives, arbejder Globeteam med udgangspunkt i vores eget, velafprøvede framework, som vi anvender til analyse af opgavens omfang. Derudover fungerer det som støtte til planlægning af opgaven og til opbygning af relevant backlog for udviklingsopgaver.

Frameworket til vurdering af teknisk applikationsmigrering dækker følgende områder:

 1. Applikationsarkitektur – fx webløsning, mobilapp og services, eller tyk klient.
 2. Kode portabilitet
 3. Operations og Service Level
 4. Agreements
 5. Sikkerhed
 6. Databaser og datalagring
 7. Konfigurationsstyring
 8. Deploymentmodel og -teknologi
 9. Leverance
Peter Langvad - Globeteam
Peter Langvad
Salgsansvarlig

Kan jeg hjælpe?

Har du spørgsmål til cloud og/eller vores cloud readiness analyse, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. +45 3086 4343 eller pl@globeteam.com

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler