Om Globeteam

Temaserier

I Globeteams temaserier går vi i dybden med aktuelle emner

Globeteams temaserier omfatter faglige artikler, webinarer, e-bøger, videoindlæg og meget mere om højaktuelle emner.

De publiceres løbende her på siden og på Globeteams LinkedIn-side – så husk at følge os her.


Tema om cybersikkerhed

Globeteam stiller skarpt på cybersikkerhed under temaet “Stay safe, start smart”. Her kan du gennem fagligt inspirerende webinarer, dybdegående artikler, erfaringsudveksling og indblik i virksomheders daglige arbejde få hjælp og inspiration til at håndtere den komplekse sikkerhedsopgave.


Tema om  digitalt samarbejde

Under overskriften ”Work is not a place” bliver du i denne webinarrække klædt på med den nyeste viden om, hvordan du sikrer de bedste rammer for en digital arbejdsplads, der giver medarbejderne mulighed for at arbejde fleksibelt og skaber værdi for forretningen.


Tema om optimering og digitalisering af processer

Hvordan tager man de næste store skridt i digitalisering og optimering af processer? Det spørgsmål og mange flere forsøger vi at besvare i løbet af en række webinarer, hvor du kan se frem til vidensdeling mellem forskellige virksomheder, specialister og Globeteam.


Tema om dataanvendelse og AI

Få inspiration til at øge værdien af din virksomheds data med Ai og ML. Vi har bl.a. spurgt 3 ledere indenfor sundhed, retail og ejendomsbranchen, hvordan de anvender berigede data, ligesom du kan læse cases fra både offentlige og private virksomheder og få indsigt i Globeteams tilgang til dataprojekter.


Tema om Microsoft Teams

I dette tema sætter vi fokus på, hvordan du får optimal værdi af Microsoft Teams ved at sikre god governance og forankring (adoption) i organisationen. Du kan bl.a. se optagelser fra et webinar med netop dette tema, ligesom du kan hente viden og inspiration i en e-bog og en række blogindlæg skrevet af vores erfarne Teams-konsulenter.


E-mailsikkerhed neon skilt som hænger på mørk murstensvæg

Tema om e-mailsikkerhed

E-mails er en af hackernes fortrukne genveje til virksomhedens øvrige systemer og data. Derfor er det vigtigt at beskytte jeres e-mailkonti mod phishing, malware og ransomware. Få indblik i forskellige løsninger til at styrke e-mailsikkerheden og læs case med Dagrofa Foodservice.


Stiger i forskellige længde, som fører op til en tekst, hvor der står compliance

Tema om compliance

Med GDPR og ISO 27001 er compliance for alvor kommet på alles læber. I dette tema kan du blive klogere på, hvad begreber som ISAE 3000 og ISO 27001 dækker over og se eksempler på, hvordan andre virksomheder arbejder med compliance.


Anker som symbol på forankring af Microsoft Office 365

Tema om forankring og adoption af Office 365

Microsoft Office 365 er mailsystem og nye måder at samarbejde om dokumenter og informationer, en fuld telefoniplatform og meget mere. I denne temaserie sætter vi fokus på den organisatoriske forankring, og hvorfor den er afgørende for at sikre forretningsværdien.


Tema om cloud og migrering til skyen

Med afsæt i en række kundecases og vores erfaringer fra migrerings- og udviklingsprojekter, giver vi indsigt i de typiske bevæggrunde for at gå i cloud – med det formål at inspirere til, hvordan din virksomheds vej til skyen kan se ud.


Sikkerhed-thumbnail

Tema om dynamisk sagsbehandling i staten

I dette tema ser vi nærmere på de udfordringer, som statslige myndigheder oplever i forbindelse med digitaliseringen af deres sagsbehandling, som bl.a. skyldes, at de traditionelle it-systemer har svært ved at følge med den dynamik, der præger sagsbehandlingen.


Sikkerhed-thumbnail

Tema om cloud

I denne temasætter giver faglige eksperter og virksomheder forskellige perspektiver på, hvordan din virksomhed bedst understøtter forretningens digitale ambitioner med en strategi for cloud, som optimerer udviklingen af it-løsninger, og samtidig tager højde for jeres eksisterende infrastruktur og organisation.


Tema om procesautomatisering

Hvad har softwarerobotter, bots og procesplatforme til fælles: Effektivisering, højere kvalitet og dynamik? Globeteam vil i denne temaserie gennemgå tre forskellige procesunderstøttende teknologier og deres mulige samspil gennem et eksternt panel, berigende artikler og konkrete cases fra den offentlige sektor.


GDPR1_web600x400

Tema om GDPR

Følg med i Globeteams dybdegående tema om Persondataforordningen, som blandt andet byder på faglige artikler, seminarer og ikke mindst en serie af interviews med en række profiler fra det offentlige og private erhvervsliv samt den danske it-branche, som giver dig gode råd om arbejdet med GDPR.


Tema om bots

Hvilke konkrete brugsscenarier og forretningsmæssige fordele er der for kommuner og private virksomheder? Det kan du læse om i Globeteams temaserie om bots, som også er kendt som digitale assistenter.


Sikkerhed-thumbnail

Tema om databeskyttelse og informationssikkerhed

Beskyttelse af data og informationssikkerhed er med EUs nye forordning om databeskyttelse blevet et væsentligt emne for mange virksomheder og organisationer. Men hvad er kravene egentlig, hvad er ISO27001 og hvordan bør man som organisation gribe arbejdet an? Læs artiklerne og se video-casen med høreapparatvirksomheden GN Hearing.


Machine Learning-thumbnail

Tema om Machine Learning

Få emner er så hypede som machine learning, og når man som konsulenthus arbejder med data og bygger mange datadrevne løsninger, så bliver vi i stigende grad mødt med spørgsmålet: “Kan vi ikke bare bruge machine learning til det?” Men hvad er machine learning egentlig, og hvorfor er det ikke altid løsningen?


Tema om dialogbaseret ESDH-implementering

Grundlaget for at høste værdien af en kommunes ESDH-system ligger i høj grad i, hvordan det er blevet implementeret, og i hvor høj grad de kommunale mellemledere har taget ejerskab. Med udgangspunkt i Glostrup Kommune fortæller vi, hvordan kommunen kan øge værdien af deres ESDH.


Få vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret på din virksomheds digitale muligheder med cases og faglige artikler

Tilmeld

Optimer din forretning og dine it-investeringer

Er du interesseret i at vide mere om Globeteams ydelser, og hvordan vi kan hjælpe netop din forretning?