Per Andreasen Globeteam
Konsulent

Per Andreasen

Om Per Andreasen

Per hjælper kunder med at gennemføre forretningsmæssige forandringer gennem digitalisering og brug af IT. Dette strækker sig fra assessment og strategi over anskaffelse og implementering til den efterfølgende gevinstrealisering og forankring i forretningen. Per arbejder som forretningskonsulent, gerne sammen med vores tekniske teams (udvikling og infrastruktur), og omsætter kundens behov til realistiske løsninger og sikrer dermed, at kunderne får optimalt udbytte af Globeteams bredde og dybde.

Per har været en af hovedkræfterne bag en række rapporter om digitalisering af den offentlige sektor – fx rapporter om ESDH i 2011, 2013 og 2018, og har en stor indsigt i digitalisering af den offentlige sagsbehandling. Desuden har Per udviklet en metode til måling af den digitale modenhed i en organisation, idet en høj modenhed på både tekniske og organisatoriske dimensioner er vigtig for at kunne gennemføre reelle forandringer med IT.

Per arbejder strategisk og analytisk og har en god pen, og han bliver derfor ofte anvendt til at skrive rapporter og anbefalinger. Endelig arbejder Per som udbudskonsulent og hjælper kunder med at gennemføre både EU-udbud og SKI-udbud.

Nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler